English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Predstavitev

Klik na brezplačni izvod revije.

Kakovostna starost je edina slovenska znanstveno-strokovna revija, ki je posvečena izključno starosti in z njo povezanimi socialnimi, ekonomskimi, zdravstvenimi, medgeneracijskimi ter drugimi, z gerontologijo povezanimi vprašanji. Čeprav so povzetki v njej objavljenih strokovnih člankov vključeni v kar nekaj podatkovnih baz in tako dostopni tudi bralcem v tujini, pa uredništvo sledi izročilu pokojnega akademika dr. Antona Trstenjaka, ki je tudi najbolj zapletena strokovna področja znal razložiti tako, da so jih razumeli vsi. Zato se njegova dela še danes berejo in citirajo. Tudi pobudnika in začetnika slovenske gerontologije prof. dr. Bojana Accetta je krasil jasen in nezapleten strokovni jezik, ki pa je odkrival njegovo enciklopedično znanje medicine, obogateno s številnimi človeškimi in strokovnimi izkušnjami.

V reviji objavljamo od leta 2008 naprej, tudi večje število člankov in recenzij publikacij z zdravstveno vsebino, ki so posredovana na kar najbolj javnozdravstveni način, namenjen tako javnosti kot stroki. Sicer pa ohranjamo svojo interdisciplinarno naravnanost, saj sega problematika, ki zadeva starost in staranje na najrazličnejša področja vsakdanjega življenja. S podaljšanjem življenjske dobe in večjim deležem starejših v družbi je prišel čas, ko je treba ponovno opredeliti družbeni položaj starih ljudi in njihovo vlogo pa tudi sam pojem starosti. V Kakovostni starosti bomo tudi temu namenjali vso možno pozornost in se trudili v slovenski družbi sprožati pobude, ki bodo k temu vodile.

Z željo, da bi se bolje spoznali z revijo, smo za vas pripravili brezplačni izvod revije v elektronski obliki. Letna naročnina na revijo stane 44€ in naročite jo lahko tudi prek interneta.

 

Uredniški odbor: dr. Jože Ramovš (odgovorni urednik), Tjaša Potočnik, Alenka Ogrin, Ana Ramovš, Alen Sajtl

Izdajatelj in založnik: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje

Revijo v letih 2019 in 2020 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS na temelju javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2019 in 2020

ISSN 1408 – 869X
UDK: 364.65-053.9

Povzetki člankov so vključeni v naslednje podatkovne baze: Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Cobiss, EBSCO, ProQuest.


Uredniški svet revije:

prof. dr. Herman Berčič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport)
prof. dr. Vlado Dimovski (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta)
dr. Simona Hvalič Touzery (Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice)
prof. dr. Zinka Kolarič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)
prof. dr. Ana Krajnc (Univerza za tretje življenjsko obdobje)
Vida Miloševič Arnold (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo) 

mag. Ksenija Ramovš (Inštitut Antona Trstenjaka)
prof. dr. Jože Ramovš (Inštitut Antona Trstenjaka)
dr. Božidar Voljč (zdravnik in bivši minister za zdravje)


Mednarodni uredniški svet revije:

dr. Mladen Davidović (Center for geriatrics, KBC Zvezdara, Belgrade, Srbija)
prof. dr. David Guttmann (Faculty of Welfare and Health Studies, School of Social Work, University of Haifa, Izrael)
dr. Andreas Hoff (
Oxford Institute of Ageing, VB)
dr. Iva Holmerová (Centre of Gerontology, Češka)
prof. dr. Ellen L. Idler (
Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research, Rutgers University, ZDA)
dr. Giovanni Lamura (National Research Centre on Ageing -INRCA, Italija)


© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje