English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Inštitut Antona Trstenjaka

Resljeva 11
p.p. 4443
1001 Ljubljana

tel.: +386 1 433 93 01
fax: + 386 1 433 93 01

Novice in obvestila

Koordinatorji in bodoči voditelji skupin vseh partnerskih organizacij se bomo srečali med 16/07/2015 in 22/07/2015 bolgarski prestolnici Sofiji. Srečanje bo v prvi vrsti namenjeno medsebojni interakciji voditeljev skupin in učenju različnih metod ter izmenjavi izkušenj pri izvedbi dejavnosti, ki jih bomo uporabili tekom tečaja, ki ga bomo izvedli v jesenskih mesecih.  Hkrati bo na srečanju priložnost, da ponovno pregledamo popravljeno gradivo, ki bo s tem dokončno pripravljeno za uporabo. In nenazadnje bomo ponovno dobili priložnost odkrivati dobre prakse in dejavnosti s katerimi se ukvarja partnerska organizacija - gostiteljica (Innovative centri Association skupnost (www.association.bg).

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicamprojekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

 

Kot smo že poročali, se nas je med 15.6.2015 in 18.6.2015 Rigi (Latvija) sestalo 14 predstavnikov partnerskih organizacij projekta z naslovom: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnosti. Namen srečanja je bila priprava, izmenjava in nadgraditev gradiva, ki smo ga tekom prve faze oblikovali v domačih državah. Oblikovano gradivo je namenjeno uporabi v sklopu tečaja, ki ga bodo v jesenskem času za zainteresirane starejše ljudi organizirale partnerske organizacije. Tečaj o medkulturnem dialogu z osnovami anglečine bomo organizirali tudi pri nas.  Na srečanju smo se poleg priprave gradiva dogovorili tudi o nekaterih organizacijskih in metodoloških vidikih tečaja o katerih vam bomo več napisali ob samem obvestilu o tečaju, ki ga lahko pričakujete v začetku jeseni! Nazadnje smo skupni čas izkoristili za pripravo tečaja za voditelje skupin, ki bo potekal med 16. in 22. julijem 2015 v Sofiji (Bolgarija).

Delo je potekalo v prijetnem in delavnem vzdušju. Zanimivo je bilo spoznavati nove načine dela v skupinah, ki so ga predstavili in ga že dalj časa uspešno uporabljajo predstavniki drugih partnerskih organizacij. Očarala pa naju je tudi Riga sama – nam malo manj poznano, vendar čudovito mesto, z bogato kulturo in prejetnimi, gostoljubnimi ljudmi, ki se te dni ponaša z najkrajšo nočjo v letu.  Hvala gostiteljem za dobrodošlico!

 

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicamprojekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

 

V sredo,17. junija, smo se že tradicionalno zbrali na medgeneracijskem srečanju v Mostecu. Srečali smo se prostovoljci iz Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje Ljubljana, člani Medgeneracijskega društva MORS, ki je do konca meseca maja vodilo Zvezo medgeneracijskih društev za kakovostno staranje, člani Medgeneracijskega društva Komenda, ki bo prevzelo vodenje za naslednjih šest mesecev, ter člani drugih društev.

V uvodnem nagovoru nas je pozdravila Mateja Zabukovec, predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje Ljubljana in nam zaželela prijetno druženje. Potem nas je z Inštituta Antona Trstenjaka nagovorila Ksenija Ramovš, ki je novim prostovoljcem podelila diplome ob uspešnem vodenju novih medgeneracijskih skupin za boljše sožitje med generacijami. Vsak voditelj nove skupine je na kratko spregovoril o delovanju svoje skupine.

Po kratkem glasbenem predahu sta povedala nekaj besed g. Franci, predstavnik Medgeneracijskega društva MORS, ki je v preteklem šest-mesečnem obdobju vodilo Zvezo medgeneracijskih društev ter predal predsedovanje Medgeneracijskemu društvu Komenda. Viki Drolec, predsednica je med drugimi vse navzoče povabila na jesensko srečanje ob okrogli obletnici njihovega društva.

Na srečanju v Mostecu je bilo kljub nekoliko hladnemu in negotovemu vremenu vsem udeležencem ob domačih vižah ansambla Dolomiti toplo pri srcu. K prijetnemu vzdušju je pripomogel tudi g. Ibrahim Nouhoum, ki nam je predstavil program botrstva društva Humanitas ter nas spodbudil, da smo skupaj zaplesali v afriških ritmih. Zaključili smo s prijetnimi pogovori, druženjem in plesom ter sklepom, da se ob letu osorej spet srečamo.

 

 

 

Predstavniki partnerskih organizacij se bomo ponovno srečali v Rigi (Latviji). Srečanje bo potekalo od 15/06/2015 do 18/06/2015.

Na srečanju bomo nadaljevali s koordinacijo projekta, pripravili naslednje faze in si razdelili nove naloge. Srečanje bo imelo dva osrednja cilja: 1. Pregledali in izpopolnili bomo gradivo, ki smo ga za izobraževanje odraslih pripravile partnerske organizacije; gradivo je bilo pripravljeno za naslednjo fazo projekta, v kateri bomo partnerji učili skupino starejših, starih 50 let in več osnov tujega jezika – angleščine in medkulturnega dialoga. 2. Nameravamo na srečanju v Rigi pripraviti prihajajoče aktivnosti, predvsem tabor za voditelje skupin, ki bo potekal od 16/07/2015 do 22/07/2015 v Sofiji (Bulgariji). Srečanje bo tudi odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in odkrivanje aktivnosti, programov ter metod, ki jih pri svojem delu uporablja parner-gostizelj srečanja (Latvian Adult Education Association ( www.laea.lv )).

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicam projekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

Predstavniki partnerskih organizacij projekta SEAM smo se zbrali na srečanju, ki se je odvijalo med 8.4.2015 in 11.4.2015 v Logroñu (La Rioja, Španija). Na srečanju smo uradno začeli z že prej predstavljenim projektom in njegovimi dejavnostmi.

Predstavniki sedmih držav, vključenih v project SEAM, smo se udeležili svojega prvega mednarodnega srečanja, ki se je odvijalo v španskem mestu Logroño, z dvema pomembnejšima namenoma:

  • Partnerske organizacije smo imele priložnost, da bolje spoznamo druge projektne udeležence. K temu je prispevalo odprto vzdušje, v kateremo smo imeli predstavniki vseh organizacij možnost predstaviti sebe, svojo organizacijo, svoje redne programe, dejavnosti, primere dobrih praks na področju dela s starejšimi, metologijo usposabljanja in drugo. Prispevki so bili zelo zanimivi in delo partnerjev navdušujoče, vendar vam bomo več o tem napisali tekom projekta.
  • Sestanek pa je služil tudi temu, da smo začtrali naslednje korake projekta in da smo se partnerji dogovorili o logističnih zadevah, ki se bodo pojavljale skozi celoten project. V sklopu projekta bo v vsaki državi organizirana skupina ljudi starejših od 50. let. Namen skupine bo izmenjava dobrih praks, učenje za medkulturni dialog z učenjem osnov angleščine in povezovanje s skupinami v drugih državah včlanjenih v projekt (Bolgarija, Češka republika, Italija, Latvija, Portugalska in Španija).

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija). Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja.

Če bi radi izvedeli še kaj več, se lahko naročite na projektne novice na spletni strani: www.seamproject.eu ali pa si ogledate Facebook stran:  https://www.facebook.com/pages/SEAM-project/811907695530252?fref=ts.

vse novice »

Pretekli dogodki

 
Konferenca bo osrednji nacionalni dogodek ob zaključku evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Namenjena je predstavnikom in strokovnjakom iz socialnih, zdravstvenih in nevladnih organizacij, ki so dejavne na področju staranja in sodelovanja med generacijami.

Za več informacij kliknite na povezavo: Konferenca Medgeneracijska solidarnost in staranje

 


 

Usposabljanje širiteljev za preprečevanje padcev v starosti v sklopu starosti prijazne Mestne občine Velenje poteka od septembra leta 2012. Temeljito usposabljanje ljudi za tovrstno prostovoljsko delo vsebuje ustanovitev skupine za preprečevanje padcev v starosti. Širitelji so v Velenju in nekaterih okoliških krajih ustanovili in vodili 10 skupin. Po intenzivnem tečaju za preprečevanje padcev so skupine prešle ali v stalne medgenerecijske pogovorne skupine, ki se družijo tedensko in vsakih nekaj srečanj utrjujejo pridobljeno znanje, veščine in navade za preprečevanje pacev, ali v mesečne osvežitvene klube za preprečevanje padcev, kjer člani skupin predvsem utrjujejo pridobljeno iz tečaja. Nekateri širitelji pa so ob tem ustanovili še nove skupine za preprečevanje padcev in tako zavzeto izpolnjujejo izbrano širiteljsko poslanstvo. 

 

V torek, 29. maja, je župan občine Velenje, gospod Bojan Kontič, na svečanosti v vili Bianki podpisal Dublinško deklaracijo. Dogodka so se poleg številnih velenjskih seniorjev in predstavnikov lokalnih in regionalnih medijev udeležili še poslanec Državnega zbora in župan Velenja v prejšnjem mandatu, gospod Srečko Meh, predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka, dr. Božidar Voljč in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, gospod Aleš Kenda.

vsi dogodki »

Socialna mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Socialno mrežo sofinancira

Logo

Več informacij →

Anton trstenjak

Anton Trstenjak

Za človeka gre!
(Anton Trstenjak)

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje