English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

KREKOVO SREDIŠČE

Po več letih adaptacije povprečno velike stanovanjske hiše iz 70-ih let je Inštitut Antona Trstenjaka leta 2018 odprl enoto za razvoj alternativnih bivalnih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v skupnosti. S tem nadgrajuje prizadevanja za iskanje konkretnih odgovorov na pereče izzive današnjega staranja prebivalstva, urbanizacije in prehoda iz tradicionalne v potradicionalno družbo.

Hiša deluje kot središče programov za podporo družinskim in drugim neformalnim oskrbovalcem.

Družinski in drugi neformalni oskrbovalci so tisti, ki nekaj ur tedensko ali dnevno skrbijo za svojega onemoglega, bolnega ali invalidnega svojca, soseda ali prijatelja. V Sloveniji je to vsak 10 državljan, v Evropi je takih ljudi čez 44 milijonov. Epidemija covida-19 je še povečala delež domače oskrbe in nas na oster način spomnila, da če pravočasno ne podpremo družinskih oskrbovalcev, ne bodo zdržali ne oni ne naš sistem oskrbe. V sklopu Krekovega središča zato obratuje Center za neformalne oskrbovalce. Z namenom razbremenitve svojcev organiziramo dnevno bivanje za starejše. V prostorih hiše lahko poskusite negovalno opremo. Telovadnica ter gibalne delavnice služijo za sprostitev in pomagajo pri skrbi za lastno zdravje. Če potrebujete nasvet se lahko obrnete na naš svetovalni telefon. V veliko pomoč pri oskrbovanju pa so tudi Usposabljanja za družinske in druge neformalne oskrbovalce® in specialna usposabljanja, ki potekajo v Krekovem središču, ter skupine svojcev. 

Hiša služi tudi medgeneracijskemu povezovanju in iskanju novih načinov povezovanja krajevne skupnosti in solidarne medsebojne pomoči.

Pri tem Inštitut še posebej tesno sodeluje z Zavodom medgeneracijsko središče Komenda. V času, ko reden stik med generacijami ni več nekaj samo po sebi umevnega, še trši oreh pa je vzpostavljati odnose, ki so v zadovoljstvo enih in drugih, v Krekovem središču odkrivamo nove oblike povezovanja podkrepljene z učenjem komunikacije in drugih veščin, ki so zato pomembne. Posebnega pomena je medgeneracijsko prostovoljstvo za kakovostno staranje. Na poletnem počitniškem varstvu smo odkrivali lepote tako organiziranega kot spontanega medgeneracijskega povezovanja med otroci, mladimi ter onemoglimi in aktivnimi starejšimi. V teku so medgeneracijsko učenje IKT, pripravlja se program za prenos kulturne dediščine med mlajšimi in starejšimi. Babi servis, ki ga organizira Zavod za medgeneracijsko središče Komenda, povezuje mlade priseljene družine s “sposojenimi” babicami, ki poskrbijo za nekaj ur varstva. Tudi vrt za hišo služi skupnosti: na njem je prostor tako za šolarje in njihove dejavnosti kot za udeležence in obiskovalce Krekove 10. Skupaj lahko vrtnarimo, se drug od drugega učimo ali pa se preprosto družimo. Vsem programom so skupni prostovoljska nota, usposabljanje po principu: “vsi učitelji vsi učenci” ter iskanje odgovora, kaj skupnost potrebuje, zmore in želi narediti za lepši jutri. 

Nenazadnje je hiša tudi razvojno in raziskovalno središče, namenjena raziskovanju neformalne oskrbe in preučevanju učinkovitosti arhitekturnih prilagoditev za starejše.

Je živ laboratorij za spremljanje možnosti, ki jih nudijo teleoskrba in telemedicina ter center za raziskovanje oblik sobivanja, medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja starih ljudi v skupnost na način, ki pomeni doprinos tako za posameznika kot za skupnost.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje