English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Zlato pravilo

Za zdravo osebnostno rast, solidarno medčloveško sožitje in kakovostno staranje mora človek v vsakem obdobju življenja poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Biti osebno povezan pomeni, da z njim vsaj eno uro tedensko komunicira na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje; torej ne samo na ravni splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brezosebnih vsebin.

Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri komunikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno negativno, ki pa ne sme biti med prvimi.

Oktobra 2007 smo na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje začeli z izvajanjem programa Medgeneracijskega družabništva ob učenju računalniku, ki ponuja starejšim ljudem možnost, da se ob prijetnim druženju z mladim človekom brezplačno naučijo osnov računalništva oziroma nadgradijo svoje računalniško znanje. Med dijaki in študenti, ki želijo del prostega časa nameniti starim ljudem in z njimi podeliti svoje računalniško znanje je ta oblika družabništva zelo priljubljena.

Tako dijaki in študentje kot tudi starejši so pred začetkom skupnega družabništva deležni krajšega brezplačnega izobraževanja. Mladi se na tečaju naučijo tehnik dobrega pogovora s starim človekom in spoznajo značilnosti tretjega življenjskega obdobja, kar jim pomaga pri posredovanju računalniškega znanja, starejši pa se učijo dobrega pogovora in vživljanja v današnje mladostnike. Po opravljenem tečaju se starejši človek enkrat tedensko po eno uro uči računalništva skupaj s svojim mladim družabnikom. Večinoma se dobivajo v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka in Gimnazije Bežigrad. Njihovo druženje traja eno šolsko leto. Vsako leto ob koncu šolskega leta pripravimo slovesen zaključek, kjer udeleženci prejmejo diplomo v spomin na učenje računalništva in prijetnega družabništva. V štirih šolskih letih se je na ta način družilo in izobraževalo že okoli 60 družabniških parov. Tako mladi kot stari so s to vrstno obliko družabništva zelo zadovoljni.

Z brezplačnim programom Medgeneracijskega druženja ob računalniku vsako leto začnemo v začetku šolskega leta, prijave pa sprejemamo že prej.

Družabništvo ob računalniku 2008/2009Družabništvo ob računalniku 2008/2009

Družabništvo ob računalniku 2007Družabništvo ob računalniku 2008/2009

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje