English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Starosti prijazno mesto

Priročnik za člane častnih seniorskih odborov in druge sodelavce starosti prijaznih mest

Božidar Voljč, Jože Ramovš

Starosti prijazna mesta je nov projekt Svetovane zdravstvene organizacije (od 2007), ki dosega z malo sredstev veliko dobrobit za kakovostno staranje v mestih. Brošura vsebuje kratek prikaz projekta v svetu in v Sloveniji, prevod 84 priporočil Svetovne zdravstvene organizacije za starosti prijazna mesta, literaturo o projektu in navodila za uporabo priročnika. Ostali del je beležnica, da lastnik Vademecuma zapisuje svoja opažanja in predloge o tem, kaj je njegovem mestu starosti prijazno in kaj bi bilo mogoče izboljšati.

Brošura je izšla leta 2009, ima 64 strani in je brezplačna za člane častnih odborov in sodelavce starosti prijaznih mest.

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 15,00 €

izvodov v košarico

Kako govoriš z menoj?

Dobra in slaba partnerska komunikacija

Joachim Engl, Franz Thurmaier

V knjigi sta avtorja natančno opisala po čem lahko spoznamo napake v komunikaciji, kakšna so komunikacijska pravila in kako se oboje kaže v pogovoru. Njun cilje je, da bi bralec doživel, kako lahko že en sam zasuk v pogovoru preusmeri nadaljnji potek pogovora. Predstavita tudi konkretne možnosti in priložnosti za partnersko komunikacijo. Knjiga je namenjena vsem, ki želijo izboljšati komunikacijo.

175 strani, izšla leta 2005

Status: Ni v redni prodaji

Prostovoljski dnevnik

pri osebnem prostovoljskem delu z ljudmi in učenju lepega medčloveškega sožitja

Jože Ramovš

Prostovoljski dnevnik je hkrati delovni zvezek prostovoljca in knjižni priročnik o prostovoljstvu. Prvi del vsebuje teorijo in metodiko osebnega prostovoljstva, ki je skupna vsem oblikam osebnega prostovoljstva. Drugi del priročnika pa je prazen zvezek za osebne zapise prostovoljcev – bralne zapise ter odprta vprašanja in pasti s katerimi se srečujejo pri svojem prostovoljskem delu.

83+158 strani, izšla leta 2007

Status: Ni v redni prodaji

Kakovostno staranje in sožitje generacij v Komendi

Založila Občina Komenda 2006

Jože Ramovš

Knjiga je pomembna stopinja Občine Komenda v prizadevanjih za kakovostno staranje in solidarno sožitje občanov. Spremni besedi župana Tomaža Drolca sledi poglavje Nekaj temeljnih spoznanj o kakovostnem staranju in sožitju generacij. Največji del knjige tvori poljudnoznanstveni prikaz rezultatov reprezentativne znanstvene raziskave o zmožnostih in potrebah tretje generacije v občini Komenda. Na koncu je Razvojni program skrbi za kakovostno staranje in sožitje med generacijami, ki ga je sprejel občinski svet. Knjiga ima 80 strani in je bogato ilustrirana, Občina jo je dala vsem gospodinjstvom.

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 10,85 €

izvodov v košarico

Med zdravniki in bolniki

Bojan Accetto

V knjigi pobudnika in začetnika slovenske gerontologije so na-nizane nekatere resnične zgodbe njegovega dolgoletnega zdravnikovanja. V njej so zbrane tudi gerontološke misli iz njegovih prejšnjih knjig, prvo poročilo o delu Inštituta za gerontologijo in geriatrijo in njegova zgodovina.

88 strani, izšla leta 2006

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje