English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

Nasilje nad starejšimi je bodisi telesno, besedno, psihično, ekonomsko nasilje ali zanemarjanje potreb starejših v onemoglosti, predstavlja pereč zdravstveni, socialni in splošen družbeni problem. Podatki iz slovenske reprezentativne raziskave: Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in ve, kažejo, da je nasilja v Sloveniji deležnih skoraj 60.000 starejših ljudi, od katerih je več žensk. Nasilje nad starejšimi se odvija v domovih za starejše občane in drugih ustanovah, na ulici, največ pa ga je v domačem okolju.

Nasilje preprečuje zlasti pomoč svojcem in drugim oskrbovalcem, ki skrbijo za stare ljudi v domačem okolju. Svojci in drugi oskrbovalci namreč velikokrat nehote (zaradi preutrujenosti, preobremenjenosti, socialnih stisk, neznanja itd.) povzročijo največ nasilja v domačem okolju, lahko pa ga tudi najučinkoviteje preprečijo. Zaradi tega stroka vidi rešitev v usposabljanju in razbremenitvi svojcev in drugih oskrbovalcev. Ker je nasilje in posledice nasilja pri starih ljudeh zelo težko odkrivati in odpravljati, je pomembno razvijati ciljne programe z varovalnimi dejavniki za preprečevanje le-tega.

 

PREVENTIVEN PROGRAM STARANJE BREZ NASILJA

 

Program je namenjen je zmanjševanju nasilja nad krhkimi starejšimi ljudmi predvsem v njihovem domačem okolju, kjer so mu najbolj izpostavljeni. Namen programa je povečati občutljivost za nasilje, informirati javnost o nasilju nad starejšimi, razvijati zagovorništvo na tem področju in zagotavljati individualno svetovalnico za ljudi s področja. Namenjen je starejšim prebivalcem lokalne skupnosti in prebivalcem, ki imajo v družini starejšega človeka, saj so po raziskavah sodeč najbolj ogroženi za nasilje tisti, ki so odvisni od domače oskrbe, imajo majhno socialno mrežo in večje tveganje za revščino.

 

SVETOVANJE


Starejšim nudimo podporo in pogovor z zaupno osebo, informacije o oblikah pomoči in stik z drugimi organizacijami ter inštitucijami. Starejšim so na voljo strokovnjaki pravne, psihološke in socialne stroke, ki uspešno delajo v praksi s področja večanja varnosti starejših.

Če ste starejši in si želite varnega staranja brez nasilja ali ste že doživeli nasilje, nam prosim pišite, nas obiščite ali pokličite.

 

Delavnica


DELAVNICE ZA VEČANJE VARNOSTI STAREJŠIH


V različnih slovenskih občinah izvajamo preventivne delavnice Staranje brez nasilja s sledečimi vsebinami: doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so odnosi  težavni, skrb za varnost izven doma, zagovorništvo in pravni vidiki varnosti starejših, trening praktičnih veščin za povečanje varnosti starejših. Program sofinancira MDDSZ, udeležba v programu pa je za uporabnike brezplačna.

 

Prvo srečanje delavnice Staranje brez nasilja bo v Ljubljani potekalo v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka 8. decembra 2015, od 9. do 12. ure. Prijave sprejemamo na Inštitutu.


Veseli bomo vaše udeležbe!

 

 

 

V letu 2016 nadaljujemo z izvajanjem preventivnih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenracijsko sožitje nadaljuje z izvajanjem programa»Starajmo se trezno!«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana. Naprej se izvajata tudi programa: »Lepo je živet - preventiva pitja mladih« in »Preprečevanje padcev med starejšimi«, ki ju sofinancira Mestna občina Ljubljana. Nadaljujemo tudi z izvajanjem programa »Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje«, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana in druge lokalne skupnosti.

 

 

Rezultat iskanja slik za mestna občina ljubljana logo

Logo

 Rezultat iskanja slik za ministrstvo za zdravje logo

 

 

 

 

SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnosti je dvoleten mednaroden projekt, v katerem sodeluje tudi Inštitut Antona Trstenjaka.

 

V sklopu projekta bomo v mesecu oktobru začeli z delavnicami Čezmejnega in medkulturnega sodelovanja starejših. Delavnice so namenjene vsem starejšim od 50 let: tistim, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov odhajate v tujino, tistim, ki ste se iz tujine vrnili, pa tudi vsem vam, ki želite kaj več izvedeti o tujih državah ter kulturah in ste pripravljeni pomagati tujcem pri nas.

Poleg odkrivanja kulturnih posebnosti, izmenjave izkušenj ter pridobivanja ostalih praktičnih znanj, boste udeleženci delavnic dobili tudi priložnost osvojiti osnove angleščine. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest na telefon: 01 433 93 01.

 

Če se želite naučiti uporabe računalnika, tablice ali pametnega telefona oziroma poznate koga, ki bi mu to znanje koristilo, lepo vabljeni, da se prijavite na Družabništvo ob učenju računalništva. Dijaki treh gimnazij vam bodo tekom šolskega leta pomagali osvojiti veščine, ki vas zanimajo, oni pa bodo z vašo pomočjo dobili lepo izkušnjo druženja s starejšim človekom.

Za več informacij in prijave smo vam na voljo na telefonski številki: 01 433 93 01.

 

 

Z jesenjo smo začeli z novo bralno skupino, ki se srečuje vsako sredo v popoldanskem terminu od 14.30 do 16.00 ure.


Na srečanjih se pogovarjamo o izbranih knjigah in bralnih utrinkih. Lepo vabljeni vsi, ki se radi dužite in vas branje zanima. Povabite tudi svoje znance in prijatelje.

 

Prijavite se  in dobite dodatne informacije na Inštitutu Antona Trstenjaka (telefon: 01 433 93 01).

 


Tretje projektno srečanje projekta "SEAM" je potekalo v Sofiji (Bolgarija) med 16.7.2015 in 22.7.2015.


Zbrali so se voditelji skupin in predstavniki sedmih partnerskih organizacij. Udeleženci so na srečanju preizkušali,  kako v praksi uporabljati gradiva in izvajati aktivnosti, ki so se izoblikovala v predhodnih fazah projekta.

SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnosti” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2.


Od septembra dalje se bodo pričeli tečaji za odrasle, ki so starejši več kot 50 let. Namen tečajev je učenje komunikacije v drugem jeziku in  spodbujanje medkulturne interakcije preko mednarodne mobilnosti. Udeleženci tečaja se bojo z uporabo formalnih in neformalnih metod družbeno vključevali in pridobivali nove kulturne in jezikovne spretnosti. Dejavnost učenja v Bolgariji je bila odlična priložnost tako za predstavnike organizacij kot tudi voditelje skupin, da preden pričenejo za svoje odrasle tečajnike v nacionalnih državah jeseni letos izvajati SEAM tečaje, preizkusijo gradivo, ki so ga partnerji zasnovali, raziščejo možne pomanjkljivosti, nove načine izvajanja in izboljšave.


Na srečanju so si voditelji tečajev  in predstavniki organizacij med seboj izmenjali izkušnje in pridobili informacije o različnih načinih vključevanja udeležencev, učnih metoda ter neformalnih in formalnih aktivnosti, ki jih bojo uporabljali pri vodenju tečajev. Poleg tega so  udeleženci pripravili načrt za prihodnje faze projekta. Še posebej koristno je bilo spoznavanje objektov, programov, dejavnosti ter dobrih praks, ki jih izvajajo pri gostujoči partnerski organizaciji (Innovative Community Centres Association (www.association.bg)). Poudarek je bil na trajnostnem razvoju skupnosti, aktivni državljanski vlogi in prostovoljstvu.

 

Več informacij o aktivnostih, delavnicah in povzetek usposabljanja je na voljo na strani projekta www.seamproject.eu .

 

Koordinatorji in bodoči voditelji skupin vseh partnerskih organizacij se bomo srečali med 16/07/2015 in 22/07/2015 bolgarski prestolnici Sofiji. Srečanje bo v prvi vrsti namenjeno medsebojni interakciji voditeljev skupin in učenju različnih metod ter izmenjavi izkušenj pri izvedbi dejavnosti, ki jih bomo uporabili tekom tečaja, ki ga bomo izvedli v jesenskih mesecih.  Hkrati bo na srečanju priložnost, da ponovno pregledamo popravljeno gradivo, ki bo s tem dokončno pripravljeno za uporabo. In nenazadnje bomo ponovno dobili priložnost odkrivati dobre prakse in dejavnosti s katerimi se ukvarja partnerska organizacija - gostiteljica (Innovative centri Association skupnost (www.association.bg).

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicamprojekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

 

Kot smo že poročali, se nas je med 15.6.2015 in 18.6.2015 Rigi (Latvija) sestalo 14 predstavnikov partnerskih organizacij projekta z naslovom: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnosti. Namen srečanja je bila priprava, izmenjava in nadgraditev gradiva, ki smo ga tekom prve faze oblikovali v domačih državah. Oblikovano gradivo je namenjeno uporabi v sklopu tečaja, ki ga bodo v jesenskem času za zainteresirane starejše ljudi organizirale partnerske organizacije. Tečaj o medkulturnem dialogu z osnovami anglečine bomo organizirali tudi pri nas.  Na srečanju smo se poleg priprave gradiva dogovorili tudi o nekaterih organizacijskih in metodoloških vidikih tečaja o katerih vam bomo več napisali ob samem obvestilu o tečaju, ki ga lahko pričakujete v začetku jeseni! Nazadnje smo skupni čas izkoristili za pripravo tečaja za voditelje skupin, ki bo potekal med 16. in 22. julijem 2015 v Sofiji (Bolgarija).

Delo je potekalo v prijetnem in delavnem vzdušju. Zanimivo je bilo spoznavati nove načine dela v skupinah, ki so ga predstavili in ga že dalj časa uspešno uporabljajo predstavniki drugih partnerskih organizacij. Očarala pa naju je tudi Riga sama – nam malo manj poznano, vendar čudovito mesto, z bogato kulturo in prejetnimi, gostoljubnimi ljudmi, ki se te dni ponaša z najkrajšo nočjo v letu.  Hvala gostiteljem za dobrodošlico!

 

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicamprojekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

 

V sredo,17. junija, smo se že tradicionalno zbrali na medgeneracijskem srečanju v Mostecu. Srečali smo se prostovoljci iz Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje Ljubljana, člani Medgeneracijskega društva MORS, ki je do konca meseca maja vodilo Zvezo medgeneracijskih društev za kakovostno staranje, člani Medgeneracijskega društva Komenda, ki bo prevzelo vodenje za naslednjih šest mesecev, ter člani drugih društev.

V uvodnem nagovoru nas je pozdravila Mateja Zabukovec, predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje Ljubljana in nam zaželela prijetno druženje. Potem nas je z Inštituta Antona Trstenjaka nagovorila Ksenija Ramovš, ki je novim prostovoljcem podelila diplome ob uspešnem vodenju novih medgeneracijskih skupin za boljše sožitje med generacijami. Vsak voditelj nove skupine je na kratko spregovoril o delovanju svoje skupine.

Po kratkem glasbenem predahu sta povedala nekaj besed g. Franci, predstavnik Medgeneracijskega društva MORS, ki je v preteklem šest-mesečnem obdobju vodilo Zvezo medgeneracijskih društev ter predal predsedovanje Medgeneracijskemu društvu Komenda. Viki Drolec, predsednica je med drugimi vse navzoče povabila na jesensko srečanje ob okrogli obletnici njihovega društva.

Na srečanju v Mostecu je bilo kljub nekoliko hladnemu in negotovemu vremenu vsem udeležencem ob domačih vižah ansambla Dolomiti toplo pri srcu. K prijetnemu vzdušju je pripomogel tudi g. Ibrahim Nouhoum, ki nam je predstavil program botrstva društva Humanitas ter nas spodbudil, da smo skupaj zaplesali v afriških ritmih. Zaključili smo s prijetnimi pogovori, druženjem in plesom ter sklepom, da se ob letu osorej spet srečamo.

 

 

 

Predstavniki partnerskih organizacij se bomo ponovno srečali v Rigi (Latviji). Srečanje bo potekalo od 15/06/2015 do 18/06/2015.

Na srečanju bomo nadaljevali s koordinacijo projekta, pripravili naslednje faze in si razdelili nove naloge. Srečanje bo imelo dva osrednja cilja: 1. Pregledali in izpopolnili bomo gradivo, ki smo ga za izobraževanje odraslih pripravile partnerske organizacije; gradivo je bilo pripravljeno za naslednjo fazo projekta, v kateri bomo partnerji učili skupino starejših, starih 50 let in več osnov tujega jezika – angleščine in medkulturnega dialoga. 2. Nameravamo na srečanju v Rigi pripraviti prihajajoče aktivnosti, predvsem tabor za voditelje skupin, ki bo potekal od 16/07/2015 do 22/07/2015 v Sofiji (Bulgariji). Srečanje bo tudi odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in odkrivanje aktivnosti, programov ter metod, ki jih pri svojem delu uporablja parner-gostizelj srečanja (Latvian Adult Education Association ( www.laea.lv )).

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicam projekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje