English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

Nočna oskrba je program na področju dolgotrajne oskrbe starostno onemoglih, kronično bolnih in invalidnih ljudi, ko pride človek čez noč v dom za stare ljudi ali v sorodno oskrbovalno ustanovo, čez dan pa je doma.

angleško: frailty, dependency, disability, nemško: Schwäche, Behinderung, Abhängigkeit

Glej tudi: Starostna onemoglost / invalidnost / nezmožnost, Nezmožnost / invalidnost / onemoglost

Onemoglost je nesposobnost odraslega človeka, da brez pomoči drugih opravlja vsakdanja življenjska opravila, kot so gibanje, hranjenje, umivanje in druga osebna higiena, komuniciranje z okolico in podobno.

angleško: loneliness, nemško: Einsamkeit, francosko: solitude, špansko: soledad, italijansko: solitudine

Osamljenost je čustveno stanje, v katerem oseba občuti močna čustva praznine in izolacije. Osamljenost je več kot samo želja po družbi nekoga drugega. Je občutek, da si odrezan od ljudi ali pa odtujen od njih.

Varna osebna intimnost je pogoj za človekov razvoj; ta pogoj je enako pomemben kot njegovo aktivno sožitje v socialnih mrežah družinske in drugih skupnosti. Osebno intimnost dajejo človeku: 1. varen osebni prostor, 2. varno osebno doživljanje sebe in okolja, 3. varno sožitje in komunikacija z drugimi. Človekova varna osebna intimnost tvori skupaj z njegovo plodno včlenjenostjo v socialne mreže dva temeljna pola kakovostnega življenja. Oba sta enako pomembna, med njima je energetsko polje s stalno napetostjo. Človek je bitje, ki v tem polju niha med vpetostjo v socialne mreže in osebno intimnostjo. Energija človekovega življenjskega polja se ruši ali odpoveduje, če slabi pol osebne avtonomije in intimnosti ali če slabi pol njegove vpetosti v dobre socialne mreže. Enostranska vpetost v socialne mreže povzroča patologijo pomasovljene razosebljenosti, osamelost v enostranski osebni intimnosti pa patologijo avtistično zaprte razosebljenosti.

Gerontološko-medgeneracijski pojem oskrba pomeni vsako vedenje ali dejanje v medčloveškem sožitju, kjer tisti, ki je bolj zmožen, pomaga zadovoljevati telesne, duševne, duhovne ali socialne potrebe drugemu, ker jih ta ne more sam.

angleško: caring deficit

Rastoče pomanjkanje oskrbe v zahodnih državah so strokovnjaki poimenovali oskrbni primanjkljaj. Oskrbni primanjkljaj pomeni upadanje zmogljivosti skupnosti, da bi zagotovili oskrbo ljudem, potrebnim oskrbe. Pomanjkanje oskrbe je, še drugače povedano, domnevna  situacija, v kateri so celotni viri, ki so na voljo za pokrivanje potreb po oskrbi, manjši od tistih, ki bi bili potrebni.

Oskrbovana stanovanja so starosti prilagojena stanovanja, v katera se lahko preselijo tisti, ki imajo domače razmere neprimerne za življenje v času starostnega pešanja ali druge nezmožnosti. Preselitev v oskrbovano stanovanje navadno izbere še samostojen človek ali par, ki ima stanovanje ali hišo preveliko ali neprimerno za starost, v primeru, ko živi sam in vidi, da ne bo kos samostojnemu življenju, ali ko se odloči, da želi imeti zaradi staranja na voljo več storitev za zadovoljevanje vsakdanjih potreb in opravil.

angleško: (basic) activity of daily living (ADL), francosko: acte de la vie quotidienne (AVQ)

Dnevne življenjske aktivnosti so v Mednarodni klasifikaciji prakse zdravstvene nege definirane kot fenomeni zdravstvene nege, ki se nanašajo na samooskrbo s specifičnimi aktivnostmi, ki so dnevno potrebne pri skrbi za samega sebe. Zajemajo široko področje kompleksnih aktivnosti.

angleško: palliative care, nemško: palliative Behandlung, francosko: les soins palliatifs, italijansko: le cure palliative

Paliativna oskrba je aktivna in celostna oskrba, nega in spremljanje bolnika. Na splošno se ta izraz uporablja takrat, ko govorimo o katerikoli obliki oskrbe, ki blaži simptome, četudi je upanje na ozdravljenje.

angleško: malnutrition, undernourishment
nemško: die Unterernährung
špansko: la desnutrición

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) enači besedo podhranjenost z nedohranjenostjo. Nedohranjenost pa je lastnost nedohranjenega človeka, torej tistega, ki je premalo, preslabo hranjen.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje