English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Dnevnik za zdravo in aktivno življenje z zvišanim krvnim tlakom

Pripravili: Ksenija Ramovš, Božidar Voljč, Jože Ramovš

V okviru projekta SoGraP - Potencial socialnega gradienta za zmanjšanje neenakosti v zdravju starejših, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zdravje RS, smo izdali knjižico Dnevnik za zdravo in aktivno življenje z zvišanim krvnim tlakom. Dnevnik bo v pomoč članom diskusijskih skupin. V njem so predstavljene različne teme, povezane z zvišanim krvnim tlakom in zdravim načinom življenja. Vključuje navodila in materiale za 10 srečanj ter tabele in sheme, ki omogočajo spremljanje in beleženje krvnega tlaka, prehranskih navad ter osmih kazalnikov zdravja.

52 strani, izšla leta 2011

Status: Ni v redni prodaji

Geriatrija in zdravstvena gerontologija v slovenskem prostoru

Problemska konferenca, Brdo 15. septembra 2011, zbornik referatov

Uredniki: dr. Medved Robert, mag. Zdenka Tičar, prof. dr. Jože Ramovš

Ministrstvo za zdravje RS in Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje sta ob problemski konferenci Geriatrija in zdravstvena gerontologija v slovenskem prostoru, ki je potekala na Brdu, 15. septembra 2011, izdala zbornik referatov, v katerem so zbrani prispevki s konference.

160 strani, izšla leta 2011

Status: Ni v redni prodaji

Vademekum za zdravljene alkoholike in njihove svojce

Ksenija Ramovš

Inštitut Antona Trstenjaka je v sodelovanju s Socialnim forumom za zasvojenosti in omame izdal Vademekum za zdravljene alkoholike in njihove svojce. Vademekum vsebuje nekaj osnovnih znanj o zasvojenostih ter opis terapevtskega programa. Večina vademekuma je namenjena osebnim zapisom kot so npr. koledar teka, planinski dnevnik, bralni zapisi, osebni zapisi ter vprašanja in dileme.

240 strani, izšla leta 2011

Status: Ni v redni prodaji

Preprečevanje padcev v starosti

Priročnik za člane skupin

Božidar Voljč, Ksenija Ramovš, Jože Ramovš, Klemen Jerinc, Maja Rant, Martina Starc, Mojca Slana, Blaž Švab, Slavica Valenčak

Knjižica je namenjena članom skupin v programu preprečevanja padcev. V njej je gradivo za osem srečanj programa, od katerih je vsako sestavljeno iz učne snovi, osebnega dela doma, telovadnih vaj za krepitev ravnotežja in preprečevanje padcev, vprašanj za ponavljanje učne snovi in zapisov misli. Po vrsti si sledijo srečanja: Padci in starost; Pogostost, načini in posledice padcev v starosti; Varovanje pred padci v domačem okolju (1. in 2. del); Varovanje pred padci v bližnji okolici doma (3. del); Kako zmanjšati nevarnost padcev v starosti (1. del: Posameznik, 2. del: Družina in drugi bližnji) ter zaključno srečanje (Smo na koncu tečaja). Na koncu knjižice je tudi telovadni koledar, v katerega si lahko član skupine zapisuje potek osebne vadbe.

60 strani, izšla leta 2011

Status: Ni v redni prodaji

Zmanjšajmo padce v starosti

Priročnik za širitelje

Božidar Voljč

Knjižica je namenjena širiteljem v primarni preventivi kot gradivo pri izobraževanju za širjenje preventivnega programa preprečevanja padcev v lokalnih okoljih. Uvodnim besedam in splošnim metodičnim navodilom sledijo teme razdeljene na 8 srečanj: Padci in starost; Pogostost, načini in posledice padcev v starosti; Varovanje pred padci v domačem okolju (1. in 2. del); Kako zmanjšati nevarnost padcev v starosti? (1. del: Posameznik, 2. del: Družina ali drugi bližnji, 3. del: Krajevna ali mestna skupnost) in Kratek test iz razumevanja padcev in načrt dela v svojih okoljih). Na koncu so opisane in narisane tudi telovadne vaje za krepitev ravnotežja.

48 strani, izšla leta 2010

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje