English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Projekt CRP 2022: Promocija poklicev v dolgotrajni oskrbi

Šifra projekta: V3-2243
Razpis: Ciljni raziskovalni program »CRP 2022« v letu 2022.
Trajanje: Projekt traja dve leti. Nosilec: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede. Partner: Inštitut Antona Trstenjaka. Celotna vrednost projekta: 80.000,00 EUR, od tega prejme Inštitut Antona Trstenjaka 20.000,00 EUR. Podatki o financiranju: Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in sofinancer Ministrstvo za zdravje.

V projektu naslavljamo ključni družbeni problem povečevanja potreb po kadru za izvajanje dolgotrajne oskrbe (DO) v Sloveniji. Brez ustreznega števila kakovostno usposobljenega kadra se bo dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev DO zmanjševala, obremenjenost zaposlenih pa še povečevala, kar bo pomenilo dodatno tveganje za zapuščanje skrbstvenih poklicev. Navedeno opozarja na nujnost vzpostavitve kakovostnih delovnih okolij v DO, ustreznega nagrajevanja zaposlenih, pa tudi na nujnost strateško načrtovane kontinuirane promocije poklicev na področju DO ter dvig prepoznavnosti vloge teh poklicev, kakor tudi njihovega ugleda.

Cilji:

  1. pripraviti predloge ukrepov, ki postanejo predmet strateških dokumentov na področju DO, s katerimi se načrtuje in izvaja promocijo poklicev na področju DO v naslednjem petletnem obdobju
  2. promocija poklicev na področju DO.

Rezultati projekta bodo:

  • Analiza potreb po promociji poklicev v DO
  • Izbor mednarodnih dobrih praks promocije poklicev v DO 
  • Usmeritve za pripravo strateškega načrta na področju promocije poklicev v DO
    - Usmeritve za pripravo strateškega načrta za pridobivanje in ohranjanje zaposlenih v DO
    - Strategija promocije poklicev v DO 

Projekt sofinancirata:

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in sofinancer Ministrstvo za zdravje

Partnerji projekta:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede in Inštitut Antona Trstenjaka

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje