English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 16, številka 3
Kakovostna starost logotip

Medgeneracijske dejavnosti in upoštevanje starostnikov - jamstvo prihodnosti

Avtor: Nina Stegmüller, datum: 30.9.2013

Naša organizacija bo v letu 2014 praznovala 20-letnico kontinuiranega ustvarjanja s posebnim poudarkom prav na medgeneracijskem sožitju. Izvajamo številne programsko-projektne aktivnosti in smo ena vodilnih nevladnih organizacij v regiji. Locirani smo v najbolj osiromašeni slovenski regiji, zato je tudi naše angažiranje specifično. V okviru programa Sožitje izvajamo številne delavnice, predavanja, okrogle mize, srečanja in debate, ki prispevajo k razvoju posameznika. Gre za vsebine, povezane z vzgojo za družino in medgeneracijsko solidarnostjo, kot je izboljšanje komunikacije, reševanje konfliktov, priprava na starševstvo. Izvajamo počitniške in vsakodnevne aktivnosti, dejavnosti za osebnostno rast, učno in drugo potrebno pomoč tako šolajoči se mladini kot starejšim. Izvajamo tudi aktivnosti za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko druženje, za zdravo odraščanje in življenje za zdravo staranje itd. Prav tako nudimo tudi informiranje in svetovanje za mlade, odrasle in starejše generacije. Pri izvajanju aktivnosti nam pomagajo prostovoljci iz vseh generacij. Ker delujemo na demografsko ogroženem območju, opažamo, da so vse te vsebine še posebej zaželene in koristne. Pri svojem delu sodelujemo z različnimi institucijami, šolami, društvi in lokalnimi skupnostmi. Na razpolago uporabnikom nudimo brezplačno uporabo računalnikov z dostopom do svetovnega spleta in ostalo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehniko, literaturo, časopisje ter namizne igre. Izvajamo dnevne in tedenske družabnorekreacijske aktivnosti ter omogočamo kulturno angažiranje. Našim obiskovalcem so na razpolago prostori in pripomočki za različna praznovanja. Občasno organiziramo varstvo za otroke in druženje teh otrok s starejšimi. Naši obiskovalci zelo radi prisluhnejo predstavitvam dobrih praks doma in iz tujine na področju medgeneracijskega druženja in kvalitetnega staranja. Dogajanja vsebinsko organiziranih aktivnosti prakticiramo tudi v naravi, saj lahko uporabniki koristijo pešpot do mesta Ljutomer, obsežne površine, kjer se izvajajo športne aktivnosti, na razpolago so jim številne možnosti taborjenja in stika z rastlinami, živalmi. V bližnji prihodnosti bomo uredili namestitvene bivalne prostore, ki bodo namenjeni kolesarjem, pohodnikom ter turistom, željnim preprostega bivanja na podeželju ter vključevanja v naše prej naštete dejavnosti. Veliko pozornost posvečamo razvoju socialnega podjetništva in s tem zaposlovanja težje zaposljivih oseb in mladih. Tudi to aktivnost bomo v okviru svoje dejavnosti v kratkem pričeli realizirati, saj nam lokacija in dosedanje izkušnje to dopuščajo. Posvetili pa se bomo razvoju podeželja, kulturi, socialni oskrbi, izdelavi domačih kmetijskih izdelkov. Prizadevamo si tudi za pospešitev kulturnega udejstvovanja ljudi z manj priložnostmi, kjer imajo prav starostniki posebno mesto, ter s tem za občutno zmanjševanje kulturnih ločnic med prebivalstvom.

Želimo si, da vse generacije živijo v sožitju, si medsebojno pomagajo, se učijo druga od druge in na tak način razvijajo sebe, svoja znanja ter tako osebnostno rastejo, kar še posebej prihaja do izraza v sedanjem kriznem času.

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje