English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek se stara vse življenje. Stara se na tri načine: 1. kronološko je vsako leto starejši, 2. funkcionalno staranje občuti, ko mu v poznejši starosti pešajo sposobnosti za opravljanje vsakdanjih opravil, kar pa lahko z zdravim življenjem zelo upočasni; 3. popolnoma od njega pa je odvisno doživljajsko staranje: kako doživlja in sprejema svojo starost.

Stara se družba. Med leti 1980 in 2060 se v slovenskem in drugih evropskih narodih naglo veča delež starega prebivalstva, delež mladih ljudi pa se zmanjšuje.

Inštitut Antona Trstenjaka je slovenska nacionalna znanstvena ustanova za gerontologijo – vedo, ki se posveča staranju in starosti (grško: géron – star, prileten, siv; starec, starček, in lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica). Študijsko spremlja gerontološka spoznanja in rešitve po svetu, raziskuje domače probleme in vire za njihovo reševanje, z razvojnimi programi snuje sodobne rešitve in jih uvaja na terenu. Posebej se posveča psihosocialnim, zdravstvenim, poklicnim in okoljskim vidikom gerontologije. Spoznanja in izkušnje publicira v edini slovenski gerontološki reviji Kakovostna starost.

več »

Aktualne vsebine

Vsaj 60.000 starejših prebivalcev Slovenije doživlja nasilje. Največ nasilja se dogaja doma, prisotno pa je tudi v domovih za starejše, v drugih inštitucijah ali celo na ulici. Epidemija covida-19 je stiska in nasilje še povečala.

Doživljanje varnosti se z življenjskimi obdobji spreminja. V otroštvu varnost zagotavljajo starši, v odrasli dobi jasni cilji v življenju in urejena osnovna eksistenca, v poznejših letih narašča človekova krhkost in sorazmerno s tem se veča potreba po varnosti. Pomembno je, da ukrepamo preventivno tako, da zmanjšujemo dejavnike tveganja in krepimo varovalne dejavnike na poti osebnostnega zorenja.

Z dobro komunikacijo, poznavanjem starostnih sprememb in potreb ter s pozitivnim pogledom na staranje in razbremenitvijo svojcev ter ostalih oskrbovalcev starejših pripomoremo k temu, da bo nasilja nad starejšimi manj.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje nadaljujemo s preventivnim programom in izvajanjem aktivnosti usmerjenih v večanje varnosti starejših.

Nudimo vam:

  1. delavnice na temo: komunikacije, dedovanja, varnosti doma in izven doma, obvladovanja jeze;
  2. osebno svetovanje kamor lahko pokličete ali pišite, če potrebujete podporo ali pogovor z zaupno osebo ali informacije o oblikah pomoči;
  3. skupine za samopomoč za krepitev varovanih dejavnikov varnega staranja;
  4. in usposabljanje prostovoljcev.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 01/433 93 01 ali nam pišite na info@iat.si

Program Staranje brez nasilja, ki je namenjen preprečevanju nasilja nad starejšimi v letu 2022 sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V okviru projekta Na kmetijo! smo 2. 7. 2021, skupaj s skupino starejših oseb obiskali Ekološko kmetijo Korenika v Šalovcih v Prekmurju. Gostitelji so nam predstavili razvoj te kmetije, ki je organizirana kot socialno podjetje, ki zaposluje težje zaposljive in druge ranljive skupine, zgodovino razvoja teh dejavnosti, nam razkazali objekte, zeliščni vrt ter domače živali. Po kosilu smo se z udeleženci pogovorili o vtisih in njihovih pogledih na bivanje starejših na kmetiji; izpolnili so vprašalnik in sodelovali v poizvedni skupini.

V soboto, 19.6.2021 smo v okviru projekta Na kmetijo! obiskali ekološko kmetijo AvarK v vasici Smuka v Suhi Krajini. Družina Novak nam je predstavila njihovo kmetijo ter razkazala pripadajoče objekte, vključno s pašniki s škotskim govedom.
Po kosilu iz domačih in lokalnih dobrot smo izvedli poizvedno skupino, v okviru katere smo udeležence povprašali o njihovih vtisih ter razpravljali o možnostih in pogojih za razvoj socialnega varstva starejših na kmetijah kot obliki dopolnilne dejavnosti v Sloveniji.

 

Projekt TAAFE (naproti starosti prijazni skupnosti na območju Alp), ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Alpine Space, povezuje pet lokalnih skupnosti v alpskem prostoru, ki so svoje aktivnosti usmerile v starostno prijazno skupnost. Navdih za projekt prihaja iz globalnega gibanja Starosti prijazna mesta in skupnosti, ki ga je začela Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

 

 

V soboto, 29.8.2020 smo v okviru projekta Na kmetijo! obiskali ekološko kmetijo AvarK v vasici Smuka v Suhi Krajini. Zakonca Novak sta nam predstavila njihovo kmetijo ter razkazala pripadajoče objekte, vključno s pašniki kjer vzrejajo škotsko govedo.


Po kosilu iz domačih in lokalnih dobrot smo izvedli  poizvedno skupino, v okviru katere smo udeležence povprašali o njihovih vtisih ter razpravljali o možnostih in pogojih za razvoj socialnega varstva starejših na kmetijah kot obliki dopolnilne dejavnosti v Sloveniji.

STAROSTI PRIJAZNA MESTA IN OBČINE

Povezava do strani in posameznih občin

T.A.A.F.E. - NAPROTI STAROSTI PRIJAZNIM SKUPNOSTIM NA PODROČJU ALP

logo TAAFE

Povezava do strani projekta

Projekt Na kmetijo!

logotip Na kmetijo

Povezava do strani projekta

Erasmus+ projekt SHES ˝Ekonomija delitve za starejše˝ (Sharing economy for seniors)

logotip SHES

Povezava do strani projekta

RAZISKAVE

Stališča, potrebe in zmožnosti prebivalcev Republike Slovenije v starosti nad 50 let na področju zdravja in socialnega funkcioniranja, 2010-2013: Analiza

Tečaj za neformalne oskrbovalce - evalvacija tečaja in metode: Informal Carers Training: In-group Social Learning as an Effective Method for Quality Care Empowerment, 2019: Članek

Bojan Accetto

Accetto
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje