English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

WELL-CARE

WELL-CARE – vlaganje v duševno dobrobit in odpornost zaposlenih v dolgotrajni oskrbi in neformalnih oskrbovalcev z opredelitvijo, ocenjevanjem in spodbujanjem dobrih praks po vsej Evropi

WELL-CARE – Investing in the mental wellbeing and resilience of long-term care workers and informal carers through the identification, evaluation, and promotion of good practices across Europe

 

Projekt WELL CARE se s krepitvijo partnerstev na področju oskrbe osredotoča na izboljšanje odpornosti in duševnega zdravja neformalnih oskrbovalcev in zaposlenih v dolgotrajni oskrbi. S partnerstvom na področju oskrbe mislimo na usklajevanje, povezovanje in vzajemno priznavanje dejavnosti oskrbe in nege, ki jih izvajajo zaposleni v dolgotrajni oskrbi in neformalni oskrbovalci, v viziji integrirane dolgotrajne oskrbe. Cilj projekta WELL CARE je povečati razumevanje uspešnih načinov preprečevanja in obvladovanja težav z duševnim zdravjem med neformalnimi oskrbovalci in zaposlenimi v dolgotrajni oskrbi. To vključuje preučevanje vloge osebnih in skupnostnih dejavnikov ter načinov na katere lahko organizacije poskrbijo za uspešne rešitve. Končni cilj je razviti nabor podpornih ukrepov (prototipov) za krepitev duševnega zdravja zaposlenih v dolgotrajni oskrbi in neformalnih oskrbovalcev ter s tem ohraniti in omogočiti vizijo partnerstev v oskrbi med tema dvema skupinama.

 

 

Posebni cilji projekta WELL CARE so:

1) opredeliti vsaj 40 dobrih praks v Evropski uniji (EU) in zunaj nje, ki lahko preprečijo ali zmanjšajo poklicna in nepoklicna tveganja za odpornost in duševno počutje zaposlenih v dolgotrajni oskrbi in neformalnih oskrbovalcev;

2) razviti, preizkusiti in preveriti rezultate 5-8 inovativnih rešitev (prototipov) v petih državah (Nemčija, Italija, Nizozemska, Slovenija, Švedska) skupaj z lokalnimi ekosistemi (podpornimi okolji) deležnikov;

3) analizirati relevantne evropske in nacionalne politike ter oblikovati v ukrepanje usmerjena priporočila za oblikovalce politik in deležnike;

4) razviti, izvajati in vzdrževati proces raziskovanja, sooblikovanja ter izmenjave in uporabe ugotovitev z vsemi vključenimi skupinami in deležniki na nacionalni in evropski ravni.

V projekt bodo preko nacionalnih in mednarodnih delovnih skupin sistematično vključeni zaposleni v dolgotrajni oskrbi, prejemniki oskrbe in družinski oskrbovalci ter zainteresirani deležniki iz lokalnih in nacionalnih skupnosti.  Projekt bo dosledno upošteval vidike spola, vključenosti in presečnosti, da z namenom razumevanja morebitnih neenakosti in potrebnih sprememb za bolj pravično in vključujočo politiko in prakso.

Konzorcij:

Raziskovalni partnerji: Vrije Universiteit, Nizozemska; Istituto Nazionale di Riposa e Cura per Anziani, IRCCS INCRA, Italija; Hochschule Zittau/Goerlitz Universitetet, Nemčija; Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede), Slovenija; University of North Carolina at Chapel Hill, ZDA.

Neprofitne organizacije, ki delujejo v petih državah EU na področju dolgotrajne oskrbe, in neformalni oskrbovalci: NZVE, Nizozemska; Anziani e Non Solo, Italija; Wir Pflegen, Nemčija; Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijske odnose, Slovenija.

4 evropske nevladne organizacije: Mental Health Europe; Eurocarers; European Ageing Network; European Association of Service Providers for Persons with Disabilities.

Finančna podpora: Program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.

Trajanje projekta: Januar 2024 - 31. december 2027

Spletna stran projektahttps://wellcare-project.eu

Projekt je v celoti financiran s strani Evropske unije (Grant #101137468).

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje