English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Dogodki

Pretekli dogodki

 

Mag. Primož Dolenc, dr. med. je 31. marca predaval o arterijski hipertenziji, tihi ubijalki. Mag. Primož Dolenc, dr. med. je zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljana, na  Kliničnem oddeleku za hipertenzijo.

 

Dr. Božidar Voljč je 24. marca 2009 imel predavanje z naslovom Starosti prijazna Ljubljana. Narašča število starih ljudi, kar je posledica določenih sprememb in uspehov zdravljenja. Vsaka generacija ima svoje potrebe, zaradi večjega števila starih ljudi so vedno bolj razširjene kronične nenalezljive bolezni. Vse več ljudi doživi visoko starost, stari ljudje so danes aktivnejši. Večina starih ljudi po svetu živi v mestih in velemestih, velika je razlika med mestom in podeželjem (v Sloveniji ta razlika ni velika).

 

Nasilje nad starimi ljudmi se razrašča v družinah in tudi v ustanovah, ki skrbijo in bdijo nad to populacijo pri nas in po svetu.  Svetovna zdravstvena organizacija je 15. junij razglasila za svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

 

17. marca je potekal na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) posvet o uvedbi pouka gerontologije  in geriatrije v slovenskem zdravstvu. Vsak zdravnik, medicinska sestra, fzioterapevt, farmacevt ali drug strokovnjak, ki dela v zdravstvu, se pri svojem delu srečuje veliko ali celo pretežno s starejšimi ljudmi. Ob današnjem staranju prebivalstva in problemih, ki se pri tem odpirajo, bo v prihodnje tega še veliko več. Zato bi vsakdo moral pri dodiplomskem študiju pridobiti znanja o starosti, starih ljudeh, komuniciranju z njimi in posebna gerontološka znanja svoje poklicne usmeritve. Osnovna znanja o staranju, starih ljudeh in sožitju medgeneracijami pa je potrebno dobiti v osnovni in srednji šoli - tudi pri tem zamujamo vsaj četrt stoletja za potrebami časa. Današnji čas zahteva tudi podiplomske gerontološke specializacije v različnih zdravniških panogah in pri drugih zdravstvenih poklicih.

 

Senka Vrbica je pred kratkim magistrirala iz teme o sanjah na filozofski fakulteti. Človek velik del svojega življenja prespi in tudi presanja. Otroci in starostniki pogosto živo sanjajo, včasih je meja med sanjami in resničnostjo zabrisana. O sanjah govorimo malo in v tem je razlog, da smo povabili mag. Senko Vrbico k sodelovanju.

 

Prof. dr. Vlado Dimovski je imel 3. marca 2009 predavanje z naslovom Menedžment kakovostnega staranja. Govoril je o tem, kakšna je postala današnja družba; tempo življenja je postal hiter. Spremenil se je tudi koncept staranja. Jutrišnji svet bo drugačen po strukturi, drugačna vlogo bo imelo tudi staranje.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je organiziral 14. novembra 2008 Konsenzus konferenco o uresničevanju Strategije na področju zdravstva in socialnega varstva; njen pokrovitelj je bil predsednik Slovenije. Velika zastopanost zdravstvenih in socialnih izvajalcev, znanosti in politike, predstavnikov vseh generacij ter pozitivno vzdušje govorijo, da je bila to v resnici nacionalna konferenca za oblikovanje partnerstev na tem področju. Predavanja in razprava so prispevala pomembna spoznanja in dobre izkušnje o staranju in sožitju med generacijami. Okrogla miza je v eni sami uri posredovala kratka poročila organizatorjev štirinajstih strokovnih kongresov, posvetov, festivalov in večjih strokovnih seminarjev, ki so se v letu 2008 odvili v Sloveniji na temo staranja, demografije in medgeneracijskega sožitja.  Ob koncu konference je bil oblikovan poziv vladi Republike Slovenije, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

 

Ob zaključku mednarodnega projekta Daphne smo na Inštitutu Antona Trstenjaka organizirali mednarodni seminar: Novi pristopi preventive nasilja nad starimi ljudmi. O tej temi so spregovorili tuji in domači strokovni sodelavci projekta Daphne ter drugi strokovnjaki s področja zagotavljanja varnosti starih ljudi. Seminar se je odvijal v dvorani Inštituta Antona Trstenjaka na Resljevi 11, od 9. do 15. ure.

Leta 2006 smo praznovali 40-letnico ustanovitve slovenskega gerontološkega inštituta in s tem tudi 40-letnico slovenske gerontologije kot znanstvene in strokovne panoge. Dne 25. novembra 1966 je namreč pričel z delom Gerontološko-geriatrični inštitut v Trnovem v Ljubljani, odlok o njegovi ustanovitvi v sklopu Kliničnih bolnišnic pa je bil objavljen v Uradnem listu SRS 28. aprila 1966.

Inštitut je v sodelovanju s Socialnim forumom za zasvojenosti in omame 21. novembra 2002 organiziral posvet na temo: "Problematika čezmernega pitja med mladimi in možnosti preprečevanja tega problema". Posvet je bil namenjen vsem, ki jih ta problematika zanima. Potekal je med 9.30 in 13.00 uro v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka.

1...5678910››
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje