English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek živi z drugimi ljudmi v družini, službi, osebni družbi in v širši skupnosti. Lepo sožitje z ljudmi je največji kos njegove življenjske sreče in grdo sožitje največji kos človeških stisk. Zboljšanje sožitja lahko pričakujemo samo od enega človeka na svetu: od samega sebe. Če druge silimo v lepše vedenje do nas, že s tem sožitje z njimi poslabšujemo. Naše vedenje do drugih je odvisno od tega, kako jih doživljamo in koliko znamo upravljati svoje komuniciranje in vedenje do njih; naše doživljanje ljudi in komuniciranje z njimi pa je odvisno od nas, zato se lepšega sožitja lahko naučimo.

DružinaMedgeneracijska povezanostMedgeneracijsko druženje

Medgeneracijsko sožitje je sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo ali rodom. Mladi rod so ljudje od začetka življenja do samostojnosti (zaposlitev, prvi otrok), upokojitev je povprečna zgornja meja srednje generacije, ki nato preide v tretjo. Kakovost staranja in starosti je zelo odvisna od kakovosti sožitja med generacijami.

Inštitut Antona Trstenjaka medgeneracijsko sožitje raziskuje, zlasti pa se posveča razvijanju in izvajanju praktičnih antropohigienskih programov za učenje lepšega sožitja v vsakdanjem življenju.

več »

Aktualne vsebine

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda izvaja projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt se bo izvajal v dveh fazah. Prva faza bo trajala od februarja 2018 do decembra 2018. Druga faza bo trajala od januarja 2019 do junija 2019. Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v RS

 

Inštitut Antona Trstenjaka s kandidatom za prostovoljca pred začetkom usposabljanja za prostovoljsko delo sklene dogovor o prostovoljskem delu. S tem dogovorom so urejena razmerja med Inštitutom in prostovoljcem. Spodaj naštevamo pravice in dolžnosti prostovoljcev, ki jih vsebuje dogovor.

Na intervizijskih skupinah in skupnih srečanjih prostovoljcev se je pokazala potreba po osvežitvi znanja in pridobivanju novega znanja za praktično delo s starejšimi. Prostovoljci pri svojem delu dobijo veliko spoznanj in energije od starih ljudi, med njimi se stkejo sčasoma tudi močne čustvene vezi. Ko stari ljudje umrejo, zbolijo ali se vedenjsko spremenijo, pusti vse to sledi tudi pri prostovoljcih. S časom se spreminjajo tudi oni sami, dobivajo na primer nove vloge, nekatere zelo prijetne, kot so nova zaposlitev, vloga mame ali babice, druge so težke, kot je nega onemoglih staršev ali življenjskega sopotnika. Vse te okoliščine so narekovale potrebo, da smo se na Inštitutu Antona Trstenjaka, leta 2010, odločili za pripravo tečajev za ohranjanje prostovoljske kondicije več letnih prostovoljcev.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka se posvečamo raziskovanju medčloveškega sožitja ter ustvarjanju in izvajanju sodobnih programov za učenje lepega osebnega sožitja med ljudmi. V dveh desetletjih smo z enoletnimi tečaji usposobili nad 2000 prostovoljcev za medgeneracijsko druženje s starim človekom, vodenje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje in organiziranje lokalnih mrež prostovoljcev. Sodobno prostovoljstvo je torej nepogrešljivo pri krepitvi samopomoči in solidarnosti kot temeljnih komponent človekovega socialnega imunskega sistema.

Voditelji medgeneracijskih skupin, individualni družabniki starim ljudem ter vsi drugi medgeneracijskih prostovoljci se najprej usposabljajo za prostovoljstvo, ki ga med usposabljanjem tudi že izvajajo. Po zaključku usposabljanja se vključijo v lokalna medgeneracijska društva, v okviru katerih izvajajo prostovoljstvo. Da pa prostovoljci vzdržujejo svojo prostovoljsko kondicijo in da pridobivajo nova znanja se srečujejo v intervizijskih skupinah.

Solidarnost med generacijami v EU

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bil na slovensko pobudo 29. april sprejet za evropski dan solidarnosti med generacijami, leto 2012 pa za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Medgeneracijsko sožitje

V vsakem obdobju življenja mora človek poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Povezanost

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje