English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mednarodni seminar: Novi pristopi preventive nasilja nad starimi ljudmi

Objavljeno v oddelku gerontologija, datum dogodka: 2.2.2007 09:00:00
na Inštitutu Antona Trstenjaka

Ob zaključku mednarodnega projekta Daphne smo na Inštitutu Antona Trstenjaka organizirali mednarodni seminar: Novi pristopi preventive nasilja nad starimi ljudmi. O tej temi so spregovorili tuji in domači strokovni sodelavci projekta Daphne ter drugi strokovnjaki s področja zagotavljanja varnosti starih ljudi. Seminar se je odvijal v dvorani Inštituta Antona Trstenjaka na Resljevi 11, od 9. do 15. ure.

Nasilje greni življenje ljudem že od nekdaj. Njegove žrtve so šibkejši ljudje, čedalje pogosteje starejši, zlasti ženske. Ker je pri starejših ljudeh zelo težko popravljati posledice nasilja, ga je treba preprečevati. Katere vire moči stari ljudje lahko krepijo sami in katere ter kako s pomočjo strokovnih delavcev, je nila osnovna tema seminarja.

PROGRAM

8:30-9:00

Registracija

9:00–9:05

Pozdrav in uvodne misli organizatorja

9:05–9:20

Mag. Doris Hoffmann: Predstavitev poteka in rezultatov projekta Daphne: Sem močna – sem varna

9:20–9:40

Dr. Hana Danihelková: Predstavitev izvedbe projekta na Češkem

9:40–10:00

Mag. Doris Hoffmann: Predstavitev izvedbe projekta v Avstriji

10:00–10:20

Katja Tomažič, Alenka Zorč: Predstavitev izvedbe projekta v Sloveniji

10:20–10:40

Izkušnje udeleženk delavnice samoobrambe za starejše

10:40–11:00

Razprava

11:00–11:30

Odmor za kavo in prigrizek

11:30–12:15

Delo po skupinah

12:15–12:30

Plenarni del

12:30–13:00

Predstavnik policije: Vloga policije pri zagotavljanju varnosti starejših ljudi

13:00–13:15

Odmor za kavo, čaj

13:15–13:45

Irena Koželj Levičnik: Kaj lahko storim za lastno varnost v domu in okolju? Predstavitev projekta Lenna

13:45–14:15

Mag. Ksenija Ramovš: Vloga strokovnih delavcev pri večanju varnosti starih ljudi

14:15

Razprava

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje