English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek živi z drugimi ljudmi v družini, službi, osebni družbi in v širši skupnosti. Lepo sožitje z ljudmi je največji kos njegove življenjske sreče in grdo sožitje največji kos človeških stisk. Zboljšanje sožitja lahko pričakujemo samo od enega človeka na svetu: od samega sebe. Če druge silimo v lepše vedenje do nas, že s tem sožitje z njimi poslabšujemo. Naše vedenje do drugih je odvisno od tega, kako jih doživljamo in koliko znamo upravljati svoje komuniciranje in vedenje do njih; naše doživljanje ljudi in komuniciranje z njimi pa je odvisno od nas, zato se lepšega sožitja lahko naučimo.

DružinaMedgeneracijska povezanostMedgeneracijsko druženje

Medgeneracijsko sožitje je sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo ali rodom. Mladi rod so ljudje od začetka življenja do samostojnosti (zaposlitev, prvi otrok), upokojitev je povprečna zgornja meja srednje generacije, ki nato preide v tretjo. Kakovost staranja in starosti je zelo odvisna od kakovosti sožitja med generacijami.

Inštitut Antona Trstenjaka medgeneracijsko sožitje raziskuje, zlasti pa se posveča razvijanju in izvajanju praktičnih antropohigienskih programov za učenje lepšega sožitja v vsakdanjem življenju.

več »

Aktualne vsebine

Šifra projekta: V3-2243
Razpis: Ciljni raziskovalni program »CRP 2022« v letu 2022.
Trajanje: Projekt traja dve leti. Nosilec: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede. Partner: Inštitut Antona Trstenjaka. Celotna vrednost projekta: 80.000,00 EUR, od tega prejme Inštitut Antona Trstenjaka 20.000,00 EUR. Podatki o financiranju: Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in sofinancer Ministrstvo za zdravje.

V projektu naslavljamo ključni družbeni problem povečevanja potreb po kadru za izvajanje dolgotrajne oskrbe (DO) v Sloveniji. Brez ustreznega števila kakovostno usposobljenega kadra se bo dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev DO zmanjševala, obremenjenost zaposlenih pa še povečevala, kar bo pomenilo dodatno tveganje za zapuščanje skrbstvenih poklicev. Navedeno opozarja na nujnost vzpostavitve kakovostnih delovnih okolij v DO, ustreznega nagrajevanja zaposlenih, pa tudi na nujnost strateško načrtovane kontinuirane promocije poklicev na področju DO ter dvig prepoznavnosti vloge teh poklicev, kakor tudi njihovega ugleda.

Cilji:

 1. pripraviti predloge ukrepov, ki postanejo predmet strateških dokumentov na področju DO, s katerimi se načrtuje in izvaja promocijo poklicev na področju DO v naslednjem petletnem obdobju
 2. promocija poklicev na področju DO.

Rezultati projekta bodo:

 • Analiza potreb po promociji poklicev v DO
 • Izbor mednarodnih dobrih praks promocije poklicev v DO 
 • Usmeritve za pripravo strateškega načrta na področju promocije poklicev v DO
  - Usmeritve za pripravo strateškega načrta za pridobivanje in ohranjanje zaposlenih v DO
  - Strategija promocije poklicev v DO 

Projekt sofinancirata:

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in sofinancer Ministrstvo za zdravje

Partnerji projekta:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede in Inštitut Antona Trstenjaka

1. Preden gre svojec na operacijo, moramo razmisliti, kaj vse bo potreboval glede oskrbe, ko se bo vrnil. 

Razmisliti moramo, kdo vse mu lahko pomaga in si razdeliti oskrbo. Oskrbovanje je zahtevna naloga in če je le možno, naj ne bo le na enem človeku. Vključimo torej čim več ljudi – svojce, sosede, prijatelje … Pogosto se zgodi, da hčerka, snaha ali žena, prevzamejo celotno oskrbo nase in težko prosijo za pomoč, saj nočejo obremenjevati drugih, hkrati pa jo skrbi, da drugi česa ne bi storili prav. A tako na dolgi rok ne gre, saj oskrbovalec brez počitka in časa zase slej ko prej izgori. Zato je zelo pomembno, da že pred operacijo načrtujemo, koga vse bomo vključili v oskrbovanje svojca, se skupaj dogovorimo o načinu oskrbe ter se pripravimo na to, da bodo oskrbe sicer nekoliko drugačne od naše, a to ne pomeni nujno manj dobre.

2. Druga pomembna stvar je, da vnaprej načrtujemo, kje bo človek ležal, kako se bo premikal in kako bo opravljal osnovne aktivnosti, ko bo po operaciji slabše pomičen in oslabel.

V veliko pomoč je lahko pravočasna prilagoditev stanovanja. Včasih so dovolj že manjši posegi v stanovanje: dobra osvetlitev, držala v kopalnici, odmik drsečih preprog, ureditev predmetov, ki jih starostnik pogosto potrebuje, da so dosegljivi ter vedno na istem mestu.  Nekaj o tem lahko najdete tudi na našem Youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=Db82xcnYTNk Poleg tega je posteljo dobro postaviti tako, da bomo lahko do nje dostopali iz vseh strani, saj nam bo to olajšalo nego.

3. Pravočasno priskrbimo tudi vse potrebne medicinske pripomočke, ki jih bo svojec potreboval po prihodu domov, na primer:

-> invalidski voziček,
-> bergle,
-> bolniško posteljo (je priročna za negovanje bolnika, ker ima višje ležišče kot običajne postelje in nastavljiv vzglavni - del, kar prihrani napore bolniku in oskrbovalcu),
-> varovalno ograjo (ki jo postavimo ob postelji, da oskrbovanec ne bi padel z nje),
-> trapez – posteljni ali samostoječi (nudi pomoč pri vstajanju in obračanju v postelji, njegovo uporabo priporočamo po poškodbi nog ali operaciji kolka, ne pa po kapi),
-> posteljno mizico (da lahko bolnik je kar v postelji),
-> pripomočke za premeščanje (Ena od najbolj vsakdanjih težav pri oskrbi starostnika je premeščanje. Najsi gre za dvig iz postelje na stol ali iz invalidskega vozička v avto,  je zelo pomembno, da ima oskrbovalec pri roki pravi pripomoček za premeščanje, kot sta npr. deska za presedanje ali vrtljiva plošča. Ti pripomočki bistveno pripomorejo k razbremenitvi oskrbovalčeve hrbtenice.),
-> blazine za podlaganje (Stalnica v primeru, ko starostnik zboli, je, da se težko prestavlja v postelji. Vseskozi enak položaj in ležanje na istem delu telesa pa seveda ni nič kaj prijetno, niti priporočljivo, saj lahko pride do preležanin zaradi konstantnega pritiska. Blazine za podlaganje so oblikovane tako, da se jih enostavno podloži in zamenja položaj, ter da so udobne za bolnika. Ker je higiena še kako pomembna, so najboljše blazine z odstranljivimi in pralnimi prevlekami.),
-> toaletni stol (Pri starostnikih z omejenim gibanjem, toaletni stol omogoča opravljanje osnovnih potreb na dostojanstven način. Toaletni stol je zasnovan kot običajen, oblazinjen stol, ki pa ima na sedišču odprtino za toaletno posodo.) ali nastavek za toaletno školjko,
-> sedež za kopalno kad ali sedež za tuš kabino
-> in ostale pripomočke glede na stanje našega oskrbovanca.

Naštete medicinske pripomočke na naročilnico predpiše zdravnik, za uporabnika pa so brezplačni, saj mu pripadajo po zakonu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V prodajalnah z medicinskimi pripomočki pa si za doplačilo lahko izberete tudi drug, enakovreden pripomoček, ki morda stane več, a vam bolj ustreza. Specializirane prodajalne medicinskih pripomočkov ponujajo tudi možnost njihove izposoje.

4. Ne glede na to, ali svojec živi skupaj z nami ali sam, si pri njegovi oskrbi, ko se po operaciji vrne domov, lahko pomagamo tudi s patronažno službo, s pomočjo na domu, s fizioterapijo na domu ter z dopoldansko namestitvijo svojca v dnevnem varstvu. Na ta način svojcu zagotovimo kakovostno oskrbo, sebe pa razbremenimo, kar je prav tako pomembno.

Patronažna služba: Informacije o patronažni službi dobite pri osebnem zdravniku ali na spletni strani zdravstvenega doma. Kadar so potrebe po negovanju zahtevnejše in potrebujemo zdravstveno nego na domu, osebni zdravnik izda delovni nalog patronažni službi. Patronažna medicinska sestra nas ob obisku na domu usmerja z navodili in pouči o pravilnem negovanju starostnika. Starostniku, negovalcu in družinskim članom nudi podporo, svetovanje in spremljanje v najtežjih trenutkih.

Pomoč na domu: Namenjena je pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. Storitev pomoč na domu se prilagodi potrebam posameznika in lahko obsega naslednje vrste pomoči:

-> pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
-> gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
-> pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Javne ponudnike pomoči na domu najdete tako, da na zemljevidu kliknete na del Slovenije iz katerega prihajate: https://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu Seznam zasebnikov in več informacij o pomoči na domu najdete na: https://www.gov.si/teme/pomoc-na-domu/

Cene za uporabnike so povprečno med 5-6 eur na uro in se razlikujejo med občinami. Občine namreč pomoč sofinancirajo v višini najmanj 50%, v povprečju pa preko 70% celotnih stroškov.

Fizioterapija na domu: Fizioterapevt na domu s primernimi vajami oskrbovanca razgibava in ga nauči, kako naj redno in pravilno vadi. Poleg tega nudi oporo svojcem, saj brez njihovega sodelovanja fizioterapija ne more obroditi sadov. Svojce izobražuje o procesu rehabilitacije in jih opremi s konkretnimi napotki, npr. kako dvigovati bolnika in kako varovati svoje lastno zdravje, ki je lahko pri oskrbovanju zelo ogroženo. Sistematična patronažna fizioterapija je bila v Sloveniji žal vpeljana samo v nekaterih občinah in zdravstvenih domovih, na spletu pa lahko najdete številne ponudnike samoplačniških fizioterapevtskih storitev na domu. Alternativna možnost je, da se vaj naučite preko spleta. Več o tem, kako se lotiti izvajanja vaj in katere vaje izbrati na začetku najdete na YouTube kanalu Inštituta Antona Trstenjaka.

Dnevno varstvo: Je oblika dnevnega bivanja za starostnike, ki si želijo druženja in so že odvisni od pomoči druge osebe, čez dan pa doma nimajo nikogar, ki bi zanje poskrbel. Tako lahko nekaj ur dnevno preživijo v družbi vrstnikov in organiziranih dejavnosti, kot so ustvarjalne delavnice in telesne aktivnosti, zagotovljena pa jim je tudi socialna oskrba in zdravstveno varstvo. Dnevna varstva so organizirana v sklopu številnih domov za starejše po Sloveniji, navadno so odprta od 7. do 16. ure.

5. Po operacijah je zelo pomembna rehabilitacija. Že ležanje samo, namreč povzroča možne zaplete na dihalih, ožilju, prebavilih, sečilih in okostju.

Nekaj sklopov vaj, ki so vam lahko v pomoč pri rehabilitaciji svojca, najdete na našem YouTube kanalu: https://youtube.com/playlist?list=PLwxzAir_JxjA8jEV8nXNNjbSZPwZz6inr.

Negovalna bolnišnica je namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje za vrnitev nazaj v domače okolje oz. v okolje doma za starejše občane. Možnost t. i. stalne nege dajejo tudi nekatera slovenska zdravilišča. Kriterije za sprejem v negovalno bolnišnico in seznam s kontakti vseh negovalnih bolnišnic in zdravilišč najdete na:  https://www.nasa-lekarna.si/clanki/clanek/negovalne-bolnisnice-nuja-ali-kaprica-razvajenih-pacientov/. Vlogo za negovalno bolnišnico ali zdravilišče izda operater ali osebni zdravnik. Dobro je, da se o tej možnosti pozanimate takoj po nujni operaciji (že na začetku okrevanja v bolnišnici) ali, če je operacija načrtovana, že med samo pripravo na operacijo.

6. Če je bila vaša prošnja po nastavitvi v negovalni bolnišnici zavrnjena, nujno pa potrebujete pomoč pri oskrbi svojca, si lahko pomagate s kratkotrajno namestitvijo v domu starejših občanov, ki lahko traja od nekaj dni do največ treh mesecev.

Pozanimajte se v bližnjih domovih, kateri od njih ponujajo to možnost. Če razmišljate, da bi bilo pametno po operaciji svojca stalno namestiti v dom, se o tem začnite pogovarjati z njim dovolj zgodaj, da to zanj ne bo šok. Le če bo odločitev sprejeta sporazumno, se lahko izognemo negotovosti, trpljenju in žalosti, ki bi bila prisotna na obeh straneh. Proti njegovi volji starostnika ne smemo dati v dom, razen če gre za napredovano demenco ali drugo bolezen, ki je močno okvarila njegovo zmožnost odločanja. Star človek je namreč odrasel človek, s svojim dostojanstvom in pravico do lastnih odločitev – tudi če se mi z njimi ne strinjamo. Prehod v dom lahko svojcu olajšamo z drobnimi koraki – najprej skupaj z njim dom obiščemo, se pridružimo kakšni domski dejavnosti ali pa v baru spijemo kavo, stopimo v stik s kom, ki ima dobro domsko izkušnjo in lahko o njej govori z našim svojcem… Ker je selitev v dom za starostnika eden najbolj stresnih dogodkov, je dobra priprava na ta korak bistvenega pomena.

 • Anamarija Kejžar in dr. Nika Jenko (2020). Vsak dan znova, knjiga o demenci. Didakta

Priročnik Vsak dan znova na sistematičen način prikaže vse, kar bi morali vedeti o demenci, življenju z demenco in njeni preventivi. Knjigo, polno napotkov in dejstev, spremljajo tudi kratke in iskrene izpovedi oseb z demenco, svojcev in oskrbovalcev, ki bodo še kako znane in hkrati v pomoč vsem, ki se z boleznijo na kakršen koli način soočajo tudi sami.

 • Neva Železnik (2016). Temne sence demence. Forma 7

Avtorica  v  knjigi brez olepševanja opiše svojo izkušnjo z mamo, ki je imela demenco.  Ker o demenci predava po Sloveniji, je vanjo vključila tudi vse tisto, kar je na njenih predavanjih poslušalce najbolj zanimalo: kako prepoznati demenco, kdaj napisati oporoko, kdaj zaprositi za paliativno pomoč. Poleg njene izkušnje boste lahko v knjigi prebrali še šest izpovedi oseb z demenco, da boste izvedeli, kako to bolezen doživljajo bolniki sami. Tem izpovedim je dodala še pogovor z dvema svojcema, ki imata eden ženo, druga pa moža z alzheimerjevo boleznijo.

 • Neva Železnik (2012). Adijo, grem domov. Forma 7

Ko je za revijo Viva Neva Železnik napisala svojo resnično zgodbo z o življenju z mamo, ki je imela demenco, so jo bralci prosili, naj napiše knjigo o tej bolezni in nastala je Adijo, grem domov. Prva naklada je bila prodana v nekaj mesecih, kar ni bilo presenečenje, saj je bila knjiga prvi slovenski priročnik o tem, kako Slovenci doživljajo svojce z demenco, na kakšne probleme naletijo pri oskrbovanju ter kako jih rešujejo.

 • Tanja Mlakar (2014). Vsiljivka v družini. Družina

Mančina mama se začne čudno obnašati, vse bolj je pozabljiva in dogodke si napačno razlaga. V življenje razširjene družine se prikrade vsiljivka – Alzheimerjeva bolezen, demenca. Manca mora zdaj bolj kot prej skrbeti za vse bolj onemogle starše, zaradi česar je prizadeta njena družina: mož in odraščajoči hčerki. Vsak se mora odpovedovati samemu sebi za dobro drugega. Soočajo se tudi z vprašanjem, ali naj dajo starše v dom za ostarele.
Zgodba, ki je napisana po resničnih dogodkih, realistično prikazuje, kako se svojci dementnega bolnika soočajo s to hudo boleznijo. Vsiljivka v družini prinaša pomembno sporočilo o smislu trpljenja in o ljubeči skrbi za starejše.

 • Arno Geiger (2012). Stari kralj v izgnanstvu. Mladinska knjiga

Arne Geiger je v knjigi strnil portret svojega očeta in Alzheimerjeve bolezni, ki ga je prizadela in oropala stika z resničnostjo. Roman ni le pisateljeva osebna izpoved, je tudi koristen priročnik za svojce dementnih bolnikov in njihove skrbnike, saj jih bo obogatil s številnimi izkušnjami. Ganljiva, pretresljiva in hkrati duhovita zgodba bralcu prinaša sporočilo, da lahko tudi človek z Alzheimerjevo boleznijo ohrani človeško dostojanstvo.

 • Astrid van Hulsen (2010). Zid molka. Firis Imperl

Knjiga je razdeljena na 4 večja poglavja z naslovi Demenca, Validacija po Naomi Feil, Skupinska validacija in Najbolj razširjene metode dela z dementnimi. Vsako od le-teh je razdeljeno na več krajših podpoglavij. V uvodnem poglavju je natančno opisano, kaj demenca je, njene oblike, katere simptome povzroča in na kaj moramo biti pozorni.

Metodo validacije za delo z dementnimi ljudmi je razvila Naomi Feil, ameriška gerontologinja in sociologinja. Validacija je tehnika, ki pomaga sprejemati in razumeti človeka z demenco. Validacija po Naomi Feil pomeni spoštovanje, priznanje veljavnosti, spremljanje drugega na njegovi poti – drugega spoštujem, kar mi sporoča, jemljem kot resnično in veljavno ter se pri tem skušam vživeti v njegovo situacijo. V okviru validacije je zelo pomembna komunikacija – način kako pristopamo, kako se pogovarjamo, kako reagiramo, katera vprašanja postavimo.

Knjiga je izvrsten priročnik za vse, ki živijo, se srečujejo in delajo z ljudmi z demenco.

 • Nicholas Sparks (2002). Beležnica. Mladinska knjiga

Zgodba govori o paru v domu za ostarele. Ker ima gospa demenco, ji mož prebira njune skupne dogodivščine, ki sta jih v mladosti pisala v beležnico. Bere ji o njuni prepovedani poletni romanci v najstniških letih, o razhodu, ker je bil on iz nižjega družbenega razreda ter o ponovni združitvi v zrelih letih. Beležnica je zahtevnejša ljubezenska zgodba, ki bralca vzpodbudi k razmišljanju o končnosti življenja, o medsebojnih odnosih ter seveda o demenci. Za romantike pa je to vsekakor tudi zgodba o neminljivi ljubezni.

 • Dale E. Bredesen (2020). Adijo, Alzheimer. Domus

Avtor knjige, ameriški nevrolog in raziskovalec, v knjigi opiše vzroke za nastanek Alzheimerjeve bolezni ter nasvete, kako s spremembami življenjskega sloga, prehrane in telesne vadbe zmanjšati oziroma odpraviti kognitivni upad v zgodnji fazi Alzheimerjeve bolezni ali njenih predstopnjah. Knjiga torej ponuja veliko predlogov, kako lahko sami odpravimo vzroke za bolezen ali upočasnimo njen potek, hkrati pa bralcu ne daje lažnega upanja.

 • Ana Cajnko (2017). Demenca, moja učiteljica. Forma 7

Ana Cajnko je predsednica društva RESje, ki se ukvarja s prostovoljstvom na področju demence in nudi pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem. Program izvajajo že od leta 2000. S problematiko demence se je avtorica srečala, ko je njena mama po smrti očeta zbolela za to kruto boleznijo. Ko je skrb za bolno mater, ki je postajala vse bolj nebogljena, postala pretežko breme za družino, so zanjo poiskali »prijeten« dom za ostarele. Žal se je kmalu izkazalo, da je v domu za starejše poleg pomanjkanja kadra problem tudi pomanjkanje sočutja in slab odnos do starih, predvsem nemočnih oseb. Avtorica se je odločno podala v boj z »mlini na veter«.

 • Dascha Schpolarich (2016). Nega bolnika na domu - v objemu Alzheimerjeve bolezni. Narava

Knjiga v prvem delu opiše splošno nego bolnika na domu in zajema področja, kot so ureditev bivalnega okolja, vzdrževanje osebne higiene, pomoč pri hranjenju… Drugi del knjige pa je posvečen negi bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo in daje navodila za lažjo komunikacijo z bolnikom, podrobno razloži stopnje bolezni in njene simptome, opiše tudi preventivo in zdravljenje. Knjigo poleg praktičnih nasvetov odlikuje tudi skrb za ohranjanje spoštovanja in človeškega dostojanstva bolnika.

 • Aleksandra Kocmut (2013). Čisto sam na svetu. Modrijan

Bralec skupaj z gospodom x – človekom, ki je zbolel z demenco – tava po neznanih prostorih in pokrajinah, med tujimi ljudmi in nedojemljivimi strahovi. Roman brez slepomišenja in olepševanja na široko odpre vrata v svet bolnika in njegovih svojcev, ki jih bolezen trpinči vsaj toliko kot njega samega, če ne še bolj. V tok nezanesljivega pripovedovalca so vpletene posebne zgodbe gospoda x, humorne situacije in perspektiva vsevednega pripovedovalca.

 • Marie Gendron (2015). Skrivnost, imenovana Alzheimer. Chiara

Knjiga opisuje Alzheimerjevo bolezen z osebnega vidika ter prepleta tako znanstvene ugotovitve kot osebne izkušnje dela z osebami z demenco. Nudi odličen vpogled v vzroke in potek te bolezni predvsem pa poudarja ustrezen, človeški odnos do oseb, ki jih je Alzheimerjeva bolezen prizadela. Daje oporo svojcem pri prepoznavanju te bolezni in nudenju pomoči osebam z demenco, hkrati pa bralcu omogoča znanje o možnostih preventive bolezni pri sebi.

 • Slavica Biderman (2017). Ravnovesje na visokih petkah – da lažje ubežimo demenci. KUD Art-energija

Avtorica nam preko lahkotnih, včasih tudi humornih zgodb pripoveduje svoje izkušnje z boleznijo. Zgodbe govorijo o raznolikih dejavnostih, ki jih izvajajo z osebami z demenco, ki prebivajo v domovih za starejše občane. Bralec v pripovedih odkriva vsakdanje aktivnosti, s katerimi lahko ohranjamo naše možgane v dobri kondiciji, od ustvarjanja, plesa, pisanja poezije, učenja tujih jezikov, petja, uživanja določenih vrst hrane, pijače in zeliščnih pripravkov. Vsakodnevne prigode vsakdanjih ljudi, ob katerih se nasmejimo, zamislimo, včasih pa potočimo tudi kakšno solzo.

 LITERATURA O DEMENCI ZA OTROKE:
 • Petra Boh (2020). Babica Marica razmišlja drugače. Chiara

Pripoved deklice Ane, glavne junakinje, je prežeta z ljubeznijo, zato to pomembno in še kako aktualno temo na lahkoten način približa tako otroku kot staršem in je hkrati čudovito izhodišče za pogovor o otrokovih občutkih, ki se porajajo s spreminjanjem družinskih odnosov. Ob zahtevni skrbi za starostnika se namreč lahko pripeti, da spregledamo otroško videnje in doživljanje sveta. Navdihujoči knjižni junaki pa bodo gotovo postali otrokovi prijatelji, navdušili pa ne bodo le najmlajših ampak tudi njihove starše.

 • Ivona Brezinova (2015). Bombonček za dedija Edija. Miš

Mali Honzek je na svojega pradedka, ki ga kliče dedek Edi, zelo navezan. Sicer opazi, da se zadnje čase obnaša malce nenavadno, a ga to ne moti - zdi se mu celo zabavno. Tako skupaj obujeta dva različna čevlja, jesta juho z vilicami in z očkovimi znamkami polepita vso sobo. Ker pa se dedkova bolezen slabša in stvari uhajajo iz rok (dedek se izgubi, včasih Honzka ne prepozna), se očka in mamica odločita, da bo dneve preživljal v dnevnem varstvu. Kratka knjižica za malo starejše otroke zelo občutljivo, pa tudi razumljivo in s humorjem spregovori o demenci, s katero se danes srečujejo v marsikateri družini. Opozori na nevarnosti pozne diagnostike ter uči potrpljenja in razumevanja bolnika.

 • Lela B. Njatin (2011). Zakaj je babica jezna. Center za slovensko književnost

Pravljica Zakaj je babica jezna pripoveduje o treh razbojnikih, babici Medi in vnučkoma Medanji in Medušku. Babica in vnučka se sprva krasno ujamejo v veselju do razbojniških dogodivščin. Tudi ko babica opusti svojo vlogo vzgojiteljice in začne ravnati po otroško, je še vse krasno. Potem pa babica začne ravnati tako, da je to nesprejemljivo celo za brezmejno domišljijo njenih vnukov. Zakaj je tako? Ker se babica skozi pravljico spreminja, se s svojim ravnanjem oddaljuje od družinskih članov. Šele sčasoma se izkaže, da je to izraz njene bolezni … Zakaj je babica jezna je pravljica tudi zato, da bi njeni bralci, pa naj bodo otroci ali odrasli, ki se v življenju neposredno srečujejo z demenco, neozdravljivimi boleznimi ali smrtjo, s pomočjo basenskih prispodob našli besede za tiste svoje izkušnje, zaradi katerih jim je sicer neizrekljivo težko.

 

Iskanje zaščite pred nalezljivimi boleznimi med ljudmi ima verjetno skoraj tako dolgo zgodovino kot pojavljanje nalezljivih bolezni samo. Večja prelomnica v Evropi pa je bila Edward Jennerjeva iznajdba cepiva proti črnim kozam leta 1796. Od takrat dalje s pomočjo cepiv uspešno premagujemo številne virusne in bakterijske okužbe. Starejši izmed vas mogoče še pomnite smrti otrok zaradi oslovskega kašlja, davice in hromečih posledic tistih, ki so preživeli otroško paralizo; sedaj zaradi rednega cepljenja teh bolezni skoraj ne poznamo več. V lanskem letu nas je presenetila nova bolezen, covid-19, ki je zaradi svoje nalezljivosti, možnega težkega poteka, zapletov in smrtnosti prizadela ves svet. In v iskanju rešitve so znanstveniki konec lanskega leta predstavili novo cepivo.

 

O cepivu proti covid-19 se veliko govori, zato si na kratko poglejmo nekaj dejstev o cepivu: Kot vsako cepivo, je tudi cepivo proti covid-19 narejeno tako, da spodbudi naš imunski sitem – torej obrambo telesa, da vzpostavi specifično imunost. Če bi si delovanje našega imunskega sistema predstavljali kot obrambno vojsko, to pomeni, da cepivo pomaga v vojski vzpostaviti specializirane vojake za boj z določeno bakterijo ali virusom, v našem primeru z novim koronavirusom. Te specialne enote (imunološko imenovani spominski limfociti) nato v telesu v pripravljenosti ostanejo še dolgo časa, kar pomeni, da lahko ob ponovnem napadu virusa hitro aktivirajo naš obrambni sistem ter s tem preprečijo ali vsaj zelo omilijo okužbo. Da se obramba lahko vzpostavi, je treba sovražnika najprej prepoznati. Naloga vsakega cepiva je torej, da v telo prinese delček materiala (bakterije, virusa), ki za človeka ni nevaren in ne sproži okužbe, je pa dovolj prepoznaven, da se lahko vzpostavi specifična obramba o kateri smo govorili. Trenutno so na tržišču tri cepiva: Pfizer-BioNTech®, Moderna®, AstraZeneca®. Glavna razlika med cepivi je način, kako v telo vnesejo prepoznavni material in po tem sprožijo imunski odziv, vendar za nas pomembneje je, da je vsa tri cepiva odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA), kar pomeni, da so iz strani glavnih evropskih strokovnjakov za zdravila prepoznana kot varna in učinkovita. Ker je ta postopek izjemoma potekal vzporedno z izdelavo ter testiranjem cepiva (vendar zato nič manj strogo) in zaradi napredka znanosti ter velike količine denarja, ki je bil za razvoj na razpolago, so bila cepiva razvita in potrjena hitreje kot smo sicer navajeni. Do sedaj je bilo po svetu cepljenih že več milijonov ljudi.

 

Tisti, ki so covid-19 preboleli imajo delno že oblikovan obrambni sistem. Kot kaže pa ta sistem zaradi narave okužbe ni dovolj trajen. Zato se priporoča cepljenje tudi za vse, ki so okužbo že preboleli. Za točen čas cepljenja se boste dogovorili z osebnim zdravnikom, po sedanj znanih raziskovalnih podatkih pa naj bi bil primeren čas nekje okoli šest mesecev po okužbi.

 

Namen cepiva je torej, da nas zaščiti pred boleznijo. Za covidom-19 namreč lahko zboli vsak – tako mlajši kot starejši; proti tej relativno novi, zelo nalezljivi bolezni, ki lahko pusti resne posledice, pa nimamo učinkovitega zdravila. S cepljenjem tudi zmanjšamo verjetnost, da bomo okužbo prenesli dalje, kar pomeni, da s tem zaščitimo tudi ljudi okoli sebe. Nekateri se namreč zaradi že prej slabega ali spremenjenega imunskega sistema ne morejo cepiti, saj ne vemo, ali bi bilo njihovo telo dovolj močno, da bi naredilo učinkovito obrambno (če ste v dvomu, ali cepivo za vas pride v poštev, se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom). In nenazadnje: trenutno je cepljenje edina možnost, da ustavimo to epidemijo in se vrnemo v življenje brez mask ter izogibanja stikov. V Sloveniji imamo srečo, da cepivo imamo. Uspelo pa nam bo le, če bo cepljenih dovolj ljudi, torej toliko, da virus ne bo imel več dovolj 'gostiteljev', da bi se lahko širil naokoli.

 

Zato se – zase, za vse tiste krhke in za vse nas – cepite in pomagajte pri prijavi svojim starejšim sorodnikom, prijateljem in znancem.

 

Več o cepljenju lahko najdete na https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-splosno-javnost. Pogledate pa si lahko tudi kratka filma Splošne bolnišnice Celje https://youtu.be/_PLwHwq5yZE in Zveze gluhih in naglušnih https://youtu.be/nmZrg2YWWuo. Z dodatnimi vprašanji se lahko obrnete tudi na Klicni center za informacije o novem koronavirusu na telefonski številki 080 14 04.

 

Pripravila: Ana Ramovš, dr. med.

Besedilo je bilo posodobljeno: 19.2.2021

 

Viri:

History of Vaccines - A Vaccine History Project of The College of Physicians of Philadelphia | History of Vaccines (no date). Available at: https://www.historyofvaccines.org (Accessed: 19 February 2021).

HRABOVSZKI, G. (2020) COVID-19: latest updates, European Medicines Agency. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates (Accessed: 19 February 2021).

CDC (2020) COVID-19 and Your Health, Centers for Disease Control and Prevention. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html (Accessed: 19 February 2021).

Cepljenje proti covid-19 | www.nijz.si (no date). Available at: https://www.nijz.si/sl/cepljenje-covid (Accessed: 19 February 2021).

MREŽA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE

logo Mreza

Povezava do programa

PROJEKT POVEZANI V ČASU COVID-19

Projekt poteka z namenom zmanjševanje socialne izoliranosti starejših in invalidnih oseb ter opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev v razmerah COVID-19. Povezava do projekta.

Z ROKO V ROKI

Krekovo središče v Komendi je enota Inštituta Antona Trstenjaka za razvoj alternativnih bivanjskih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje - več o Krekovem središču.

Solidarnost med generacijami v EU

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bil na slovensko pobudo 29. april sprejet za evropski dan solidarnosti med generacijami, leto 2012 pa za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Medgeneracijsko sožitje

V vsakem obdobju življenja mora človek poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Povezanost

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje