English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Družinska oskrba starejšega svojca

Priročnik na tečaju za družinske oskrbovalce

Jože Ramovš, Ksenija Ramovš

Priročnik je namenjen družinskim oskrbovalcem - ljudem, ki oskrbujejo svojega onemoglega svojca, in želijo na tečaju za družinske oskrbovalce v učni skupini z drugimi družinskimi oskrbovalci pridobiti znanja in oporo, da bi to pomembno in težko življenjsko nalogo opravljali lažje in bolje.

Tečaj za družinske oskrbovalce je del Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje, ki jo v letih 2010 do 2014 sofinancira MDDSZ.

Izdajo tega priročnika je sofinancirala UniCredit Foundation s svojo donacijo Inštitutu Antona Trstenjaka.

192 strani, izšla leta 2012

Status: Ni v redni prodaji

Starajmo se trezno

Priročnik za člane skupin za kakovostno staranje

Ksenija Ramovš, Jože Ramovš

Priročnik je namenjen članom medgeneracijskh skupin za kakovostno staranje, ko delajo po širiteljskem programu Starajmo se trezno. Vsebuje učne vsebine srečanj (22 tem) ter vodilo za srečanja skupine (23 srečanj). Srečanja so posvečena različnim temam od dejavnega in aktivnega staranja, smiselnega dela, sožitja do preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ter skrbi zase in za svoje zdravje.

Širiteljski program Starajmo se trezno podpirata Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

120 strani, izšla leta 2012

Status: Ni v redni prodaji

Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami

3. dopolnjena izdaja

Jože Ramovš

V knjigi so v poljudnoznanstvenem jeziku zbrana sodobna spoznanja o današnji demografski krizi in njenem reševanju, življenjskih obdobjih in povezanosti vseh treh generacij v eno skupnost, o pomenu upokojitvenega prehoda v tretje življenjsko obdobje, o pomenu telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega zdravja, o oskrbi onemoglih, pa tudi o treh skupinah sodobnih programov za zdravo in aktivno staranje v krajevni skupnosti: starosti prijaznih mestih in občinah, mreži krajevnih medgeneracijskih programov in o krajevnem medgeneracijskem središču.

Knjiga je učni pripomoček pri vseh programih za kakovostno staranje in krepitev medgeneracijske solidarnosti, ki jih izvaja Inštitut. Njen natis je omogočila z donacijo UniCredit Foundation.

92 strani, izšla leta 2012

Status: Ni v redni prodaji

Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami

2. dopolnjena izdaja

Jože Ramovš

Ta knjiga je darilo ljudem, ki so sodelovali v raziskavi ZDRAVO STARANJE IN KAKOVOSTNO SOŽITJE - stališča, potrebe in zmožnosti odraslih prebivalcev občine Ivančna Gorica. V njej so zbrana sodobna demografska, gerontološka in medgeneracijska spoznanja. Napisana so v razumljivem jeziku in za praktično uporabo v vsakdanjem življenju.

90 strani, izšla leta 2012

 

Status: Ni v redni prodaji

Medgeneracijsko središče Zgornja Šiška v Ljubljani

urbanistična zasnova in idejni načrt

Gašper Kociper

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je v sodelovanju s Fakulteto za Arhitekturo, Univerze v Ljubljani izdal in založil monografijo Medgeneracijsko središče Zgornja Šiška v Ljubljani. Po monografijo se je podpisal arhitekt Gašper Kociper. Vsebinsko je monografija razdeljena v 6 poglavij, z naslovi: Medgeneracijsko središče, Izhodišča za projektiranje, Lokacija Zgornja Šiška, Zasnova projekta, Urbanistična zasnova in idejni načrt ter Prostorska predstavitev. Vsako izmed naštetih poglavij pa se deli v več podpoglavij. Knjiga je v celoti dostopna v pdf obliki, prenesete jo lahko s klikom na spodnjo povezavo.

Starosti prijazna Ljubljana Medgeneracijsko središče Zgornja Šiška v Ljubljani

100 strani, izšla leta 2011

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje