English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Staranje brez meja

Delovni sklop Izobraževanje in usposabljanje za deinstitucionalizirano dolgotrajno oskrbo sestavljajo 4 aktivnosti:

- Interno izobraževanje;

- Izobraževanje družinskih oskrbovalcev;

- Izobraževanje prostovoljcev;

- Izobraževanje organizatorjev mrež.

Inštitut Antona Trstenjaka je zadolžen za implementacijo treh: za družinske oskrbovalce, za prostovoljce in za organizatorje mreže.

 

Usposabljanje za družinske oskrbovalce

Predvideno je usposabljanje družinskih oskrbovalcev (20 v Občini Hrpelje-Kozina in 20 v Primorsko goranski županiji) z namenom krepitve sistema neformalne dolgotrajne oskrbe. Usposabljanja se bodo začela v jeseni 2017, predvidoma pa bodo v istem letu tudi končana.

Po končanem izobraževanju je preddvidena organizacija 2 srečanj neformalnih oskrbovalcev, ki bosta trajala 2-3 dni vsako za izmenjavo izkušenj. Po končanem usposabljanju se bodo družinski oskrbovalci še naprej srečevali enkrat mesečno v klubih svojcev za izmenjavo izkušenj, nudenje opore in pomoči.

Več: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/projekti/28.html

 

 

Izobraževanje prostovoljcev

Preddvideno je izobraževanje prostovoljcev, ki nudijo socialno varstvo in pomoč starejšim osebam na domu in so poglavitne figure še predvsem za tiste osebe, ki nimajo svojcev oz. svojci ne živijo v njihovi neposredni bližini. cilj aktivnosti je povečanje dostopnosti socialnih storitev izoliranim starostnikom, ki se soočajo z oasmljenostjo in socialno izključenostjo, še predvsem tistim iz obrobnih območij.

Preddvideno je izobraževanje dveh skupin; 1 v Občini Hrpelje-Kozina in 1 na Reki. Vsaka skupina bo sestavljena iz 20 prostovoljcev.

Po končanem izobraževanju bodo imeli prostovoljci možnost sodelovanja v intervizijskih skupinah za izmenjavo izkušenj in reševanje težav.

Več: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/sozitje/projekti/5.html

 

 

 

 

Izobraževanje organizatorjev mreže

Cilja aktivnosti je izobraževanje za organizatorje krajevnih mrež programov za kakovostno starost. Organizator mreže skrbi za razvoj krajevne mreže programov za kakovostno starost. Znotraj te mreže se nahajajo številni programi, ki podpirajo deinstitucionalizacijo. Poleg tega bo orgnazirator mreže usposobljen, da vzdržuje, dopolnjuje in razvija mrežo tudi po zaključku projekta.

 

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje