English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Dogodki

Pretekli dogodki

Praznični posvet ob 2. EU dnevu medgeneracijske solidarnosti je 23. aprila 2010 v Ljubljani organiziral Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje z enajstimi partnerji:

 • tremi ključnimi ministrstvi za izvajanje medgeneracijske solidarnosti in vzgojo zanjo: MZ, MDDSZ in MŠŠ,
 • tremi nacionalnimi zavarovalnicami na osnovi medgeneracijske solidarnosti: ZZZS, ZPIZ in Vzajemno;
 • tremi generacijskimi nevladnimi organizacijami upokojencev in mladine: ZDUS, AGE (EU) in slovenskimi Skavti;
 • dvema gerontološko-medgeneracijskima strokovnima ustanovama: FIRIS Imperl d.o.o. in medgeneracijskim središčem Zavoda AMS Maribor.
 

Dr. Karin Kanc Hanžel, ki je diabetologinja internistka in vodi zasebno ordinacijo s koncesijo Jaz in diabetes, je imela 24. novembra 2009 predavanje z naslovom Izzivi sladkorne bolezni v starosti. Sladkorna bolezen je »pandemija« v sodobnem času; na vsakega sladkornega bolnika sta dve ali so tri osebe, pri katerih bolezen ni odkrita. Pomembna sta preventiva in zgodnje odkrivanje bolezni. Normalna raven krvnega sladkorja čez dan se giblje med 4 mmol/l. in med 8 mmol/l.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka smo s predavanji o aktivnem in zdravem življenju v okviru programa Partnerstva primarne preventive za 3. življenjsko obdobje nadaljevali tudi v novembru in decembru. Predavanja so kot doslej potekala vsak torek ob 17. uri v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka, Resljeva 11, Ljubljana.

Prisluhnili ste lahko naslednjim temam:

 • 3. novembra: mag. Ksenija Ramovš: Alkoholizem med starejšimi
 • 10. novembra: Vesna Grizold, dipl. fizioterapevt: Vzdrževanje gibalne kondicije v starosti
 • 17. novembra: Metka Klevišar, dr. med.  in Julija Žagar, dr. med.: Umetnost sobivanja
 • 24. novembra: dr. Karin Kanc Hanžel, dr. med: Izzivi sladkorne bolezni v starosti
 • 1. decembra: dr. Jože Ramovš: Praznovanje – zdravilo v vseh življenjskih obdobjih
 • 8. decembra: dr. Božidar Voljč, dr. med.: Padci v stanovanjih
 • 15. decembra: dr. Božidar Voljč, dr. med.: Preventiva padcev

Po predavanjih so vsi predavatelji odgovarjali tudi na vaša vprašanja.

 

V naši kulturi je pitje alkoholnih pijač samoumevno in razširjeno med vsemi generacijami. Ogroženi sta predvsem mlada in starejša generacija. Alkoholizem med starejšimi je pogosto skrit, o njem se malo govori. Spregovorili smo o zmernem in čezmernem pitju pri starejših, o razlikah pri presnovi alkohola v mladosti, srednjih letih in starosti ter o varovanju pred težavami čezmernega pitja in drugih omam v starosti.

 

V okviru predavanj PPP za 3 smo 27. 10. 2009 na Inštitutu gostili fiziatra prim. doc. dr. Zmaga Turka, ki je predaval o gibalih v starosti. Dr. Zmago Turk je zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in je ustanovitelj tamkajšnjega Inštituta za fiziatrijo.

Društvo socialni forum za zasvojenosti in omame je 22.10.2009 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Inštitutom Antona Trstenjaka organiziral posvet Delo na področju alkoholizma v socialnem varstvu.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka smo v torek, 13. oktobra 2009 ponovno pričeli s predavanji o aktivnem in zdravem življenju v okviru programa Primarne preventive za 3. življenjsko obdobje. Predavanja potekajo vsak torek ob 17. uri v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka, Resljeva 11, Ljubljana.

V mesecu oktobru ste lahko prisluhnili naslednjim temam:

 • 13. oktobra: dr. Božidar Voljč: Preventiva padcev v starosti
 • 20. oktobra: dr. Jože Ramovš: Povezovanje medgeneracijskih prostovoljcev
 • 27. oktobra: dr. Zmago Turk: Gibala v starosti

Po predavanjih predavatelji odgovarjajo tudi na vaša vprašanja.

 

Na predavanju Maje Rant o prvi pomoči (PP) smo izvedeli predvsem kako prepoznati in kako pomagati pri najpogostejših poškodbah, pikih, opeklinah, podhladitve, omrzlinah, zastrupitvah.

Prva pomoč je začetna pomoč in oskrba poškodovanca, oziroma nenadno bolnega na kraju dogodka, ter je opravljena z enostavnimi pripomočki.

 

Alijana Šantej je 2. junija 2009 imela predavanje z naslovom »Izobraževanje starejših za dejavno starost«, v katerem je predstavila delovanje in dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje. Menila je, da predsodki o učenju v poznih letih ne držijo: starejši so dobri učenci, ker znanje povezujejo s svojimi bogatimi izkušnjami. Zaradi nenehnih sprememb v družbi ima pomembno vlogo vseživljenjsko izobraževanje.

Dr. Božidar Voljč, nekdanji član Izvršilnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) ter vodja medicinske gerontologije na Inštitutu Antona Trstenjaka je v torek, 26. maja, predaval o stališčih Svetovne zdravstvene organizacije do predsodkov o starosti in staranju.

Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije je o tej temi leta 2008 izdal brošuro Demistifying the myths of ageing, v kateri našteva 12 najbolj razširjenih predsodkov, ki prevladujejo o starosti v večini sveta. Dejstva, s katerimi v tej brošuri predsodke zavrača, pa imajo večjo težo v razvitem delu sveta. Kot je dejal dr. Voljč, smo Sloveniji blizu stališča, s katerimi Svetovna zdravstvena organizacija vabi evropske države članice, da v svojih okoljih in na sebi primeren način sprožajo aktivnosti, ki bodo njihovim starejšim državljanom omogočile ne samo zdravo in aktivno starost, ampak tudi aktivno in produktivno vključenost v družbo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje