English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 1
Kakovostna starost logotip

Zadnji dnevi življenja v negovalnih domovih

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 11.2.2010

Terrie Wetle, Joan Teno, Renée Shield, Lisa Welch, Susan C. Miller (2004). End of life in nursing homes: experiences and policy recommendations. AARP. November. 66 str.

Organizacija AARP je v sodelovanju z Brownovim univerzitetnim raziskovalnim centrom za gerontologijo in zdravje izdala poročilo »Zadnji dnevi življenja v negovalnih domovih: izkušnje in predlogi za socialno politiko«. V njem obravnavajo zadnje obdobje življenja v negovalnih domovih in sicer s perspektive žalujočih družinskih članov in drugih, ki so bili blizu umirajočemu. Raziskovalni tim je v raziskavi obdelal 54 kvalitativnih intervjujev. V ospredju je spoznanje, da so kljub pogostemu umiranju v tovrstnih institucijah, te slabo pripravljene na zadovoljevanje potreb umirajočih stanovalcev in njihovih družin. Sorodniki umirajočih so izrazili veliko nezadovoljstvo z zdravniško pomočjo (premalo pogosti obiski bolnih, slaba komunikacija med pacientovimi sorodniki in zdravniki ipd.). Omenjali so tudi slabo komunikacijo, togost institucij, izrazili pa globoko hvaležnost do osebja, ki je njihovim umirajočim sorodnikom sočutno nudilo oskrbo.

Poročilo vsebuje konkretna priporočila, ki so namenjena zdravnikom, negovalkam in vsem, ki nudijo storitve umirajočim ljudem. Del priporočil vsebuje predloge za politične spremembe in spremembe v strokovnem usposabljanju. Namen poročila je prispevati k bolj humani dolgotrajni negi ter ustrezni podpori v obdobju umiranja.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje