English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Staranje brez meja

Čezmejni program za razvoj deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe za starejšebo zasnoval skupne enotne načrte o oblikah in metodologijah izven-institucionalne oskrbe na programskem območju, ter posledično predstavil konkretne rešitve za izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov v javnem interesu. Odgovorni partner za ta delovni sklop je Inštitut Antona Trstenjaka, ki koordinira in izvaja aktivnosti, opisane spodaj.

Ta delovni sklop vključuje 3 aktivnosti:

1. Izdelava čezmejne študije;

2. Čezmejni strokovni odbor;

3. Program deinstitucionalizacije.

Vsako aktivnost bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.

1. Izdelava čezmejne študije

Izdelava Čezmejne primerjalne študije socialno varstvenih storitev za starejše osebe je umeščena v prve mesece projekta. Je osnova za izdelavo Čezmejnega programa za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe starejših oseb. Razdeljena je v tri dele:

a) Zbiranje in analiza podatkov v dveh občinah (Občina Hrpelje-Kozina in Primorsko-Goranska Županjia). Inštitut Antona Trstenjaka je podatke, potrebne za analizo, pridobil v sodelovanju z Občino in Županijo, pa tudi preko dostopnih elektronskih virov. Te podatke smo analizirali in jih v Študiji pregledno prikazali, saj so osnova za načrtovanje izven-institucionalne skrbi na nekem območju.

b) Pregled sodobnih oblik institucionalne in izven-institucionalne dolgotrajne oskrbe v primerljivih državah Evrope.

c) Analiza potreb in razvojnih možnosti sistemov institucionalne in izven-institucionalne dolgotrajne oskrbe v regijah partnerjev. V sklopu te aktivnosti smo organizirali 2 fokusni skupini, v okviru katerih smo pridobili podatke za analizo potreb in razvojnih možnosti.

Fokusna skupina na Reki (11. 1. 2017)

Fokusna skupina v Občini Hrpelje-Kozina (23.1.2017)

 

2. Čezmejni strokovni odbor

Naloga čezmejnega strokovnega odbora je preučiti prej omenjeno študijo in njene ugotovitve ter podajanje predlogov in smiselnih rešitev za oblikovanje Čezmejnega programa razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe. Odbor je bil zasnovan v decembru 2016, njegovi člani pa so bili na prvem sestanku tudi potrjeni.

 

3.Program deinstitucionalizacije

Cilj programa je predstaviti konkretne rešitve za izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov z naslednjimi vsebinami:

- Zakonodaja (pregled zakonodaje in uskladitev programa z njo);

- Načrt ozaveščanja za spremembo mislenosti splošne javnosti in profesionalnih delavcev v ustanovah za dolgotrajno oskrbo;

- Načrt deinstitucionalizacije;

- Načrt usposabljanja in izobraževanja za podporo deinstitucionalizaciji;

- Ureditev prostorov za podporo deinstitucionalizaciji.

 

  Link na Čezmejni program v hrvaškem in slovesnkem jeziku!

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje