English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Dogodki

Pretekli dogodki

V petek, 28.8.2020 smo v okviru projekta Na kmetijo! obiskali gospodinjsko skupnost za starejše v Davči, v kateri trenutno biva šest žensk.Njen ustanovitelj Peter Prezelj nam je predstavil način življenja v skupnosti, njeno zgodovino ter razkazal pripadajoče objekte.

Izvedli smo tudi poizvedno skupino, v okviru katere smo z udeleženkami razpravljali o dnevnem in celodnevnem bivanju na kmetiji, ter o možnostih in pogojih za razvoj socialnega varstva starejših na kmetijah kot obliki dopolnilne dejavnosti v Sloveniji.

1. in 2. Julij je v okviru projekta TAAFE potekala virtualna mednarodna delavnica s predstavniki 5 občin iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije.


Vsako občino je predstavljala ožja skupina (trojka), ki bo vodila delo na lokalni ravni, v njej pa so predstavnik občinske uprave, starejša oseba in metodološki strokovnjak.
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je, skupaj z Univerzo v Grenoblu, odgovoren za razvoj modela in usposabljanje, zato smo delavnico tudi organizirali in povezovali.

19. Junija  smo v okviru projekta Na kmetijo!, skupaj s skupino starejših oseb obiskali ekološko turistično kmetijo Matk v Logarski dolini.

Gostiteljica nam je predstavila razvoj te kmetije in njeno dolgo zgodovino. Razkazala nam je objekte, nastanitvene zmožnosti in domače živali. Ob kosilu smo preizkusili tudi njihov sladoled iz kozjega mleka.

Po kosilu smo se z udeleženci pogovorili o vtisih in njihovih pogledih na bivanje starejših na kmetiji; izpolnili so vprašalnik in sodelovali v poizvedni skupini.

 

 

V okviru  projekta Na kmetijo! smo  skupaj s skupino starejših oseb obiskali Ekološko kmetijo Korenika v Šalovcih v Prekmurju.

Gostitelji so nam  predstavili razvoj te kmetije, ki je organizirana kot socialno podjetje, ki zaposluje težje zaposljive in druge ranljive skupine, zgodovino razvoja teh dejavnosti, nam razkazali objekte, zeliščni vrt ter domače živali.

 
Po kosilu smo se z udeleženci pogovorili o vtisih in njihovih pogledih na bivanje starejših na  kmetiji; izpolnili so vprašalnik in sodelovali v poizvedni skupini.

V torek 9.6. 2020 je v Žireh potekalo usposabljanje prostovoljcev. Skupine so izmenjale izkušnje o prilagojenem delovanju med epidemijo, obdelane pa so bile vsebine primerne za skupine PO PROGRAMU ZA PREPREČEVANJE PADCEV, za DRUŽABNIŠTVO ter za druženje ob konkretni pomoči, kot sta PREVAŽANJE in DROBNA HIŠNA POPRAVILA pri prilagajanju stanovanj za starost.

V petek, 6. marca 2020 smo na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje gostili župane in županje nekaterih manjših slovenskih občin, ki so podpisali pogodbo o ustanovitvi Konzorcija 17, katerega glavni cilj je vzpostavitev mreže malih domov za starejše in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.

 

V petek, 28.2.2020 smo v okviru projekta Na kmetijo! obiskali gospodinjsko skupnost za starejše v Davči, v kateri trenutno biva sedem žensk in en moški. Po uvodni predstavitvi načina življenja v skupnosti, hišnem redu in ˝zgodovini˝ skupnosti, o kateri nam je pripovedoval njen ustanovitelj Peter Prezelj, smo izvedli fokusno (poizvedno) skupino, v okviru katere smo z udeleženkami razpravljali o dnevnem in celodnevnem bivanju na kmetiji, ter o možnostih in pogojih za razvoj socialnega varstva starejših na kmetijah kot obliki dopolnilne dejavnosti v Sloveniji.

 

 

Konec oktobra smo na Inštitutu Antona Trstenjaka uspešno zaključili usposabljanje za družinske in druge neformalne oskrbovalce v Ljubljani.  V istem obdobju lani, smo pričeli z usposabljanjem v dveh slovenskih krajih: v Ribnici in v Medvodah. V vseh omenjenih krajih je bil tečaj dobro obiskan. Udeležili so se ga svojci in drugi neformalni oskrbovalci, ki doma oskrbujejo starejšega ali invalidnega družinskega člana.

12. decembra smo v okviru programa Staranje brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, organizirali Posvet o varnem staranju. Dogodek, ki ga je otvorila in povezovala Alenka Ogrin, se je pričel s predstavitvijo programa Staranje brez nasilja. Program je predstavila koordinatorka Ana Gorenc Vujovič. V nadaljevanju je mag. Otto Gerdina, raziskovalec na Fakulteti za družbene vede,  predstavil izsledke raziskave o partnerskem nasilju med starimi, ki so bili predstavljeni tudi v knjigi Starost ni za mevže. Rezultati raziskave so pokazali, da ˝konfliktov po upokojitvi ni manj, ker ne bi bilo priložnosti zanje, temveč zato, ker jih ljudje drugače dojemajo˝. V drugem delu posveta se je predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, dr. Jože Ramovš z akademikom dr. Kajetanom Gantarjem pogovarjal o njegovem pogledu na starost in staranje. Akademik dr. Kajetan Gantar je z nami delil zgodbe iz začetkov svoje bogate akademske kariere ter nam predstavil antično zgodbo o tem, kako so Sofokleja sinovi obdolžili, da je dementen. Dogodek se je zaključil z neformalnim druženjem vseh prisotnih.

21. in 22. novembra je v Parizu potekalo srečanje projektnih partnerjev Erasmus+ projekta ˝Ekonomija delitve za starejše˝ (SHES - Sharing economy for seniors), katerega sta se udeležili tudi naši strokovni sodelavki in raziskovalki Alenka Ogrin in Ajda Svetelšek, ki koordinirata projektne aktivnosti v Sloveniji.

Cilj projekta je starejšim ljudem približati ekonomijo delitve – to je medsebojna delitev različnih dobrin (npr. raznih elektronskih naprav, strojev, gospodinjskih aparatov, pa vse do sadik, poljščin in ostalih pridelkov). V projektu se bodo osredotočili predvsem na t.i. ˝baby boom˝ generacijo (50+) ter skušali tako v teoriji kot tudi v praksi raziskati, kako bi ekonomija delitve lahko izboljšala njihova življenja, ter jih hkrati naučiti napredne in učinkovite uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, kot so pametni telefoni, računalniki in druge pametne naprave. 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje