English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek živi z drugimi ljudmi v družini, službi, osebni družbi in v širši skupnosti. Lepo sožitje z ljudmi je največji kos njegove življenjske sreče in grdo sožitje največji kos človeških stisk. Zboljšanje sožitja lahko pričakujemo samo od enega človeka na svetu: od samega sebe. Če druge silimo v lepše vedenje do nas, že s tem sožitje z njimi poslabšujemo. Naše vedenje do drugih je odvisno od tega, kako jih doživljamo in koliko znamo upravljati svoje komuniciranje in vedenje do njih; naše doživljanje ljudi in komuniciranje z njimi pa je odvisno od nas, zato se lepšega sožitja lahko naučimo.

DružinaMedgeneracijska povezanostMedgeneracijsko druženje

Medgeneracijsko sožitje je sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo ali rodom. Mladi rod so ljudje od začetka življenja do samostojnosti (zaposlitev, prvi otrok), upokojitev je povprečna zgornja meja srednje generacije, ki nato preide v tretjo. Kakovost staranja in starosti je zelo odvisna od kakovosti sožitja med generacijami.

Inštitut Antona Trstenjaka medgeneracijsko sožitje raziskuje, zlasti pa se posveča razvijanju in izvajanju praktičnih antropohigienskih programov za učenje lepšega sožitja v vsakdanjem življenju.

več »

Aktualne vsebine

Neformalni oskrbovalci so ljudje – sorodniki, sosedje, prijatelji – ki nudijo redno oskrbo nekomu s kronično boleznijo, invalidnostjo ali drugo dolgotrajno zdravstveno potrebo ali potrebo po negi, zunaj poklicnega ali formalnega okvira. V Evropi 80 % dolgotrajne oskrbe zagotavljajo neformalni oskrbovalci in njihov prispevek je ključnega pomena za trajnost oskrbe. Vsakdo je lahko v nekem trenutku svojega življenja v vlogi neformalnega negovalca. In čeprav je skrb za bližnjega plemenita in pomembna, je lahko tudi zelo zahtevna.

Convida+ je enoletni mednarodni projekt, financiran iz programa Erasmus+, v katerem bomo skupaj s španskimi in italijanskimi partnerji  spomladi pripravili zanimiva in poljudno napisana gradiva in potem izvedli delavnice za ozaveščanje starejših o zdravem odnosu do hrane -  o zdravih živilih, prehranjevalnih navadah in ravnanju s hrano. Ob skrbi za svoje zdravje je prav, da skrbimo tudi za naše okolje. Podnebju prijazna prehrana je pridelana lokalno, na ekološki način, kupljena čim bolj neposredno od lokalnih proizvajalcev,  je sezonska in čim manj predelana ter zapakirana.

 

Novembra 2022 se je začel projekt ITOSA (Innovative Techniques of Seniors Activation), v katerem bomo s partnerji iz Poljske, Srbije, Bolgarije, Italije in Cipra najprej drug drugemu predstavljali preverjeno dobre prakse in inovativne metode dela s starejšimi, potem pa jih bomo tudi preizkusili. Zadali smo si cilj, da s temi aktivnostmi starejše opolnomočimo, da bodo postali pobudniki družbenih sprememb v lokalnih skupnostih. Obenem bomo izboljšali kompetence izobraževalcev starejših v 6 sodelujočih državah. Ker je projekt precej ambiciozno zastavljen, bo trajal tri leta (2022 – 2025). Projekt financira program Erasmus+.

Projekt Resil4Care

Resil4Care logo

Erasmus+ projekt, ki je namenjen izboljšanju sposobnosti in opolnomočenju neformalnih oskrbovalcev pri opravljanju svoje vloge s pomočjo sodobne tehnologije.

--> Povezava do projekta

MREŽA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE

logo Mreza

Povezava do programa

PROJEKT POVEZANI V ČASU COVID-19

Projekt poteka z namenom zmanjševanje socialne izoliranosti starejših in invalidnih oseb ter opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev v razmerah COVID-19. Povezava do projekta.

Z ROKO V ROKI

Krekovo središče v Komendi je enota Inštituta Antona Trstenjaka za razvoj alternativnih bivanjskih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje - več o Krekovem središču.

Solidarnost med generacijami v EU

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bil na slovensko pobudo 29. april sprejet za evropski dan solidarnosti med generacijami, leto 2012 pa za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Medgeneracijsko sožitje

V vsakem obdobju življenja mora človek poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Povezanost

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje