English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 13, številka 4
Kakovostna starost logotip

Konferenčno srečanje za ustanovitev gibanja za medgeneracijsko sodelovanje

Avtor: Mojca Slana, datum: 29.12.2010

Ljubljana, Kosovelova dvorana Cankarjevega doma, 6. maj 2010

Programski svet Festivala za tretje življenjsko obdobje je 6. maja pripravil konferenčno srečanje z namenom ustanovitve gibanja za medgeneracijsko sodelovanje in v počastitev 29. aprila – Evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti.

Osrednja tema srečanja je bila predlagana Listina o gibanju za medgeneracijsko sodelovanje v Sloveniji, ki je produkt različnih konferenc, vsebinskih delavnic in okroglih miz z zadnjih petih Festivalov za tretje življenjsko obdobje. Listina naj bi bila temelj za povezovanje akterjev s področja medgeneracijskega sodelovanja. Listina je delovni osnutek. Zaenkrat še ni jasno, kdo jo bo dokončno oblikoval. Njeni tvorci menijo, da bi bil za to najbolj primeren konzorcij.

Govorci srečanja so bili g. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, ga. Irena Levičnik Koželj, predsednica evropskega združenja starejših (EURAG), predsednica Sveta za solidarno sožitje generacij in kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, predsednica Študentske organizacije Slovenije ter predstavnica Festivala za tretje življenjsko obdobje. Vsi so poudarjali, da sta solidarnost in povezovanje generacij zelo pomembna, zato si želijo, da bi medgeneracijsko sodelovanje postalo ena od glavnih vrednot naše družbe.

V razpravi je sodelovalo 21 predstavnikov in predstavnic raznih društev in organizacij. Večinoma so na kratko predstavili svoje dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja. Listino o gibanju za medgeneracijsko sodelovanje v Sloveniji so v splošnem podprli, hkrati pa so opozorili, da jo je treba še dopolniti in izpopolniti. V njej so pogrešali predvsem vrednote, cilje in praktičnost, izpostavili pa so tudi neurejenost oz. nejasnost strokovne terminologije.

G. Bogdan Urbar, predstavnik Festivala za tretje življenjsko obdobje, je vse prisotne povabil k podpori in pristopu k Listini ter jih pozval, da jo vključijo v svoje delovanje.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje