English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost logotip

LETNIK 10 (2007), ŠTEVILKA 2

Znanstveni in strokovni članki

Zdravje, katerega prvine se med seboj celostno prepletajo, je predpogoj za aktivno dolgo življenje. Danes je življenje bolj zdravo kot v preteklosti, zato je njegovo trajanje daljše, število starih in zdravih državljanov, ki se družbeno vse bolj organizirajo, pa večje. Družbena vloga starih bo v prihodnosti zaradi poglabljanja teh sprememb še bolj pomembna. Take okoliščine pogojujejo, da se do zdravja opredelimo tudi na posamični ravni, še posebej v okvirih zdravega staranja. Ker se organizem stara vse življenje, zdravo staranje ni omejeno le na obdobje starosti, njegove vzvode je treba iskati od rojstva dalje v otroštvu, odraščanju, odraslosti in v sami starosti. Starost je združena s pomembnimi socialnimi in zdravstvenimi pretresi, vendar je ob upoštevanju etičnih vrednot zdravja in z razumevanjem samega sebe, soljudi in družbe tudi v starosti mogoče zdravo, aktivno in duhovno bogato živeti. Pomemben je tudi ustrezen odnos do bližajoče se smrti, ki naj bo kolikor mogoče dostojanstvena.

V članku so predstavljeni številni ugodni učinki plavanja in drugih vodnih dejavnosti na človeško telo. Zaradi vodoravnega, ležečega položaja telesa v vodi in zaradi fizikalnih zakonitosti, ki delujejo na telo (vzgon nasprotuje sili teže), celotni skelet ni pod vplivom velikih obremenitev. Zato je plavanje primerno tudi za starejše in težje ljudi, paraplegike in spastike. Ob primerni obremenitvi je plavanje koristno tudi za rehabilitacijo po poškodbah in boleznih (srčni infarkt, izpah kolkov, različne okvare hrbtenice). Predstavljene so tudi kontraindikacije za vadbo. V članku je podrobneje predstavljena vadba plavanja in aerobike v vodi za seniorje glede na obremenitev, izbiro vaj, trajanje in temperaturo vode.

 

Depresija je zapletena motnja človekovega zdravja z značilnimi spremembami duševnih in telesnih funkcij, ki globoko posega tudi v svet bolnikovih socialnih odnosov. Pri nastanku depresije v starosti so pomembni različni dejavniki, tako nevrobiološki kot psihosocialni. Starejši se večkrat soočajo z izgubami: fizičnimi (telesne bolezni, slabša gibljivost), mentalnimi (upočasnjenost mišljenja, manjše samozaupanje), medosebnimi (smrt partnerja in vrstnikov) in socialnimi (upokojitev, manjši dohodki, odhod v dom). Zdravljenje depresij v starosti najpogosteje temelji na uporabi antidepresivnih zdravil in ustreznem psihoterapevtskem pristopu. Zelo pomembno je prepoznavanje znakov klinične depresije, pa tudi vedenje, da se začarani krog trpljenja, ki ga povzroča depresija, lahko uspešno zdravi.

 

Za zdravljenje duševnih motenj uporabljamo različne skupine psihotropnih zdravil. Zdravila lahko učinkovito ublažijo posledice različnih duševnih motenj, lahko pa povzročajo tudi številne neželene učinke. V starosti se spremeni presnova zdravil, kar je potrebno upoštevati pri predpisovanju psihotropnih zdravil. Previdnost je potrebna tudi pri kombiniranju z drugimi zdravili, ki jih starejši prejemajo zaradi pogostih, spremljajočih telesnih bolezni. Ne smemo pa zanemariti možnosti psihoterapevtskih metod kot samostojne ali dodatne oblike obravnave.

Medtem ko je bilo izpopolnjevanje modrosti skozi tisočletja osrednji cilj človekovega življenja, so teoretične razprave dvajsetega stoletja to témo zanemarile. Nedavno pa je za raziskave, povezane s staranjem, postala znova zanimiva. Prispevek, ki ga imamo pred seboj, poudarja nekatere glavne razloge, zakaj je modrost za stare ljudi tako pomembna - in to tako za posameznike kot za skupino. Preučuje sodobne pristope k modrosti, kakor jih obravnava psihologija, ki so zelo podobni idejam, izvirajočim iz stare Grčije katere je mogoče koristno uporabiti. Še posebej Aristotelovo delo ponuja koristne pristope k razumevanju tega, kaj je modrost, medtem ko sodobni etnografski dokazi Aristotelove poglede ilustrirajo in razvijajo. Pod vplivom zamisli, da je modrost v večjem delu svoje zasnove (konceptualizacije) močno povezana s človekovim življenjskim potekom, predstavljamo nekaj primerov iz Avstrije in Zahodne Irske, s pomočjo katerih želimo to trditev ponazoriti. S posebnim poudarkom na dveh načinih, v katerih je modrost vzajemno delujoč pojav, želimo prispevati k našemu razumevanju modrosti. Modrost zaobjema tako sovplivanje kot izmenjavo med posamezniki, prav tako pa deluje povezovalno znotraj družbenega okolja. Izpopolnjevanje modrosti je tukaj predstavljeno kot pomembna sestavina človekovega življenja, ko se ljudje starajo, in kot pomemben prispevek starih ljudi družbi.

 

Iz gerontološke literature

Predstavljamo knjigo Renate Ažman "Depra", ki je avtobiografska izpoved avtorice kot depresivne bolnice. Branje knjige je torej vrhunska priložnost za samopomoč bolnikov in svojcev v primerih depresivnosti in podobnih stisk; v starosti so tovrstne stiske pogoste.

Knjižica Poti skozi depresijo je sestavljena kot mali žepni priročnik za ljudi, ki trpijo zaradi te bolezni, enako uporabna pa je za njihove svojce in druge, ki želijo to bolezen spoznati za vsakdanjo prakso. Bralec čuti življenjski realizem, ki izhaja iz avtoričine osebne izkušnje, sicer pa je priročnik sestavljen zelo sistematično na temelju spoznanj o možnostih samopomoči v depresiji. Ker človek v depresiji ni zmožen poglobljenega ali daljšega branja, je priročnik napisan v obliki kratkih misli, spoznanj in napotkov; skoraj vsak stavek tvori celoto, ne da bi bilo potrebno prebrati karkoli pred ali za njim.

Dokument o politiki izobraževanja v kasnejšem življenju na področju Evrope poudarja težnjo po raziskovanju specifičnih potreb in želja učeče se starejše populacije, ki bi jo morali vključiti že v samo načrtovanje izobraževalnega procesa ter v razvijanje novih interaktivnih metod. V pričujočem poročilu so za posamezne dele Evrope podana priporočila glede projektov, ki bi jih bilo potrebno na posameznem področju razvijati.

V pričujočem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije med drugim obravnavajo vlogo lokalnih oblasti pri načrtovanju urbanega in naravnega okolja ter kako lahko »na novo oblikovano okolje« vzpodbudi telesno dejavnost in aktivno življenje. Predstavijo podatke o telesni aktivnosti v urbanem okolju in na njihovi podlagi predstavijo priporočila za promocijo telesne aktivnosti.

Avtorji opozorijo na veliko pomanjkanje informacij o spolnosti pri ljudeh starejših od 60 let. Ravno to pa je razlog za mnoge stiske starih ljudi, ki svoje spremembe doživljajo kot nenormalne in nanje niso ustrezno pripravljeni.

Predstavljamo knjigo Bogdana Žorža o starih starših in njihovem vzgojnem poslanstvu. Kot vse njegove knjige je tudi zadnja po slogu pisanja in razčlenitvi vsebine dostopna vsakemu bralcu, ki ga zanimajo vprašanja o vzgojni vlogi starih staršev.

V pričujoči publikaciji so zbrani rezultati raziskave o diskriminaciji in neenakosti v Evropi, ki je bila v okviru Evropske komisije izvedena v 25-ih državah članicah junija in julija 2006. Raziskovalci so ugotavljali razširjenost različnih oblik diskriminacije, tudi na podlagi starosti.

V evropskem letu enakih možnosti za vse je AGE - Evropska platforma za starejše ljudi, izdala brošuro in letak z naslovom »K evropski družbi vseh starosti«. V njej opozarjajo na nujnost boja proti starostni diskriminaciji na nacionalni ravni in ravni EU.

Evropski center za socialno varstvo in raziskave v svojem poročilu obravnava pokojninske reforme zadnjih nekaj let v 25-ih državah članicah EU in njihov potencialni vpliv na tveganje revščine med starimi ljudmi. Poročilo identificira ključne politične odzive, ki bodo morda nujni pri zagotavljanju ne le vzdržnosti, ampak tudi ustreznosti pokojninskih sistemov v EU.

Na kratko povzemamo informacije o obsežnem in poglobljenem poročilu Evropske komisije, v katerem avtorji obravnavajo vpliv staranja prebivalstva na javne finance v državah EU.

V statistični publikaciji so zbrani podatki o evropskem prebivalstvu. Avtor daje posebno pozornost migracijam, kot glavnem razlogu za povečanje evropskega prebivalstva ter razlikami med državami.

Zbornik predavanj s posvetovanja Celostna obravnava starostnikov na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani obsega enajst prispevkov, ki obravnavajo različna področja, ki zadevajo stare ljudi.

 

Predstavljamo knjigo Metke Klevišar, s katero avtorica želi s knjigo opogumiti vse, ki se srečajo z umirajočim, da ostanejo ob njem. Pričujoča knjižica nudi oporo vsem, ki so bili, so in še bodo soočeni z zadnjim delom človekovega življenja. Njen namen ni tolažiti, ampak pomagati, da razumemo vedenje in dejanja umirajočega ter njegovih bližnjih.

Brošura ponuja vrsto informacij, povezanih z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in storitvami za starejše. Kvaliteta življenja starajoče se populacije se lahko izboljša tudi s pomočjo tovrstne tehnologije, zato je nujna njena večja dostopnost za stare ljudi.

Drobci iz gerontološke literature

Simona Hvalič Touzery - Gerontološki drobci

Gerontološki dogodki

Gerontološko izrazje

Simona Hvalič Touzery - Dolgoživa družba

Simona Hvalič Touzery - Medgeneracijska pogodba

Simona Hvalič Touzery - Začasna oskrba / Kratkoročna namestitev / Negovalna oskrba

Simpoziji, delavnice

Katja Tomažič - Novi pristopi preventive nasilja nad starimi ljudmi

Barbara Oražem - 5. psihogeriatrično srečanje: Gerontopsihiatrija - izziv in priložnost sodobnega časa

Iz medgeneracijskih programov

Anita Kovačič Stepišnik - Mreža medgeneracijskih programov

Klasiki o staranju in sožitju generacij

Zbrali smo pregovore in reke, ki se nanašajo na starost, sožitje med generacijami, soodvisnost med človekovo mladostjo in starostjo. Pri starih slovenskih pregovorih in rekih o starosti, staranju in sožitju generacij bo vsakdo, ki to želi, zlahka olupil skorjo preteklih časov in našel v njihovem jedru žlahtno vsebino trajnih življenjskih spoznanj o starosti in medgeneracijskih odnosih. S tem bo že stopil na ustvarjalno pot naših prednikov: čedalje bolj pozorno bo opazoval in globoko doživljal naše vsakdanje življenje in sožitje.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje