English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Osnovna vsakodnevna opravila / dnevne življenjske aktivnosti

Avtor: Simona Hvalič Touzery

angleško: (basic) activity of daily living (ADL), francosko: acte de la vie quotidienne (AVQ)

Dnevne življenjske aktivnosti so v Mednarodni klasifikaciji prakse zdravstvene nege definirane kot fenomeni zdravstvene nege, ki se nanašajo na samooskrbo s specifičnimi aktivnostmi, ki so dnevno potrebne pri skrbi za samega sebe. Zajemajo široko področje kompleksnih aktivnosti.

V mednarodni terminologiji ta opravila označujejo s kratico ADL, ki predstavlja začetnice angleških besed »activities of daily living – ADL«, kar po slovensko pomeni osnovna vsakodnevna opravila.

Gre za osnovne dejavnosti, ki vključujejo kopanje, oblačenje, hranjenje, mobilnost, uporabo stranišča in kopalnice, vstajanje iz postelje in s stola ipd. Pomembne so za varno in samostojno življenje starega človeka v domačem okolju. Znotraj teh dnevnih življenjskih aktivnosti ločimo instrumentalne (npr. vožnja avtomobila, uporaba telefona, plačevanje računov, urejanje gospodinjstva) in fizične (npr. hranjenje, hoja, vstajanje iz postelje in gibanje po stanovanju, uporaba stranišča in kopalnice, oblačenje in osebna higiena).  Pri starih ljudeh se glede na stopnjo zmožnosti opravljanja omenjenih storitev določa funkcionalnost zdravja oz. stopnja odvisnosti starega človeka. Poleg tega se določa tudi upravičenost do dolgotrajne zdravstvene oskrbe in finančnih nadomestil. V Sloveniji so npr. upravičenci do dodatka za pomoč in postrežbo osebe, ki niso zmožne samostojno opravljati osnovnih vsakodnevnih opravil (ADL). Ko je posameznik odvisen od pomoči zaradi fizičnih ali psihičnih omejitev, katerih posledica je nezmožnost samostojnega opravljanja osnovnih vsakodnevnih opravil, nastopi potreba po dolgotrajni zdravstveni oskrbi.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje