English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Starosti prijazna občina

Vademecum

Starosti prijazna mesta in podeželski kraji (občine) so projekt Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je namenjen preprečevanju in reševanju težav ob staranju prebivalstva. Starosti prijazna občina je priročnik za člane častnega seniorskega odbora in druge sodelavce starosti prijazne občine. Namenjen je seznanjanju s programom starosti prijaznih mest in občin prav tako pa tudi beleženju opažanj glede tega kaj je v določeni občini starosti prijazno in kaj ni, ter predlogov za starosti prijazno občino. Priročnik je pripravil Jože Ramovš, opremila pa ga je Ksenija Ramovš.

 

63 strani, izšel leta 2013

Status: Ni v redni prodaji

Preprečevanje padcev v starosti

Tretja razširjena izdaja

Ksenija Ramovš, Jože Ramovš, Božidar Voljč, Blaž Švab, Tina Lipar, Ana Ramovš

Priročnik za člane skupin. 3. razširjena izdaja

Program preprečevanja padcev v skupnosti je v skupinah za kakovostno staranje in pri njihovih prostovoljskih voditeljih – širiteljih zelo priljubljen. S pomočjo prve in druge izdaje tega priročnika ga je v letu in pol izvedlo več kot 100 skupin v 60 krajih po vseh slovenskih pokrajinah. Tretja izdaja priročnika je razširjena. Vsebuje gradivo in metodiko za 14 skupinskih srečanj, pri katerih praktično obdelajo in osvajajo glavne štiri skupine varovalnih dejavnikov pred padci v starosti.

 

88 strani, izšlo leta 2013

Status: Ni v redni prodaji

Obvladovanje krvnega tlaka

Priročnik za člane skupin za kakovostno staranje

Ksenija Ramovš, Božidar Voljč in Jože Ramovš

Uporabljajo ga člani skupin za kakovostno staranje, ko se skupina z usposobljenima voditeljema – širiteljema odloči, da bodo predelali preventivni program za obvladovanje krvnega tlaka. V priročniku je 16 učnih vsebin za prav toliko srečanj skupine, za vsako srečanje so tudi metodični potek srečanja in dejavnosti na njem. Ob priročniku skupina na srečanjih spozna in predela glavne dejavnike tveganja za visok krvni tlak, zlasti pa varovalne dejavnike za njegovo obvladovanje.

 

80 strani, izšlo leta 2012

Status: Ni v redni prodaji

Prostovoljski dnevnik

Jože Ramovš

PROSTOVOLJSKI DNEVNIK pri osebnem prostovoljskem delu z ljudmi in učenju lepega medčloveškega sožitja

2. izdaja

V prvem delu so na 82 straneh nanizana spoznanja o sodobnem prostovoljstvu ter o metodiki in organizaciji osebnega prostovoljstva, kakršno je npr. pri osebnem in skupinskem družabništvu s starejšimi ljudmi. Ostalih 158 strani je osebni rokovnik za prostovoljske zapise, bralne zapise ter zapise vprašanj in pasti pri prostovoljskem delu. Prostovoljski dnevnik se je v praksi izkazal za odličen učbenik pri usposabljanju prostovoljcev, pri njihovi redni krepitvi prostovoljske kondicije in stalnem izpopolnjevanju.

 

240 strani, šivana knjižna vezava, izšlo leta 2013

Status: Ni v redni prodaji

Medgeneracijska solidarnost in staranje

Medgeneracijska solidarnost in staranje je Zbornik predavanj z mednarodne konference z istim naslovom. Konferenca je potekala 5.1.2012 na Brdu pri Kranju.

Na začetek Zbornika so umeščeni pozdravni nagovori, katerim sledijo plenarna predavanja mednarodno priznanih tujih strokovnjakov (dr. Vladimir Špidla, dr. Teresa Almeida Pinto, dr. Asghar Zaidi). Le- tem sledi Okrogla miza z razpravo Inštituta Antona Trstenjaka in Pregled dejavnosti Slovenije v Evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012. Na koncu sledijo predavanja v okviru projekta Načrtovanje strategije staranja v Osrednji Evropi, kateremu sledita prispevka z naslovoma: 20 let Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in spomin na Marijo Gregorič Kržič.

Zbornik je v celoti preveden tudi v angleški jezik (prva polovica je v slovenskem, druga pa v angleškem jeziku), prispevek dr. Vladimirja Špidle pa je na voljo tudi v češkem jeziku.

120 strani, izšel je leta 2012

Zbornik je v celoti dostopen v Pdf oblikiDokument

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje