English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

Predstavniki partnerskih organizacij projekta SEAM smo se zbrali na srečanju, ki se je odvijalo med 8.4.2015 in 11.4.2015 v Logroñu (La Rioja, Španija). Na srečanju smo uradno začeli z že prej predstavljenim projektom in njegovimi dejavnostmi.

Predstavniki sedmih držav, vključenih v project SEAM, smo se udeležili svojega prvega mednarodnega srečanja, ki se je odvijalo v španskem mestu Logroño, z dvema pomembnejšima namenoma:

  • Partnerske organizacije smo imele priložnost, da bolje spoznamo druge projektne udeležence. K temu je prispevalo odprto vzdušje, v kateremo smo imeli predstavniki vseh organizacij možnost predstaviti sebe, svojo organizacijo, svoje redne programe, dejavnosti, primere dobrih praks na področju dela s starejšimi, metologijo usposabljanja in drugo. Prispevki so bili zelo zanimivi in delo partnerjev navdušujoče, vendar vam bomo več o tem napisali tekom projekta.
  • Sestanek pa je služil tudi temu, da smo začtrali naslednje korake projekta in da smo se partnerji dogovorili o logističnih zadevah, ki se bodo pojavljale skozi celoten project. V sklopu projekta bo v vsaki državi organizirana skupina ljudi starejših od 50. let. Namen skupine bo izmenjava dobrih praks, učenje za medkulturni dialog z učenjem osnov angleščine in povezovanje s skupinami v drugih državah včlanjenih v projekt (Bolgarija, Češka republika, Italija, Latvija, Portugalska in Španija).

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija). Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja.

Če bi radi izvedeli še kaj več, se lahko naročite na projektne novice na spletni strani: www.seamproject.eu ali pa si ogledate Facebook stran:  https://www.facebook.com/pages/SEAM-project/811907695530252?fref=ts.

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija).

Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja. Tekom izvedbe programa bodo posamezni partnerji iz omenjenih držav skupaj organizirali in vodili različne aktivnosti, kot so:Koordinacija sestankov projektnih partnerjev držav z namenom spoznavanja dobrih praks in lokalnih projektov, povezanih z medkulturno in/ali socialno izobrazbo starejših;

  • Oblikovanje, ustvarjanje, testiranje in objavljanje različne priročnikov za organizacije, ki upravljajo lokalne projekte za starejše; oblikovanje sistema za pošiljanje in gostovanje starejših z drugih držav preko sodelovanja in prostovoljskih projektov;
  • Mednarodno učenje aktivnosti, kot so treningi za starejše širitelje;
  • Transnacionalne aktivnosti za starejše, v smislu promocije njihove mobilnosti kot učnega pripomočka;
  • Lokalne aktivnosti za učence in učitelje, ki delajo na področju dela s starejšimi, s poudarkom na testiranju novih učnih materialov in razvijanje inovativnih metod.
  • Transparentnost podatkov ter novic o dogodkih na nivoju vsakega partnerja, kar bo omogočilo razširitev programa na širše področje.

Kot smo omenili zgoraj, namerava projekt z vsemi temi aktivnostmi spodbujati sodelovanje med evropskimi organizacijami na področju neformalne in formalne izobrazbe odraslih. Dalnoročno omogočala oblikovanje mreže partnerjev za razvoj mobilnosti projektov za starejše, kar bi prav tako pomagalo spodbujati podjetništvo, iniciativo odraslih in njihovo vključenost v sorodne izobraževalne projekte. Projekt sam in takšna mreža naj bi doprinesel nekaj tako starejšim, kakor tistim, ki delajo z njimi, saj bodo imeli s pomočjo mobilnosti možnost izboljšati svoje profesionalne veščine, zagotovili pa bodo lahko tudi višjo kakovost storitev rednim uporabnikom svojih organizacij.

Več informacij o projektu dobite na www.seamproject.eu. Na strani projekta se je možno naročiti na glasilo. Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na nas, ki smo eden izmed parterjev tega projekta.

Izšla je 1. številka 18. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete dva znanstvena članka, in sicer o zagovorništvu starejših onemoglih ljudi in o smehu kot naravnem zdravilu starejših.

Čaka vas pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V rubriki Simpoziji in delavnice si lahko preberete opis konference o demenci, v rubriki Starosti prijazna mesta in občine pa je predstavljena globalna platforma starosti prijaznih mest in občin pri svetovni zdravstveni organizaciji. V rubriki Medgeneracijskih programov  se nahaja opis dela Inštituta Antona Trstenjaka v letu 2015 s področja medgeneracijskih programov za kakovostno staranje.

 

Kakovostna starost letnik 18, številka 1

Naslovnica

 

 

 

 

 

 

Izšla je 4. številka 17. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, in sicer o možnih strategijah razvoja domov za starejše, o vrtnarjenju kot mediju za medgeneracijsko sodelovanje in o hoji in planinarjenju v skupini za kakovostno starost Zimzelen Žalec.

Kot vedno vas čaka pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V Rubriki Simpoziji in delavnice si lahko preberete obsežen opis srečanja papeža s starostniki in s starimi starši, predstavljena pa je tudi okrogla miza o demenci in mednarodna konferenca For the golden Age.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izšla je 3. številka 17. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, med katerimi naj izpostavimo obsežno predstavitev raziskave v Ivančni Gorici, v članku z naslovom Staranje in sožitje med generacijami v Občini Ivančna Gorica.

Čaka vas pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V rubriki starosti prijazna mesta in občine si lahko preberete o občini Ivančna Gorica, ki je starosti prijazna in prijetno domača. Na koncu pa se ustavimo še pri rubriki Klasiki o starosti in staranju, kjer so orisani delo in dosežki pri obravnavi demence in drugih duševnih motenj v starosti dr. Aleša Kogoja.

Izšla je 2. številka 17. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete dva znanstvena članka, in sicer o sodobnih oblikah bivanja starejših ljudi v zahodni Evropi in o vlogi osebnostnih in osebnih dejavnikov pri oblikovanju stališč do upokojitve.

Čaka vas pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. Še posebej zanimiv je prikaz indeksa aktivnega staranja, ki je orodje, ki bo ustvarjalcem politik pomagalo pri snovanju strategij, ki se ukvarjajo z izzivi staranja prebivalstva in njihovega vpliva na družbo. Preberite si tudi intervju z Vero Klepej Turnšek, arhitektko, ki se meddrugim ukvarja s prenavljanjem domov za stare ljudi in z arhitekturo krajevnih medgeneracijskih središč. O krajevnih medgeneracijskih središčih v starosti prijaznem kraju pa je prisal Jože Ramovš v rubriki Starosti prijazna mesta in občine.

 

SAZU in Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ter njun skupni posvetovalni Odbor za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vabimo na posvet STARANJE V SLOVENIJI ob izzidu in predstavitvi raziskovalne monografije z istim naslovom.

 

Dogodek bo potekal

v sredo, 18. junija, od 10. do 12. ure

v veliki dvorani SAZU na Novem trgu 3 v Ljubljani.

 

Po uvodnih mislih predsednika SAZU bodo nekateri izmed 16 avtorjev monografije predstavili raziskovalna spoznanje in sodobne izzive na področju staranja in medgeneracijske solidarnosti. Osrednji del posveta bo razprava vseh udeležencev ob vprašanjih staranja v Sloveniji, ki se bodo ob predstavitvi odprla. Ob koncu posveta bodo avtorji monografije na voljo novinarjem za odgovorjanje na dodatna vprašanja.

 

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaželjeno pa je, da svojo udeležbo sporočite na e-mail naslov: mateja@inst-antonatrstenjaka.si.

 

Z veseljem Vas vabimo in lepo pozdravljamo!

 

NaslovnicaIzšla je 1. številka 17. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete dva    znanstvena članka, in sicer o tradicionalnih socialnih mrežah starejših ljudi in o študiji primera bolnice z demenco ob teoretičnih spoznanjih Naomi Feil, priazanih v knjigi Zid molka.

Čaka vas pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V rubriki Gerontološko izrazje smo obdelali 4 pojme: staranje, gerontehnlogija, življenjska obdobja, socialne mreže. Zelo zanimiv pa je tudi prikaz vseebin 20. IAGG gerontološko - geriatričnega kongresa. V rubriki Klasiki o staranju pa vas čaka poučno branje o Vitomilu Zupanu in njegovi babici.

Vabljeni k branju!

 

S koncem leta 2013 in v začetku leta 2014 smo na Inštitutu Antona Trstenjaka pričeli izvajati več usposabljanj in izobraževanj v različnih krajih po Sloveniji.

 

 

Monografija Staranje v Sloveniji prinaša raziskovalna spoznanja o 25 temah staranja in medgeneracijskega sožitja. Štirinajst avtorjev – po starosti so iz vseh generacij – je v luči tujih in domačih spoznanj obdelovalo podatke velike reprezentativne terenske raziskave Potrebe, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več. Knjiga prinaša pristne informacije o tem, kaj 750.000 nad 50 let starih ljudi v Sloveniji potrebuje za svoje staranje in sožitje, kaj pri tem sami zmorejo in kaj hočejo. Na osnovi teh spoznanj bodo politika, javna uprava, znanosti in stroke ter civilne organizacije lažje in uspešneje ustvarjale ugodne pogoje za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami v Sloveniji. Knjiga je koristno branje tudi za vsakogar, da se bo lažje staral in živel z drugimi.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje