English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

angleško: singleton

Gospod Peter, zmeren pri jedači in pijači ter zadržan pri prakticiranju drugih telesnih užitkov, je prebrodil leta, ko je nekaj njegovih vrstnikov pri petdesetih pokosil infarkt. Da je pri sedemdesetih še lahko odložil odhod v pokoj, gre nekaj zaslug podedovanim trpežnim genom in – medicini, ki je uspešno, zmeraj uspešneje, dušila pojave staranja in prvih poklicnih bolezni. V firmi so ga porabili do zadnjega, saj je bil voljan prevzemati delovne naloge v raznih krajih, kjer so potekale montaže. Treba mu je bilo zgolj napolniti potovalko in zakleniti samsko stanovanje. Sicer pa je bilo tako od vsega začetka: ko so si kolegi njegovih let ustvarjali družine, je bil gospod Peter zdoma pri delovnih opravilih, s čimer si je sicer nekaj malega prihranil (»za stara leta«), a ker se pri izbiranju neveste ni utegnil preveč ustavljati, je bil nazadnje pred odhodom v pokoj brez družine.

angleško: social exclusion, nemško: Soziale Exklusion, francosko: exclusion sociale, špansko: exclusión social

Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani družbenega okolja. Temelji lahko na rasi, etničnosti, jeziku, kulturi, religiji, spolu, starosti, socialnem razredu, ekonomskem ali zdravstvenem stanju.  Socialna izključenost odvzema človeku njegove temeljne pravice in veže nase revščino, prikrajšanost in nestrpnost.

angleško: social isolation, nemško: Soziale Isolation, francosko: isolement social, špansko: aislamiento social

Socialna izolacija se nanaša na izogibanje in pomanjkanje stikov z drugimi ljudmi ter na zapiranje v svoj svet. Zanjo je značilna odtujenost, pomanjkanje intimnih stikov, nezaupljivost do drugih in samozadostnost.

Kakovost človekovega življenja je v vseh življenjskih obdobjih odvisna od dobrega razmerja med njegovo osebno samostojnostjo in ustrezno vpetostjo v medčloveške povezave; uspelo človekovanje je ravnotežje med zrelo osebno samostojnostjo in dobrim občestvovanjem z ljudmi.

angleško: social home helper

Socialni oskrbovalec na domu je pri nas oseba, ki je zaključila enoletni program izobraževanja in pridobila poklicno kvalifikacijo z javno veljavno listino (certifikatom), ki ji dovoljuje opravljanje "pomoči družini na domu". Pomoč nudi invalidnim, ostarelim in kronično bolnim osebam.

Staranje je fiziološki proces, ki se začne z oploditvijo in ga ne moremo preprečiti. Pri staranju prihaja do sprememb v celicah, njihovi presnovi, delovanju in obnavljanju.

angleško: grandparents, great grandparents
nemško: Grisseltern, Urgrosseltern
francosko: les grands-parents , les arrière-grands-parents
špansko: los abuelos, los bisabuelos

            Stari starši so starši staršev, prastari starši pa so starši starih staršev. Moški stari starši so stari očetje, dedki ali dedje, ženske so stare matere ali babice. Človek ima štiri biološke stare starše, osem prastaršev, šestnajst prastarih staršev itd.

angleško: ageism, nemško: auf das höhere Lebensalter bezogene Vorurteile (Ageism), francosko: âgisme, špansko: prejuicios por razones de edad (ageism)

Staromrzništvo je odpor do starih ljudi, staranja in starosti ter s tem povezano socialno ali psihično zapostavljanje in podcenjevanje starih ljudi zaradi njihove starosti. Pojav je tipičen predsodek ali stereotip. V strokovni literaturi je uveljavljen angleški izraz ageism; predlagal ga je leta 1969 Robert Butler, ustanovitelj ameriškega Nacionalnega inštituta o staranju (National Institute on Aging).

angleško: old age, oldness
nemško: das Alter
francosko: la vieillesse
italijansko: la vecchiaia (starostno obdobje življenja), l' età (starost v letih)
špansko: la vejez

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira starost kot 1. dobo v človeškem življenju od zrelih let do smrti in 2. čas, ki je pretekel od rojstva koga ali nastanka česa. Značilnost vsakega živega bitja ali stvari je njen nastanek, staranje, ki obsega njen obstoj in razvoj, ter upadanje in minevanje. Starost v prvem pomenu besede je stanje, ko je poteklo že toliko časa od nastanka živega bitja ali stvari, da prehaja v svoje zadnje razvojno obdobje.

Starosti prijazna skupnost je organizirano in usklajeno delovanje vseh pomembnih dejavnikov, da se v njej razvijajo medčloveška razmerja in odnosi, prostor in arhitektrura, kultura, zdravstvo, sociala, vzgoja in drugi pomembni vidiki v skladu s potrebami starih ljudi, in sicer tako, da je razvoj tudi po meri otrok, družin, invalidov ter zaposlenih prebivalcev skupnosti. Starosti prijazna skupnost je najbolj ustrezen osnovni strokovni pojem za to področje socialnega sožitja. Najbolj znan svetovani program, ki spodbuja takšen razvoj, pa je program starosti prijazna mesta in starosti prijazne občine ali starosti prijazno podeželje, tudi starosti prijazen kraj.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje