English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Inštitut Antona Trstenjaka

Resljeva 11
p.p. 4443
1001 Ljubljana

tel.: +386 1 433 93 01
fax: + 386 1 433 93 01

Novice in obvestila

Predstavniki partnerskih organizacij se bomo ponovno srečali v Rigi (Latviji). Srečanje bo potekalo od 15/06/2015 do 18/06/2015.

Na srečanju bomo nadaljevali s koordinacijo projekta, pripravili naslednje faze in si razdelili nove naloge. Srečanje bo imelo dva osrednja cilja: 1. Pregledali in izpopolnili bomo gradivo, ki smo ga za izobraževanje odraslih pripravile partnerske organizacije; gradivo je bilo pripravljeno za naslednjo fazo projekta, v kateri bomo partnerji učili skupino starejših, starih 50 let in več osnov tujega jezika – angleščine in medkulturnega dialoga. 2. Nameravamo na srečanju v Rigi pripraviti prihajajoče aktivnosti, predvsem tabor za voditelje skupin, ki bo potekal od 16/07/2015 do 22/07/2015 v Sofiji (Bulgariji). Srečanje bo tudi odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in odkrivanje aktivnosti, programov ter metod, ki jih pri svojem delu uporablja parner-gostizelj srečanja (Latvian Adult Education Association ( www.laea.lv )).

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2. Če bi radi sledili novicam projekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

Predstavniki partnerskih organizacij projekta SEAM smo se zbrali na srečanju, ki se je odvijalo med 8.4.2015 in 11.4.2015 v Logroñu (La Rioja, Španija). Na srečanju smo uradno začeli z že prej predstavljenim projektom in njegovimi dejavnostmi.

Predstavniki sedmih držav, vključenih v project SEAM, smo se udeležili svojega prvega mednarodnega srečanja, ki se je odvijalo v španskem mestu Logroño, z dvema pomembnejšima namenoma:

  • Partnerske organizacije smo imele priložnost, da bolje spoznamo druge projektne udeležence. K temu je prispevalo odprto vzdušje, v kateremo smo imeli predstavniki vseh organizacij možnost predstaviti sebe, svojo organizacijo, svoje redne programe, dejavnosti, primere dobrih praks na področju dela s starejšimi, metologijo usposabljanja in drugo. Prispevki so bili zelo zanimivi in delo partnerjev navdušujoče, vendar vam bomo več o tem napisali tekom projekta.
  • Sestanek pa je služil tudi temu, da smo začtrali naslednje korake projekta in da smo se partnerji dogovorili o logističnih zadevah, ki se bodo pojavljale skozi celoten project. V sklopu projekta bo v vsaki državi organizirana skupina ljudi starejših od 50. let. Namen skupine bo izmenjava dobrih praks, učenje za medkulturni dialog z učenjem osnov angleščine in povezovanje s skupinami v drugih državah včlanjenih v projekt (Bolgarija, Češka republika, Italija, Latvija, Portugalska in Španija).

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija). Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja.

Če bi radi izvedeli še kaj več, se lahko naročite na projektne novice na spletni strani: www.seamproject.eu ali pa si ogledate Facebook stran:  https://www.facebook.com/pages/SEAM-project/811907695530252?fref=ts.

V letu 2015 nadaljujemo z izvajanjem naslednjih preventivnih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje: »Starajmo se trezno!«, »Lepo je živet - preventiva pitja mladih« in »Preprečevanje padcev med starejšimi«. Programe sofinancira Mestna občina Ljubljana. Poleg tega nadaljujemo tudi z izvajanjem programa »Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje«, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana in druge lokalne skupnosti.

 

Rezultat iskanja slik za mol logotip

Logo

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija).

Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja. Tekom izvedbe programa bodo posamezni partnerji iz omenjenih držav skupaj organizirali in vodili različne aktivnosti, kot so:Koordinacija sestankov projektnih partnerjev držav z namenom spoznavanja dobrih praks in lokalnih projektov, povezanih z medkulturno in/ali socialno izobrazbo starejših;

  • Oblikovanje, ustvarjanje, testiranje in objavljanje različne priročnikov za organizacije, ki upravljajo lokalne projekte za starejše; oblikovanje sistema za pošiljanje in gostovanje starejših z drugih držav preko sodelovanja in prostovoljskih projektov;
  • Mednarodno učenje aktivnosti, kot so treningi za starejše širitelje;
  • Transnacionalne aktivnosti za starejše, v smislu promocije njihove mobilnosti kot učnega pripomočka;
  • Lokalne aktivnosti za učence in učitelje, ki delajo na področju dela s starejšimi, s poudarkom na testiranju novih učnih materialov in razvijanje inovativnih metod.
  • Transparentnost podatkov ter novic o dogodkih na nivoju vsakega partnerja, kar bo omogočilo razširitev programa na širše področje.

Kot smo omenili zgoraj, namerava projekt z vsemi temi aktivnostmi spodbujati sodelovanje med evropskimi organizacijami na področju neformalne in formalne izobrazbe odraslih. Dalnoročno omogočala oblikovanje mreže partnerjev za razvoj mobilnosti projektov za starejše, kar bi prav tako pomagalo spodbujati podjetništvo, iniciativo odraslih in njihovo vključenost v sorodne izobraževalne projekte. Projekt sam in takšna mreža naj bi doprinesel nekaj tako starejšim, kakor tistim, ki delajo z njimi, saj bodo imeli s pomočjo mobilnosti možnost izboljšati svoje profesionalne veščine, zagotovili pa bodo lahko tudi višjo kakovost storitev rednim uporabnikom svojih organizacij.

Več informacij o projektu dobite na www.seamproject.eu. Na strani projekta se je možno naročiti na glasilo. Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na nas, ki smo eden izmed parterjev tega projekta.

Izšla je 1. številka 18. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete dva znanstvena članka, in sicer o zagovorništvu starejših onemoglih ljudi in o smehu kot naravnem zdravilu starejših.

Čaka vas pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V rubriki Simpoziji in delavnice si lahko preberete opis konference o demenci, v rubriki Starosti prijazna mesta in občine pa je predstavljena globalna platforma starosti prijaznih mest in občin pri svetovni zdravstveni organizaciji. V rubriki Medgeneracijskih programov  se nahaja opis dela Inštituta Antona Trstenjaka v letu 2015 s področja medgeneracijskih programov za kakovostno staranje.

 

Kakovostna starost letnik 18, številka 1

vse novice »

Pretekli dogodki

 
Konferenca bo osrednji nacionalni dogodek ob zaključku evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Namenjena je predstavnikom in strokovnjakom iz socialnih, zdravstvenih in nevladnih organizacij, ki so dejavne na področju staranja in sodelovanja med generacijami.

Za več informacij kliknite na povezavo: Konferenca Medgeneracijska solidarnost in staranje

 


 

Usposabljanje širiteljev za preprečevanje padcev v starosti v sklopu starosti prijazne Mestne občine Velenje poteka od septembra leta 2012. Temeljito usposabljanje ljudi za tovrstno prostovoljsko delo vsebuje ustanovitev skupine za preprečevanje padcev v starosti. Širitelji so v Velenju in nekaterih okoliških krajih ustanovili in vodili 10 skupin. Po intenzivnem tečaju za preprečevanje padcev so skupine prešle ali v stalne medgenerecijske pogovorne skupine, ki se družijo tedensko in vsakih nekaj srečanj utrjujejo pridobljeno znanje, veščine in navade za preprečevanje pacev, ali v mesečne osvežitvene klube za preprečevanje padcev, kjer člani skupin predvsem utrjujejo pridobljeno iz tečaja. Nekateri širitelji pa so ob tem ustanovili še nove skupine za preprečevanje padcev in tako zavzeto izpolnjujejo izbrano širiteljsko poslanstvo. 

 

V torek, 29. maja, je župan občine Velenje, gospod Bojan Kontič, na svečanosti v vili Bianki podpisal Dublinško deklaracijo. Dogodka so se poleg številnih velenjskih seniorjev in predstavnikov lokalnih in regionalnih medijev udeležili še poslanec Državnega zbora in župan Velenja v prejšnjem mandatu, gospod Srečko Meh, predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka, dr. Božidar Voljč in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, gospod Aleš Kenda.

vsi dogodki »

Socialna mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Socialno mrežo sofinancira

Logo

Več informacij →

Anton trstenjak

Anton Trstenjak

Za človeka gre!
(Anton Trstenjak)

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje