English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

V okviru evropskega projekta STAR – Starost brez meja, ki se izvaja v sklopu Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 je Inštitut Antona Trstenjaka jeseni začel dva nova tečaja za družinske in druge oskrbovalce: enega v Sloveniji in enega na Hrvaškem.

11. decembra 2017 smo z desetim izobraževalnim srečanjem zaključili tečaj na Reki, potekal je v Klubu starijih osoba Potok. Udeleževalo se ga je okrog 25 oseb, ki se bodo še naprej dobivale v klubu svojcev, enkrat mesečno. Hrvaškim prijateljem se zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo še naprej obilo moči, pri njihovem plemenitem delu.

H koncu pa gre tudi tečaj za družinske in druge neformalne oskrbovalce v Hrpeljah: skupina se bo v klub svojcev prelevila januarja 2018.

V novem letu nas čakata tudi dve celodnevni srečanji, kjer se bodo družinski oskrbovalci lahko naučili kaj novega, izmenjali svoje izkušnje in si »napolnili baterije«.

Od 16.11. do 18.11.2017 je v Termah Dobrna potekal sedaj že tradicionalen osvežitveni tečaj za prostovoljce Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, ki deluje pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka.

Vsako leto se prvi dan tečaja zbere večje število prostovoljcev iz cele Slovenije (letos nas je bilo skoraj sedemdeset), okoli trideset pa jih ostane vse tri dni. Prednost imajo vsakokrat prostovoljci, ki se tečaja še niso udeležili. Poglejmo si nekaj utrinkov iz tečaja.

Na tečaju prostovoljci osvežijo in nadgradijo svoje znanje, osvežijo motivacijo za svoje delo, osvežijo občutek pripadnosti, osvežijo ali stkejo nove vezi med seboj. Pri odzivu na koncu tečaja je nekaj udeležencev izpostavilo, da so bili presenečeni, kako hitro so začutili občutek sprejetosti in povezanosti med seboj, čeprav se prej niso poznali. Zasluga gre verjetno tudi metodi skupinskega socialnega učenja, kjer si udeleženci podelijo osebne izkušnje. Inštitut Antona Trstenjaka jo razvija že več deset let.

Tema letošnjega osvežitvenega tečaja je bila prostovoljstvo in spolna vloga, s poudarkom na moškem prostovoljstvu. To temo smo raziskovali s pomočjo povsem moške skupine Most iz Ptuja (Medgeneracijsko prostovoljsko društvo za kakovostno starost zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo). Zaupali so nam, da v skupino hodijo radi predvsem zaradi druženja. Njihov program vsebuje poleg pogovora veliko rekreacije in pa tudi konkretne dobrodelne akcije. Pomagajo si tako med seboj (tako so na primer priskočili na pomoč pri trgatvi članu skupine, ki se je poškodoval), kot tudi drugim (razdeljevanje hrane, dalj časa so pomagali so upokojenemu pripadniku vojske, ki je zbolel za demenco ipd.). Ta njihova srčnost je nagovorila vse navzoče.

Čas so nam obogatili tudi prostovoljci sekcije Litija Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje Ljubljana, ki vodijo skupine za starše, učitelje in učence na Oddelku s prilagojenim programom osnovne šole Litija. Pripravili in vodili so doživljajske delavnice in nam dali marsikatero idejo za delo.

Zadnji dan nas je obiskala ministrica za obrambo Andreja Katič. Direktorica Inštituta Antona Trstenjaka, Ksenija Ramovš je predstavila Zvezo medgeneracijskih društev za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje in povedala kakšno vrednost ima za Zvezo društvo MORS (Medgeneracijsko prostovoljsko društvo za kakovostno starost zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo). Izpostavila je tudi, da na področju staranja delujejo različna društva in organizacije, katerih delo med seboj ni konkurenčno ampak se dopolnjuje. Tako je na primer za razliko od nekaterih drugih organizacij, ki se usmerjajo v širše potrebe ljudi, poslanstvo Zveze predvsem nematerialna pomoč, preko osebnega medčloveškega odnosa, ki preprečuje osamljenost in pripomore h osebnostni rasti. Prostovoljci so povedali nekaj dobrih izkušenj z vodenjem skupin.

Srečanje smo končali s cvetobirom osvežitvenega tečaja. Iz njega je bilo razvidno, da se v svoje okolje vračamo okrepljeni, z »napolnjenimi baterijami«, polni lepih vtisov in občutkov.

V ponedeljek, 25. 10. 2010, je bil v časopisu Delo objavljen članek o Starosti prijaznih mestih v Sloveniji. Kakor razlaga dr. Božidar Voljč, vodja projekta, je v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest vključenih že pet slovenskih mest (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje in Ruše), zanj pa se zanimajo že tudi druga slovenska mesta. Članek, ki podrobneje opisuje projekt in njegove aktivnosti, lahko najdete na spletni strani Dela v arhivu tiskanih izdaj.

Vlada RS je sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja. Je nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), ki jo je Vlada RS sprejela septembra 2006.

Ciljna populacija so starejši od 45 let, saj se mora učinkovita priprava na starost začeti že v srednjih letih. Temeljni namen in cilj ukrepov sta dvig povprečne stopnje zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let.

Več informacij na spletnih straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

V letošnjem letu smo izdali znanstveno monografijo dr. Božidarja Voljča Starosti prijazna Ljubljana, ki predstavlja izsledke raziskave v okviru projekta Starosti prijazna mesta. Gre za projekt Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga v Sloveniji uvaja Inštitut Antona Trstenjaka. V knjigi so zajeti predstavitev raziskave, bistvene značilnosti glavnega mesta, predstavitev narave kvalitativnih raziskav, javnozdravstvena izhodišča starosti prijaznega mesta in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in ljubljanskih meščanov. V zadnjem poglavju knjiga vključuje tudi najbolj značilne izpovedi oziroma modrosti udeležencev raziskave, ki so dragoceno pričevanje o življenju v Ljubljani in lepo dopolnjujejo izražene predloge.

Knjiga je od danes dostopna tudi na spletu in jo lahko prenesete s klikom na spodnjo povezavo.

Starosti prijazna Ljubljana Starosti prijazna Ljubljana

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje