English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 16, številka 3
Kakovostna starost logotip

106-letna zgodba najstarejšega Slovenca

Avtor: Niko Dragoš, Blaž Podpečan, datum: 30.9.2013[1]      Grad Pobrežje je bil zgrajen v 16. stoletju kot utrdba proti turškim vpadom. Med drugo svetovno vojno je bil požgan in je danes večinoma v razvalinah.

[2]      Cesar Franc Jožef I. je umrl sredi prve svetovne vojne, 21. novembra 1916. Nasledil ga je cesar Karel I. (IV.), ki je vladal do novembra 1918.

[3]      Narečni izraz za robido (lat. Rubus fruticosus)

[4]      Paziti, iz nem. merken (= čuvati, paziti)

[5]      Lijepa naša domovino je znana hrvaška domoljubna pesem, nastala v 19. stoletju. Danes je himna Republike Hrvatske.

[6]      Satirična hrvaška pesem o srečanje muhe in bolhe je znana v več različicah. Pod naslovom Prvi rendez – vous jo je objavil tudi Marko Marelich, rojen na Korčuli, hrvaški izseljenec v ZDA. Gl. http://www.korcula.net/ppages/markomarelic.htm

[7]      Valček (iz nem. Walzer)

[8]      Niko Županič (1876-1961), rojen v Gribljah, je bil etnolog, zgodovinar in politik. Leta 1922-23 je bil minister v takratni Pašićevi vladi. Bil je prvi direktor Etnografskega muzeja v Ljubljani in redni profesor etnologije na Univerzi v Ljubljani.

[9]      Odelenje = oddelek (hrv.)

[10]    Obuka = usposabljanje (hrv.)

[11]    Izgradnja tramvajske proge iz Ljubljane proti Šentvidu se je pričela v 30. letih 20. stoletja. Prvi tramvaj je slovesno pripeljal v Šentvid leta 1932.

[12]    Granična trupa Kraljevine Jugoslavije je bila ustanovljena leta 1929 in je imela za nalogo poleg varovanja meje tudi pomoč pri carinskih poslih.

[13]    Mišljena je druga svetovna vojna (1941-45).

[14]    Mišljena je invazija zaveznikov v Normandiji junija 1944.

[15]    Članice balkanske lige - Bolgarija, Črna gora, Grčija in Srbija so se sporazumele, da bodo skupaj krenile v vojno proti Osmanskemu imperiju (Turčiji). Prva balkanska vojna se je odvijala v letih 1912 in 1913, v njej pa so članice balkanske lige osvojile velik del nekdaj turškega ozemlja in si ga razdelile. Posledica prve balkanske vojne je bila ustanovitev Albanije (1912). Zaradi sporov o delitvi Makedonije pa je leta 1913 prišlo do druge balkanske vojne.

[16]    Veljko Petrović, znan pod imenom Hajduk Veljko, je bil eden od vojaških komandantov srbskih enot v prvi srbski vstaji proti Turkom (1804-13).

[17]    Pripadniki bolgarske paravojaške nacionalistične organizacije, ki so vdirali na ozemlje SHS (Jugoslavije). O tej problematiki so denimo razpravljali na blejskem sestanku male antante leta 1926.

[18]    Sukob = konflikt (hrv.)

[19]    Atentat na kralja Jugoslavije, Aleksandra I. Karađorđevića, je bil izveden 9. oktobra 1934 v Marseillu.

[20]    Kralj Peter II. Karađorđević. Zaradi mladoletnosti ob smrti očeta Aleksandra I. je vladal pod regentstvom do marca 1941. Aprila 1941 se je umaknil v tujino. Povojna jugoslovanska vlada mu je po sklepu AVNOJ-a odvzela vladarske pravice in prepovedala vrnitev v domovino. 

[21]    Postrelil. Iz nem. schützen = streljati

[22]    Ozemlje Štajerske in Gorenjske sta po delitvi med nacistično Nemčijo in fašistično Italijo spadali pod nemško upravo, mesto Ljubljana z večino Dolenjske in Bela krajina pa pod italijansko. 

[23]    kôga = kaj (narečno). Zaradi plastičnosti jezika namenoma puščamo pogovorno obliko.

[24]    faliti = zgrešiti. Iz nem. fallen

[25]    Del Svobodnega tržaškega ozemlja, med letoma 1947 in 1954 razdeljenega na coni A in B, ki je bil po londonskem sporazumu leta 1954 priključen Jugoslaviji.

[26]    Motivacijska knjiga nemškega avtorja Paula von Gizyckega (iz 1909) je v srbskem prevodu izšla pod naslovom Samo napred – kompas za putovanje kroz život: uputstvo za stare i mlade, bogate i siromašne, učene i neuke.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje