English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Predavanje: Pomladne šege pod lipo domačo

Objavljeno v oddelku gerontologija, datum dogodka: 29.3.2011 17:00:00
predavala je Dušica Kunaver na Inštitutu Antona Trstenjaka

V torek, 29. 3. 2011, je na Inštitutu Antona Trstenjaka potekal občni zbor Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Ljubljana. V okviru občnega zbora je prof. dr. Dušica Kunaver predavala o slovenskem ljudskem izročilu.

Dušica Kunaver je samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov.

V predavanju je predstavila slovensko ljudsko izročilo, ki je izredno bogato. Šege se zelo razlikujejo med različnimi slovenskimi kraji. Prav tako so različne tudi pesmi, ki šege spremljajo. Pokrajini se prilagaja celo melodija pesmi. Na Gorenjskem, kjer imamo gorato pokrajino, je melodija zelo razgibana, medtem ko najdemo na Štajerskem mnogo bolj odprto pokrajino in temu podobno melodijo. Vsaka vas na Slovenskem pa ima svoje izročilne posebnosti. V ljudskem izročilu najdemo ogromno junakov – Petra Klepca, ki je bil neverjetno močan, Kralja Matjaža, ki spi pod goro Peco, Lepo Anko, ki je bila tako lepa, da je to upala naglas povedati v svoji pesmi … Naše ljudsko izročilo kaže na narod klenih, delavnih ljudi, ki so verjeli vase in svojo domovino. Sporoča nam, da moramo biti Slovenci ponosen narod, saj smo se kljub svoji majhnosti ohranili skozi zgodovino.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje