English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Starosti prijazna Ljubljana

Izsledki raziskave 2008 – 2009

Božidar Voljč

Knjiga predstavlja izsledke raziskave v okviru projekta Starosti prijazna mesta Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga Inštitut Antona Trstenjaka uvaja v Sloveniji. V knjigi so zajeti predstavitev raziskave, bistvene značilnosti glavnega mesta, predstavitev narave kvalitativnih raziskav, javnozdravstvena izhodišča starosti prijaznega mesta in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in ljubljanskih meščanov. V zadnjem poglavju knjiga vključuje tudi najbolj značilne izpovedi oziroma modrosti udeležencev raziskave, ki so dragoceno pričevanje o življenju v Ljubljani in lepo dopolnjujejo izražene predloge.

Knjiga je v pdf obliki dostopna tudi s klikom na spodnjo povezavo.

Starosti prijazna Ljubljana Starosti prijazna Ljubljana

104 strani, izšla leta 2010

Status: Ni v redni prodaji

Družinski oskrbovalci starih ljudi - stanje in možnosti v Sloveniji

Simona Hvalič Touzery

Brošura je nastala z namenom, da družinskim oskrbovalcem starih ljudi, na enem mestu ponudimo kar največ informacij, ki so vezane na družinsko oskrbo starih ljudi. Informacije o storitvah so pretežno vezane na občino Ljubljana, medtem ko so ostale uporabne za vse, ne glede na kraj bivanja.

19 strani, izšla leta 2009

Status: Ni v redni prodaji

Tečaj za družinske oskrbovalce, ki oskrbujejo starega človeka

Jože Ramovš, Simona Hvalič Touzery, Ksenija Ramovš

V brošuri je strnjen opis tečaja, namenjenega družinskim oskrbovalcem starih ljudi, ki smo ga na Inštitutu Antona Trstenjaka izvedli med novembrom 2009 in januarjem 2010. Poleg vsebin posameznih predavanj, vsebuje brošura misli oskrbovalcev ob predavanjih, glavna spoznanja, vprašanja ter napotke, kje dobiti dodatno gradivo o predavanih temah.

32 strani, izšla leta 2010

Status: Razprodano

Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika

Jože Ramovš

Knjiga vsebuje sodobna znanja o kakovostnem staranju in sožitju generacij. Je rezultat deset letnega uspešnega znanstvenega in praktičnega dela Inštituta Antona Trstenjaka na tem področju. Soizdajateljica knjige je Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

584 strani, izšla leta 2003

Status: Ni v redni prodaji

Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami

Jože Ramovš

Ta knjižica je bila darilo ljudem, ki so sodelovali v raziskavi Stališča, potrebe in potenciali tretje generacije na področju zdravja in psihosocialnega funkcioniranja.

72 strani, izšla leta 2009

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje