English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Dogodki

Pretekli dogodki

V sredo, 12.6.2024 je Inštitut Antona Trstenjaka sodeloval na posvetu z naslovom "Staranje brez nasilja", ki sta ga organizirala Center za socialno delo Zasavje in Društvo upokojencev Zagorje.

Govorci na posvetu so bili: predsednik Društva upokojencev Tone Bele, ki je posvet tudi povezoval, vodja CSD Zasavje, enota Zagorje ob Savi, Adisa Mujčinović, koordinatorka za preprečevanje nasilja v družini CSD Zasavje, mag. Marjana Milek Ogrinc, višji policijski kriminalist PP Zagorje ob Savi, Matjaž Izgoršek, prostovoljka Marjana Vahtar, ki je predstavila program Starejši za starejše, Nika Nedeljko iz Zasavske ljudske univerze, ki je predstavila Večgeneracijski center Zasavje in Tatjana Prašnikar Đuran, strokovni vodja socialnovarstvenega programa Staranje brez nasilja, ki je predstavila pomen preventive in krepitve varovalnih dejavnikov na Inštitutu Antona Trstenjaka. Vabilu na posvet so se odzvali tudi predstavniki občine, lokalnih društev in domači župnik, kar daje vedeti, da gre za pomembno temo, ki je potrebno naslavljati. Posvet je bil dobro obiskan in je s tem tudi dosegel svoj namen.

#staranjebreznasilja, #MDDSZ, #sožitje

21. in 22. maja smo se udeležili letnega srečanja članov Evropske organizacije za podporo družinskim in drugim neformalnim oskrbovalcem Eurocarers.

Poleg glasovanja in formalnostim smo veliko pozornosti namenili pregledu preteklega leta in pogovorov o tem, kako želimo delo na evropskem nivoju nadaljevati v bodoče. Predvsem se vse bolj kaže potreba po krepitvi organizacij za družinske in druge neformalne oskrbovalce v državah članicah, saj močna združenja v državah pomenijo boljši pretok informacij in večjo verjetnost, da je glas družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev slišan in upoštevan.

V drugem delu programa smo naredili krajši pregled sprememb in napredka tako na raziskovalnem, kot na politično razvojnem področju. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je član evropskega združenja že od leta 2017.

#Eurocarers #neformalnioskrbovalci

15. maja je v Mariboru potekal Festival duševnega zdravja 2024. S prispevkom "Kaj pa duševno zdravje tistih, ki skrbijo za druge" sta sodelovali tudi Ana Ramovš in Ajda Cvelbar z Inštituta Antona Trstenjaka.

Na predavanju sta predstavili problematiko varovanja in krepitve duševnega zdravja tistih posameznikov – žena, hčera, snah, mož, sinov, sester, bratov, prijateljev, sosedov in drugih, ki doma skrbijo za kronično bolne, invalidne ali starostno onemogle bližnje osebe. Njihovo duševno zdravje je ogroženo zlasti zaradi pomanjkanja informacij in znanja, izgorelosti in doživljanja osamljenosti pri skrbi za druge. Na predavanju si bili prikazani tudi primeri dobre prakse kako skozi različne človeške razsežnosti (od telesne do eksistencialne razsežnosti) krepiti svoje duševno zdravje tudi v takšnih okoliščinah.

Organizatorjem festivala se zahvaljujemo za vabilo in odlično izvedbo festivala, ki je v ospredje postavil tako zelo pomembne teme. Hvaležni smo za priložnost, da smo tudi mi lahko prispevali k ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja - tudi med veliko, a velikokrat skrito skupino neformalnih oskrbovalcev. Dogodek je vključeval različna zanimiva in poučna predavanja in delavnice, ki so spodbudile odprto razpravo in izmenjavo izkušenj na področju duševnega zdravja. Upamo, da se vidimo tudi prihodnje leto.

#festivalduševnegazdravja #NIJZ #neformalnioskrbovalci

V zaključku marca smo se v okviru projekta RESIL4CARE udeležili projektnega srečanja v Nici. Partnerji iz petih različnih držav smo v dveh dneh obravnavali različne teme s področja podpore za večjo odpornost družinskih oskrbovalcev s pomočjo platforme Facebook. V vsaki partnerski državi smo oktobra vzpostavili podporne Facebook skupine za družinske oskrbovalce - skupine ponujajo raznolike vsebine v podporo družinskim oskrbovalcem in njihovim svojcem. V Nici smo ustvarjali tudi vsebine za novo platformo, ki vam jo bomo lahko že kmalu podrobneje predstavili.
 
Projektni sestanek RESIL4CARE
 
Hvaležni smo partnerju Interactive 4 D za gostitev in vsem ostalim partnerjem za dobro sodelovanje. Veselimo se skupnega dela tudi v prihodnje.
V januarja in februarju smo na Inštitutu Antona Trstenjaka zaključili z dvodnevnim logoterapevtskim seminarjem z naslovom: KREPITEV PRAZAUPANJA – OBVLADOVANJE NEGOTOVOSTI. Dvodnevni seminar smo organizirali v dveh izvedbah. V skladu z zanimanjem je januarski termin seminarja potekal virtualno, v februarskem terminu pa smo se srečevali v živo na Inštitutu.

Na inštitutu Antona Trstenjaka smo 11. 10. 2022 zaključili z dvodnevnim spletnim seminarjem iz Gerontološke logoterapije. Prvi dan smo se poglabljali v smisel v starosti in kako lahko zanj delamo ter ga doživljamo. Drugi dan seminarja pa je bil posvečen življenjski bilanci za kakovostno staranje, svobodi za smiselno stališče ter krepitvi veselja in volje za svoj razvoj in sožitje.

Na inštitutu Antona Trstenjaka smo 19. 4. 2022 zaključili z dvodnevnim seminarjem iz Gerontološke logoterapije. Prvi dan smo se poglabljali v smisel v starosti in kako lahko zanj delamo ter ga doživljamo. Drugi dan seminarja pa je bil posvečen življenjski bilanci za kakovostno staranje, svobodi za smiselno stališče ter krepitvi veselja in volje za svoj razvoj in sožitje. Veseli smo, da smo se po daljšem času lahko spet srečali v živo na Inštitutu Antona Trstenjaka

Med 9. in 10. decembrom 2021 je v okviru projekta TAAFE potekala 5. virtualna mednarodna delavnica. Delavnico je vodila Ana Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Sodelovali so udeleženci iz Avstrije, Francije, Italije Nemčije in Slovenije. Prvi dan delavnice smo posvetili sintezi dosedanjega dela ter interaktivni delavnici, kjer smo skupaj razmišljali o trajnostnem potencialu vseh udeleženih partnerjev. Še posebej zanimiv pa je bil drugi dan, ko je bil poudarek na pomenu proslavljanja in razširjanja rezultatov zainteresirani javnosti. Drug z drugim smo v sproščenem vzdušju delili različne načine in načrte proslavljanja.

 

 

  

Na mednarodnem projektu Neaktivnost ne pride v poštev, razvijamo načine in učne priložnosti za vseživljenjsko učenje starejših. Skupaj s partnerji iz Hrvaške, Italije in Madžarske smo se med 8. In 12. Novembrom mudili na treningu v Gyöngyösu na Madžarskem. Vsak dan smo namenili enemu intelektualnemu rezultatu (ang. Intellectual outputs) projekta. V sklopu prvega je Inštitut pripravil delavnico na temo vseživljenjskega učenja, v drugem delu pa smo pripravljali okvir za pripravo smernic za razvoj kompetenc med starejšimi. V naslednjih dneh smo se pogovarjali o pripravi učnega modela za starejše, andragoškega kurikuluma za starejše in zbirke uporabnih izobraževalnih gradiv, katere bodo trenerji, učitelji ali prostovoljci uporabljali pri svojem delu s starejšimi. Na zadnji dan smo skupaj še zaokrožili delo celotnega tedna in se dogovorili za naprej. Srečanje je bilo izredno prijetno saj smo bili vsi zelo veseli, da smo se končno srečali v živo in še dodatno potrdili, da kot partnerji zelo dobro sodelujemo.

Mednarodno srečanje na Madžarskem

‹‹123456...11
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje