English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

Na Inštitutu Antona Trstenjaka je pred kratkim potekalo usposabljanje za preventivo nasilja nad starejšimi.

Udeležilo se ga je 30 prostovoljcev, ki bodo v svojih skupinah osvajali veščine za povečanje varnosti v starosti. Udeleženci so prejeli priročnik, v katerem so zbrane zanimive in koristne vsebine s področja varnega staranja in ki bo njihov pripomoček za uspešno delo v skupinah.

Usposabljanje je potekalo v kreativnem, poučnem in sproščenem vzdušju.

 

Na Inštitutu so oktobra potekale delavnice za večanje varnosti starejših, ki jih je obiskovalo okrog 15 udeležencev. Na treh srečanjih smo se posvetili naslednjim temam: doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so odnosi težavni; skrb za varnost izven doma ter pravni vidiki varnosti starejših in premoženjska vprašanja. Na srečanjih smo tudi trenirali praktične veščine za povečanje varnosti starejših. Ena od udeleženk je na zadnjem srečanju dejala: "Vsa tri srečanja sem z veseljem in zanimanjem obiskala in sledila tematiki. Prav je, da se pogovarjamo o teh temah in jih spoznavamo, s tem nam marsikateri problem postane bolj jasen in si ga znamo razložiti. Meni osebno so pomagale, da ostarela starša bolj razumem in sem jima bolj naklonjena."

 

 

Sredi decembra se je v Ljubljani zaključilo Usposabljanje za družinske in druge neformalne oskrbovalce. Tečaj je redno obiskovalo preko 20 ljudi; večina le-teh se namreva udeleževati srečanj Kluba svojcev, ki bodo od januarja naprej potekala vsak mesec.

Udeleženci so usposabljanje zelo dobro sprejeli. Spodaj je navedenih nekaj zapisov o tem, kako so udeleženci doživeli usposabljanje. Zapisi so del evalvacijskih vprašalnikov, ki jih tečajniki izpolnijo ob koncu usposabljanja.

  • "Celoten tečaj je zame ena svetla lučka. Že s to začetno filozofijo 'prižiganja lučke' se lahko pomaga vsakomur. Pohvalila bi zelo strokovno, natančno, osredotočeno podajanje dragocenih podatkov, trendov, v sproščenem vzdušju. Zelo dobra so praktična znanja - prva pomoč, fizioterapija, izkušnje z demenco ipd. Teme so dobro izbrane. Zame bi bilo še bolje, če bi za ta tečaj izvedla takrat, ko je bila moja mama še živa. Takrat bi mi še bolj koristilo."
  • "... spoznanje, kakšno bogastvo je taka mreža. Občutek, da v težavah nisi sam in da si med seboj lahko veliko pomagamo."
  • "Tečaj, ki sem ga obiskovala mi je dal veliko pomoč pri oskrbi mojega moža. Sedaj ga bolje razumem in se bolj potrpežljiva  tudi prinašam in prižigam lučko in tako nama je lažje in boljši so odnosi. Pomembno je tudi to, da ga sedaj lažje sprejemam takšnega kot je."

 

Sodelavci Inštituta Antona Trstenjaka smo med 28. in 30. septembrom sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Na stojnici smo obiskovalce informirali o našem strokovnem delu in jim predstavili aktualne tečaje. Na okrogli mizi Varno staranje smo obravnavali varovalne dejavnike pred nasiljem in izpostavili dobre prakse pri zagotavljanju varnosti starejših v domačem okolju, v katerem so nasilju najbolj izpostavljeni, v institucijah in na javnih mestih. Gostje okrogle mize so bili: dr. Viktorija Bevc, dr. Jože Ramovš, policist kriminalist Franci Ceferin, predstavnica civilne javnosti Vesna Krese, pravnica Ana Vujović, psihologinja Tjaša Mlakar in sociologinja Veronika Mravljak Andoljšek.

 

FŽ3O

V ponedeljek, 3. 10. 2016, je v Grosupljem potekalo že sedmo srečanje usposabljanja za prostovoljce. Na usposabljanju se učimo: lepega osebnega pogovora, kakovostnega in dostojanstvenega staranja, povečanja lastne varnosti (preprečevanja padcev) ter metodike vodenja medgeneracijske skupine. Pripravljamo se, da bomo v naših skupinah vodili Tečaj za preprečevanje padcev v starosti.

Usposabljanje prostovoljcev Grosuplje

V ponedeljek, 3. 10. 2016, smo v Logatcu pričeli izvajati delavnice za večanje varnosti starejših v okviru programa Staranje brez nasilja. Na prvem srečanju smo spregovorili o lepi komunikaciji, ki je temelj za dobre odnose in sožitje ter učinkovit varovalni dejavnik pred nasiljem. Delavnico je obiskalo 27 udeležencev.

 

Skupina v Logatcu

 

Program sofinancira:

Na letošnjem tradicionalnem srečanju prostovoljcev smo se zbrali v velikem številu. 14. junija smo poleg ljubljanskih prostovoljcev povabili še predstavnike drugih društev iz različnih koncev Slovenije in skupaj smo uživali ob pestrem programu in sproščenem druženju.

Na začetku nas je pozdravila mag. Ksenija Ramovš, direktorica Inštituta, in nam dala spodbudo za prostovoljsko delo ter se nam zahvalila za udeležbo. Sledilo je podeljevanje diplom novim prostovoljcem, ki so uspešno opravili usposabljanje pri dr. Jožetu Ramovšu, ki jim je čestital in vsakemu podelil rdeč nagelj.

Nadaljevali smo z okrepčitvijo ob pestrem programu. Vsako medgeneracijsko društvo se je predstavilo z eno točko: nekateri so pripravili zabaven program, drugi so povzeli pomembne stvari iz lanskega društvenega delovanja.

Ob vsem tem nas je spremljal bogat kulturni program – zapela sta nam kvartet in zbor deklet ter poslušali smo igranje violine in recitiranje slovenskih pesmi o družini in ljubezni.

Kljub dežju nam je bilo toplo pri srcu, saj smo zaključili s prijetnimi pogovori, z druženjem in s plesom ter s sklepom, da se ob letu osorej spet srečamo.

 

 

Na letošnjem tradicionalnem srečanju prostovoljcev smo se zbrali v velikem številu. 14. junija smo poleg ljubljanskih prostovoljcev povabili še predstavnike drugih društev iz različnih koncev Slovenije in skupaj smo uživali ob pestrem programu in sproščenem druženju. Na srečanju sta koordinatorki projekta – Ana Ramovš in Marta Ramovš predstavili projekt SEAM. Predstavitev je potekala uspešno, zaključila se je s skupno plesno točko vseh udeležencev.

 

Naše spomladansko srečanje prostovoljcev v Mostecu je že tradicionalno. Srečanje bo potekalo v torek, 14. junija, od 14. do 18. ure. Na njem bomo predstavili projekt SEAM.

Toplo vabljeni prav vsi.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje