English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 17, številka 1
Kakovostna starost logotip

Njenih 30 let - Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Avtor: Beata Akerman, datum: 27.3.2014

Prvi je prisotne nagovoril dr. Jernej Pikalo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Poudaril je, da je prostovoljsko delo, na katerem temelji tudi delovanje Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, prevečkrat spregledano in premalo cenjeno. Ob izraženi podpori je dodal, da tudi ministrstvo razvija koncept vseživljenjskega izobraževanja. Sledijo prepričanju, da je tovrstno izobraževanje most med generacijami, hkrati pa omogoča širjenje in krepitev socialne mreže. Starejša generacija ima namreč ogromno znanja in izkušenj, ki jih lahko deli z mlajšimi generacijami.

Sledil je pozdravni nagovor dr. Ane Krajnc. Na kratko je predstavila nastajanje Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Poudarila je potrebo po učinkovitem odgovarjanju na potrebe starajoče se družbe. V prihodnje je nujno zagotoviti mreženje civilnih in javnih organizacij ter ustanov na področju izobraževanja starejših ter tudi drugače poskrbeti za to, da bo aktivno staranje in udejstvovanje starostnikov v naši družbi mogoče.

Zadnji je udeležence prireditve nagovoril Aleš Kenda, predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dejal je, da se današnja družba sooča z naglimi spremembami, ki jih pogosto niti ne opazimo, a so kljub temu pomembne in odločilno vplivajo na naše življenje. Priče smo naglim demografskim spremembam, ki pred nas postavljajo nove izzive. Med drugim je potrebno podpreti različne oblike in načine aktivnega staranja in starejši generaciji omogočiti integracijo v družbo. Pozornost je potrebno nameniti tudi preseganju stereotipov o starostnikih in staranju.

Več o nastajanju in delovanju Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo moč izvedeti skozi video prikaz. Za prijetno vzdušje v dvorani so poskrbeli glasbeni vložki (nastopali so Ana Vipotnik, Igor Leonardi, Janez Škof in Marjan Stanič), za smeh pa je poskrbela igralka Saša Pavček, ki je odigrala odlomek iz monokomedije Al' en al' dva?

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje