English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Projekt Na Kmetijo!

Na Inštitutu Antona Trstenjaka smo novembra 2019, skupaj s projektnimi partnerji ekološko kmetijo AvarK, turistično kmetijo Matk in podjetjem Pribinovina (Eko-socialna kmetija Korenika), pričeli s projektom NA KMETIJO! Projekt bo trajal dve leti, od novembra 2019 do novembra 2021. Naložbo v višini do 69.443,91 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Gre za pilotni projekt v okviru Podukrepa podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti PRP 2014-2020, po koncu katerega se bodo na nacionalni ravni določili pogoji in normativi za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialnega varstva odraslih in starejših na kmetijah. S projektom bomo raziskali možnosti in potencial kmetij za razširitev dejavnosti oz. razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – področje celodnevnega bivanja starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil – z namenom, da najdemo rešitve in koristne ugotovitve, ki bodo v podporo sodelujočim in tudi ostalim kmetijam, ki jih zanima razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti.

 

 


Ugotovili bomo kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni (pravno formalni okvir, prilagojena arhitektura itd.) in kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti ter med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja. Na začetku projekta bomo izvedli usposabljanje za celotno partnerstvo ter ugotovili sedanje stanje na partnerskih kmetijah in njihov potencial za razvoj ponudbe bivanja starejših z namestitvijo. Nato bomo izvedli anketo o pripravljenosti – tako starejših kot tistih v zrelih letih - za stalno ali občasno bivanje na kmetiji. Kot pilotno aktivnost bomo organizirali obiske skupin starejših na partnerskih kmetijah in njihovo primernost ter potencial ocenili z metodo fokusne skupine. Izdelali bomo analizo izvedljivosti razvoja bivanja oz. namestitve starejših na kmetijah. Ob koncu projekta bomo v obliki priročnika podali povzetek projektnih aktivnosti, ugotovitve in priporočila, kar bo ključen rezultat projekta, ki ga bomo, med širšo in strokovno javnost, razširjali z objavami v medijih, na spletnih straneh in na promocijskih dogodkih.

Več informacij:

Evropska komisija

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Program razvoja podeželja

(www.program-podezelja.si)

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje