English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 12, številka 3
Kakovostna starost logotip

Evropski in ameriški dodiplomski in podiplomski študij gerontologije

Avtor: Tanja Pihlar, datum: 26.1.2010

IAGG (2009). 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geratrics, Paris, 5-9 July 2009 – ABSTRACT BOOK. V: JHNA – Journal of Nutrition, Health and Aging. Volume 13, Supplement 1. 

V okviru 19. Svetovnega kongresa o gerontologiji in geriatriji (IAGG), ki je od 5. do 9. julija 2009 potekal v Parizu, je bilo organiziranih tudi več simpozijev o študiju gerontologije in geriatrije. Naraščanje dolgoživosti prebivalstva pomeni izziv in priložnosti za mnoge države; hkrati narašča tudi potreba po izobraževanju in pridobitvi znanj z omenjenih področij. Zato je pomembno, da se uvede kvalitetni univerzitetni dodiplomski in podiplomski študij gerontologije. Za našo revijo bomo predstavili simpozij Čezmejno učenje gerontologije (Teaching gerontology across borders), ki je potekal 8. julija in je bil posvečen dvema modeloma – ameriškemu študiju na daljavo v okviru programa IDEA in evropskemu magistrskemu študiju EuMaG. Predsedovala sta mu Peter Martin (ZDA) in Marja Aartsen (Nizozemska), na njem je sodelovalo pet predavateljev. Opirali se bomo na povzetke predavanj, ki so bili objavljeni v Knjigi povzetkov s kongresa (19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris, 5-9 July 2009 – Abstract book) in na informacije s spletnih strani.

Greg Sanders (Državna univerza v Severni Dakoti) in Peter Martin (Državna univerza v Iowi) sta predstavila študij v okviru programa Great Plains-IDEA – The Great Plains Interactive Distance Education Alliance (Great Plains zveza za interaktivno izobraževanje na daljavo). Gre za konzorcij enajstih družboslovnih fakultet v osrednjem delu Združenih držav, ki ga med drugim sestavljajo Državna univerza Colorado, Državna univerza v Iowi, Državna univerza v Kansasu, Državne univerze Michingan in Državne univerze v Missouriju. Ustanovljen je bil leta 1994 in ponuja internetni študij na daljavo. Učne načrte razvijajo medinstitucionalni fakultetni timi. Fakultete same izberejo programe, s katerimi bodo sodelovale; čeprav je jedro učnih načrtov enako, ima vsaka univerza svoje ime programa in kurzov, sama določa tudi število kurzov. Med programi, ki jih ponujajo, so razvoj skupnosti, dietetika, znanosti o družini in potrošništvu, družinsko finančno načrtovanje, gerontologija, tehnike pospeševanja prodaje, razvoj mladine in kmetijstvo. Gerontološki študij, ki ima dodiplomsko in podiplomsko stopnjo (Graduate Certificate and a Mater's degree), izvaja v sodelovanju šest univerz. Učni načrt vključuje kurze o razvoju odraslih, vidikih staranja, ekonomiji in javni politiki, prehrani in fizičnem zdravju, staranju v družini, okolju za staranje, oceno programa in zaključni kurz. Študij poteka prek elektronske pošte, telefonskih konferenc in srečanj. Članice programa IDEA se srečujejo na rednih konferencah, kjer izmenjujejo izkušnje o učnih načrtih in izkušnjah s pedagoškim delom. Študenti so v stikih prek internetnih kavarn, klepetalnic in pri ocenjevanju ter izmenjujejo med seboj izkušnje praktičnega dela in gerontoloških znanj.

Marja Aartsen (Univerza Vrije Amsterdam, Nizozemska) in Martha Meyer (Visoka šola za tehniko in gospodarstvo Saarland, Nemčija) sta v svojih predavanjih predstavili magistrski študij gerontologije v okviru The European master's in gerontology EuMaG, ki ga podpira Evropska komisija. V njegovo mrežo je vključenih več kot 20 univerz in gerontoloških ustanov po Evropi, med drugim Avstrijsko društvo za gerontologijo in geriatrijo, Katoliška univerza Leuven v Belgiji, Karlova univerza v Pragi, Univerza v Padovi in Univerza na Malti. Omenjeni študij je nastal kot odgovor na številne gerontološke programe po Evropi, ki so se močno razlikovali med seboj glede vpisnih pogojev, strukture in vsebine tečajev, trajanja in stopenj. 80% celotnih gerontoloških programov je potekalo na univerzah v zahodni Evropi, zlasti v Angliji, Franciji in Nemčiji; v mnogih drugih državah pa so bili organizirani tečaji gerontologije. Prvi študenti so študij EuMaG vpisali septembra leta 2004, od tedaj njihovo število močno narašča. Cilj programa je, da študenti dobijo globji vpogled v procese staranja in družbene posledice. Študij je večdisciplinaren in vključuje socialno, psiho- in biogerontologijo ter javno zdravje, poudarek je na mednarodnih primerjavah ter evropskih razpravah o politikah in oskrbi starih ljudi. Študij je dvoleten in poteka v modulih; udeleženci imajo možnost vpisa v celoten magistrski program, lahko pa obiskujejo le posamezne module. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja (javnega) zdravja in socialne blaginje ter študentom z rednim statusom. Študij poteka v angleškem jeziku, predavatelji so iz Evrope, pa tudi iz neevropskih držav. Prednost študija je v izmenjavah raziskovanj, idej in vsebin gerontoloških predmetnikov, v možnosti primerjave razlik v tematiki staranja, političnih listin, načrtov za akcijo in primerov dobrih praks. Vsak modul se začne z enotedenskim blokom predavanj, ki poteka na eni od evropskih univerz in ga vodijo priznani strokovnjaki: prvi modul poteka na Univerzi Vrije v Amsterdamu (Vrije Universiteit Amsterdam) na Nizozemskem, drugi na Univerzi Ruprecht-Karl v Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universität Heildelberg) v Nemčiji, tretji na Univerzi Keele (Keele University) v Angliji in četrti na Univerzi Saint Quentin en Yvelines v Versaillesu (Université Versailles Saint Quentin en Yvelines) v Franciji. Študenti pridobijo izčrpen pregled nad obravnavano tematiko, poleg tega imajo tudi možnost dela v skupinah. Po predavanjih v bloku poteka študij prek elektronske pošte. Drugi letnik študija je individualno oblikovan in je namenjen specializaciji; študent lahko sam izbira, katere module bo obiskoval na univerzah, ki sodelujejo v mreži EuMaG. Študij se zaključi z magistrsko nalogo. Martha Meyer je v svojem predavanju opozorila na pomembnost mednarodnega študija gerontologije v primerjavi s študijem na nacionalni ravni in vidi njegovo prednost v t. i. antietnocentrizmu. Po njenem mnenju je treba vprašanje vrednosti, pomena, interpretacije in subjektivnih izkušenj staranja obravnavati z mednarodnega vidika in ne le z vidika nacionalnih socialnopolitičnih okolij.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje