English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi je opomnik, da moramo kot družba in posamezniki prevzeti odgovornost za zaščito naših starejših. Zavežimo se, da si bomo vsak dan prizadevali za bolj varno, spoštljivo in podporno okolje za starejše ljudi. Njihova modrost, izkušnje in prispevek k družbi so neprecenljivi in zaslužijo našo popolno podporo in zaščito.

Kaj je nasilje nad starejšimi?
Nasilje nad starejšimi se lahko kaže v različnih oblikah, vključno s fizičnim, psihološkim, finančnim nasiljem in zanemarjanjem. Fizično nasilje vključuje telesne poškodbe ali grožnje, psihološko nasilje pa je v obliki zastraševanja, žaljenja in izolacije. Finančna zloraba vključuje nepravično izkoriščanje premoženja starejših oseb, medtem ko zanemarjanje pomeni neustrezno oskrbo in premalo pozornosti.
 
Nasilje nad starejšimi ljudmi je pogosto skrito
Mnogi starejši, ki doživljajo nasilje, ga bodisi ne prepoznavajo ali pa ne vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč. Starejši se pogosto bojijo posledic prijave, zlasti če jih zlorabljajo bližnji družinski člani ali skrbniki. Ozaveščanje o tej temi je ključno, saj nas spodbuja k razmisleku o tem, kje in kako pogosto se nasilje dogaja nad starejšimi ter kako ga lahko preprečimo.

Nasilje nad starejšim ruši vrednote solidarnosti in spoštovanja
Razlogi za nasilje nad starejšimi so kompleksni in mnogovrstni. To so lahko ekonomski pritiski, medgeneracijske napetosti, nezadostno znanje oskrbovalcev o ustrezni oskrbi starejših in pomanjkanje podpore za poklicne in družinske oskrbovalce. Posledice nasilja so hude – fizične poškodbe, psihološke travme, socialna izolacija in celo smrt. Nasilje nad starejšimi tudi negativno vpliva na širšo skupnost, saj ruši vrednote solidarnosti in spoštovanja.

Vsak izmed nas ima vlogo pri preprečevanju nasilja nad starejšimi
Pri preprečevanju nasilja imajo pomembno vlogo tako starejši kot njihovi svojci ter zaposleni, ki izvajajo storitve za starejše. Zaradi sprememb, ki jih prinaša starost, je potrebno iskati ravnovesje med ohranjanjem samostojnosti starejše osebe in nudenjem pomoči. Pokroviteljski odnos do starejših moti sožitje in prispeva k nestrpnosti do njih. Odprta in spoštljiva komunikacija zmanjšuje možnost nesporazumov ter posledično uspešno preprečuje nasilje.

Potrebne spremembe
Za učinkovito preprečevanje nasilja nad starejšimi so potrebne sistemske spremembe. To vključuje krepitev zakonodaje, ki ščiti starejše, zmanjševanje revščine ter zagotavljanje ustreznih storitev za žrtve nasilja. Prav tako je pomembno vlaganje v izobraževanje poklicnih in družinskih oskrbovalcev.

Program Staranje brez nasilja
je preventivni program, ki ga od leta 2015 izvajamo na Inštitutu Antona Trstenjaka pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v okviru katerega izvajamo delavnice za preprečevanje nasilja, organiziramo skupine za varnejšo starost, pomagamo krepiti varovalne dejavnike, nudimo osebno svetovanje in informiranje o oblikah pomoči ter spodbujamo prostovoljstvo in socialno vključenost. V kolikor vas zanima več o programu ali bi se želeli vanj vključiti nam pišite na: info@iat.si ali pokličite na 01 433 93 01.

20. in 21.3. je v Krakovu potekal posvet deležnikov, na katerega smo bili kot mednarodni gost povabljeni tudi iz Inštituta Antona Trstenjaka. Glavna tema srečanja je bila vzpostavitev nacionalnega programa Starosti prijaznih mest in občin (SPMO) na Poljskem. V tem kontekstu smo svoje prakse in izkušnje predstavile štiri nacionalne mreže: poleg naše, slovenske, še norveška in irska mreža SPMO ter mreža Združenega Kraljestva. 

Druga tema srečanja je bila odziv Starosti prijaznih mest in občin v kriznih situacijah. Ustavili smo se predvsem pri epidemiji covid-19 in veliko število beguncev, kot posledica vojne. Ganljiva je bila velika solidarnost in ustvarjalnost poljskih starosti prijaznih mest in občin, pomenljiva pa tudi skupna ugotovitev, da je program Starosti prijaznih mest in občin v kriznih situacijah lokalnim skupnostim v veliko pomoč.

 Ste že kdaj slišali za “učinek zajčka” (ang. The rabbit effect)? To je ime raziskave, preko katere so že pred leti ugotovili, da je za kakovostno staranje in doseganje višje starosti poleg zdrave prehrane, dovolj gibanja in obvladovanja stresa izredno pomembno, da se čutimo ljubljeni. Prijaznost, varnost v lokalnem okolju in pripadnost skupnosti so izrednega pomena za kakovostno staranje družbe. Znanstveniki so te razlike pazili preko testnih skupin zajčkov, ki so vsi imeli enake pogoje, a le pri eni skupini je bila očitna razlika; ta skupina je imela raziskovalko, ki je zajčkom namenjala posebno pozornost, jih klicala po imenih, jih božala in izkazovala naklonjenost.

S tem raziskovalnim primerom je dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog na ljubljanski Medicinski fakulteti in predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki v svojem govoru naslovil odprtje pisarne za starejše v občini Log – Dragomer. Pisarna, ki je nastala v okviru projekta Podaj roko, je svoja vrata uradno odprla 6. 9. 2021 in bo tudi zaradi vzpodbudnega nagovora in velikega obiska občanov še z dodatnejšo vnemo sledila svoji viziji;  to je pisarna, ki daje prostor pogovoru, povezovanju in informiranju občanov.

Župan gospod Miran Stanovnik in direktorica občinske uprave gospa Marjeta Sternad Kuharič sta izpostavila več sto prostovoljnih ur, ki so jih namenile prostovoljke za to, da se je ideja iz leta 2019 razvila v projekt Podaj roko, vzpostavitev pisarne za starejše in druga aktivna prizadevanja za kakovostno staranje v občini.

Odprtje pisarne je zaradi epidemiološke situacije potekalo v obliki odprtih vrat, obiskovalci pa so si lahko pogledali prostore pisarne, poklepetali s prostovoljkami in delili svoje izkušnje, pa tudi svoje potrebe in pričakovanja. Osebni stiki z občani bodo tudi v prihodnje gradili in oblikovali pisarno; pri tem pa bodo sodelovale tudi druge organizacije in institucije, ki v občini delajo s starejšimi.

Vsi, ki sodelujemo na projektu, se veselimo delovanja pisarne in upamo, da bodo v njej našli kaj zase prav vsi občani občine Log – Dragomer!

PODAJ ROKO je projekt Občine Log Dragomer, ki je uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS Barje z zaledjem in katerega sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se izvaja s temeljnim namenom izboljšati kakovost življenja starejših na svojem domu ter olajšati starejšim in njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti.

V okviru projekta bomo izvajali številne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v občini; med drugimi bomo septembra 2021 vzpostavili informacijsko točko »Pisarna za starejše«, organizirali različne delavnice, usposabljali prostovoljce, nudili podporo neformalnim oskrbovalcem itd.

Partnerji projekta: Občina Log - Dragomer, Društvo upokojencev Log, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, Osnovna šola Log - Dragomer, Inštitut Antona Trstenjaka

Trajanje projekta: avgust 2020 - junij 2023

Pisarna za starejše, ki nastaja v okviru projekta Podaj roko bo imela zelo pomembno vlogo informiranja in ozaveščanja. Pisarna bo namenjena podpori starejšim pri reševanju različnih stisk in problemov. Predstavlja delovni prostor, kjer je mogoče na enem mestu pridobiti vse osnovne in podrobne informacije o različnih vsebinah za starejše, kot npr.: o aktualnih dogodkih, o prostovoljskih skupinah in njihovih uslugah - podpore in pomoč starejšim  in njihovim svojcem pri reševanju različnih stisk in problemov, o izobraževanjih in svetovanjih na različnih področjih itd. Pisarna bo delovala v 1. nadstropju upravnega centra Občine Log - Dragomer, nasproti lekarne in ambulante ter bo dostopna z dvigalom.

Pisarna pa bo prav tako prostor vseh občanov - poleg aktivnih starejših in tistih, ki že potrebujejo pomoč in oskrbo, bo ta namenjena tudi tistim, ki starejše oskrbujejo; torej svojci, prijatelji, sosedje; za ljudi, ki so pred upokojitvijo in za mlado in aktivno delovno generacijo, kjer prostor pisarne omogoča tudi medgeneracijsko povezovanje. Vsi, ki bomo del pisarne, se bomo skupaj trudili, da bo pisarna za starejše prostor, kjer je prisotna volja, znanje, potrpežljivost, vztrajnost za aktivno in kakovostno staranje v občini Log - Dragomer.

Pisarna za starejše bo svoja vrata odprla septembra 2021, njeno uradno odprtje pa bo 6. 9. 2021 ob 17.00 uri na zelenici ob stavbi Upravnega centra Občine Log - Dragomer. 

 

PODAJ ROKO je projekt Občine Log Dragomer, ki je uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS Barje z zaledjem in katerega sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se izvaja s temeljnim namenom izboljšati kakovost življenja starejših na svojem domu ter olajšati starejšim in njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti.

V okviru projekta bomo izvajali številne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v občini; med drugimi bomo septembra 2021 vzpostavili informacijsko točko »Pisarna za starejše«, organizirali različne delavnice, usposabljali prostovoljce, nudili podporo neformalnim oskrbovalcem itd.

Partnerji projekta: Občina Log - Dragomer, Društvo upokojencev Log, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, Osnovna šola Log - Dragomer, Inštitut Antona Trstenjaka

Trajanje projekta. Avgust 2020 - Junij 2023

V občini Log - Dragomer deluje lokalna akcijska skupina na projektu Podaj roko, ki se je srečala še zadnjič pred poletjem. Vsa dosedanja srečanja so bila namenjena ugotavljanju pristnih potreb, smiselnih željah, zbiranju mnenj in vizij občanov in oblikovanju nadaljnjih prizadevanj za starosti prijazno skupnost. Pripravili smo tudi študijo o medgeneracijskem sožitju in kakovostnem staranju, saj je za nadaljnje načrtovanje potrebno tudi znanje, da se skupaj lahko odločimo za tisto, kar je najbolj smiselno za skupnost.

Na četrtem srečanju 3. 6. 2021 smo se lotili že konkretnejšega načrtovanja na podlagi strateških usmeritev. Posebno vlogo smo namenili informiranju in ozaveščanju in se vprašali o korakih, ki nas bodo vodili do tega, da bodo prav vsi občani v občini Log - Dragomer obveščeni o vsem, kar se dogaja na področju staranja in medgeneracijskega sožitja. Pogovarjali smo se o vzpostaviti učinkovitega sistema informiranja, ki bo doseglo vse starostne skupine; informacije posredujemo na krajih, ki jih starejši pogosto obiskujejo - zdravstvena ambulanta, lekarna in druga krajevna središča. Socialno izoliranim starejšim ljudem posredujemo informacije osebno po telefonu ali z obiskom na domu, informiramo pa tudi preko lokalnih radijev, časopisov in s tiskanimi gradivi, ki jih pošljemo po gospodinjstvih. V tiskanih sporočilih na občinskih tablah, zloženkah, uradnih obrazcih in v drugih besedilih uporabljamo večje črke, glavne misli pa so poudarjene z jasnim in krepkim tiskom. Pri sporočanju uporabljamo preproste, znane besede v kratkih in nezapletenih stavkih. Informacije pošiljamo tudi elektronsko preko občinskih in drugih spletnih strani in poleg obveščanja o aktualnem dogajanju spregovorimo tudi o pomembnih strokovnih temah o starosti.

Lokalna akcijska skupina bo v naslednjih mesecih pričela z uresničevanjem komunikacijskega načrta, ki nastal na srečanju. PODAJ ROKO je projekt Občine Log Dragomer, ki je uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS Barje z zaledjem in katerega sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se izvaja s temeljnim namenom izboljšati kakovost življenja starejših na svojem domu ter olajšati starejšim in njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti.

V okviru projekta bomo izvajali številne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v občini; med drugimi bomo septembra 2021 vzpostavili informacijsko točko »Pisarna za starejše«, organizirali različne delavnice, usposabljali prostovoljce, nudili podporo neformalnim oskrbovalcem itd.

Partnerji projekta: Občina Log - Dragomer, Društvo upokojencev Log, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, Osnovna šola Log - Dragomer, Inštitut Antona Trstenjaka

Trajanje projekta: Avgust 2020 - Junij 2023

 

Na kaj vse pomislimo, ko nam nekdo reče »staranje prebivalstva«? Na zelo stare ljudi na vozičkih? Na ustanove, ki skrbijo zanje? Morda na debate o pokojninah? Na stare ljudi s pohodnimi palicami ali na kolesih? Na napise na avtobusu, ki nas nagovarjajo, da starejšim odstopimo sedež? Staranje prebivalstva prinaša številne posledice na številnih področjih.

Da bi se tudi v občini Log Dragomer izziva staranja prebivalstva lotili kar se da sistematično je ključnega pomena lokalna akcijska skupina, saj v njej sodelujejo predstavniki različnih področji tako iz zdravstva, sociale kot iz izobraževalnih ustanov; tako iz nevladnega sektorja, storitev kot iz občinske uprave. Takšna skupina je nastala tudi v občini Log Dragomer in se že prvič sestala in sicer 24.2.2021.

Sestali smo se preko videokonference, srečanja pa se je udeležilo čez 20 udeležencev – predstavniki iz občinske uprave, občinskega sveta, Zdravstvenega doma Vrhnika (Patronažna služba), Zavoda Pristan, Doma upokojencev Vrhnika, Cankarjeve knjižnice Vrhnika, Osnovne šole Log – Dragomer, Društva Upokojencev Log pri Brezovici, Društva upokojencev Dragomer – Lukovica, Zveze prijeteljev mladine Log -Dragomer, Karitasa, Društva DVIG, PGD Dragomer – Lukovica, PGD Log in Inštituta Antona Trstenjaka.

Ga. Marjeta Sternad - Kuharič, direktorica Občinske uprave je srečanje otvorila s toplim pozdravom in predstavitvijo projekta, glavni del srečanja je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju, v zadnjem delu pa smo se ustavili ob namenu, delovanju in naslednjih korakih lokalne akcijske skupine. Srečanje je potekalo v izredno pozitivnem in zavzetem vzdušju:več prisotnih je pozdravilo iniciativo za skupno delo na tem področju, vsi smo izrazili pripravljenost za sodelovanje v naslednjih letih. Najlepše pa je bilo, da se je iz predstavitve udeležencev zrcalilo, da radi delajo na tem področju, da starost in staranje ni le problem,  ko se v današnjem času večkrat sliši, ampak nudi številne priložnosti, da bogati tudi mlajše generacije in ponuja številne priložnosti.

Ni samoumevno in predvsem ni pogosto, da več kot 20 posameznikov iz različnih organizacij, društev, institucij in generacij stopi skupaj za eno stvar! Skupina se bo ponovno srečala že konec marca, ko pa bo že pošteno zavihala rokave.PODAJ ROKO je projekt Občine Log Dragomer, ki je uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS Barje z zaledjem in katerega sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se izvaja s temeljnim namenom izboljšati kakovost življenja starejših na svojem domu ter olajšati starejšim in njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti.

V okviru projekta bomo izvajali številne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v občini; med drugimi bomo septembra 2021 vzpostavili informacijsko točko »Pisarna za starejše«, organizirali različne delavnice, usposabljali prostovoljce, nudili podporo neformalnim oskrbovalcem itd.

Partnerji projekta: Občina Log - Dragomer, Društvo upokojencev Log, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, Osnovna šola Log - Dragomer, Inštitut Antona Trstenjaka

Trajanje projekta: Avgust 2020 - Junij 2023

 

 

Od 16.11. do 18.11.2017 je v Termah Dobrna potekal sedaj že tradicionalen osvežitveni tečaj za prostovoljce Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, ki deluje pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka.

Vsako leto se prvi dan tečaja zbere večje število prostovoljcev iz cele Slovenije (letos nas je bilo skoraj sedemdeset), okoli trideset pa jih ostane vse tri dni. Prednost imajo vsakokrat prostovoljci, ki se tečaja še niso udeležili. Poglejmo si nekaj utrinkov iz tečaja.

Na tečaju prostovoljci osvežijo in nadgradijo svoje znanje, osvežijo motivacijo za svoje delo, osvežijo občutek pripadnosti, osvežijo ali stkejo nove vezi med seboj. Pri odzivu na koncu tečaja je nekaj udeležencev izpostavilo, da so bili presenečeni, kako hitro so začutili občutek sprejetosti in povezanosti med seboj, čeprav se prej niso poznali. Zasluga gre verjetno tudi metodi skupinskega socialnega učenja, kjer si udeleženci podelijo osebne izkušnje. Inštitut Antona Trstenjaka jo razvija že več deset let.

Tema letošnjega osvežitvenega tečaja je bila prostovoljstvo in spolna vloga, s poudarkom na moškem prostovoljstvu. To temo smo raziskovali s pomočjo povsem moške skupine Most iz Ptuja (Medgeneracijsko prostovoljsko društvo za kakovostno starost zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo). Zaupali so nam, da v skupino hodijo radi predvsem zaradi druženja. Njihov program vsebuje poleg pogovora veliko rekreacije in pa tudi konkretne dobrodelne akcije. Pomagajo si tako med seboj (tako so na primer priskočili na pomoč pri trgatvi članu skupine, ki se je poškodoval), kot tudi drugim (razdeljevanje hrane, dalj časa so pomagali so upokojenemu pripadniku vojske, ki je zbolel za demenco ipd.). Ta njihova srčnost je nagovorila vse navzoče.

Čas so nam obogatili tudi prostovoljci sekcije Litija Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje Ljubljana, ki vodijo skupine za starše, učitelje in učence na Oddelku s prilagojenim programom osnovne šole Litija. Pripravili in vodili so doživljajske delavnice in nam dali marsikatero idejo za delo.

Zadnji dan nas je obiskala ministrica za obrambo Andreja Katič. Direktorica Inštituta Antona Trstenjaka, Ksenija Ramovš je predstavila Zvezo medgeneracijskih društev za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje in povedala kakšno vrednost ima za Zvezo društvo MORS (Medgeneracijsko prostovoljsko društvo za kakovostno starost zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo). Izpostavila je tudi, da na področju staranja delujejo različna društva in organizacije, katerih delo med seboj ni konkurenčno ampak se dopolnjuje. Tako je na primer za razliko od nekaterih drugih organizacij, ki se usmerjajo v širše potrebe ljudi, poslanstvo Zveze predvsem nematerialna pomoč, preko osebnega medčloveškega odnosa, ki preprečuje osamljenost in pripomore h osebnostni rasti. Prostovoljci so povedali nekaj dobrih izkušenj z vodenjem skupin.

Srečanje smo končali s cvetobirom osvežitvenega tečaja. Iz njega je bilo razvidno, da se v svoje okolje vračamo okrepljeni, z »napolnjenimi baterijami«, polni lepih vtisov in občutkov.

V ponedeljek, 25. 10. 2010, je bil v časopisu Delo objavljen članek o Starosti prijaznih mestih v Sloveniji. Kakor razlaga dr. Božidar Voljč, vodja projekta, je v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest vključenih že pet slovenskih mest (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje in Ruše), zanj pa se zanimajo že tudi druga slovenska mesta. Članek, ki podrobneje opisuje projekt in njegove aktivnosti, lahko najdete na spletni strani Dela v arhivu tiskanih izdaj.

Vlada RS je sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja. Je nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), ki jo je Vlada RS sprejela septembra 2006.

Ciljna populacija so starejši od 45 let, saj se mora učinkovita priprava na starost začeti že v srednjih letih. Temeljni namen in cilj ukrepov sta dvig povprečne stopnje zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let.

Več informacij na spletnih straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

‹‹12
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje