English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 15, številka 2
Kakovostna starost logotip

Starejši vozniki

Avtor: Klemen Jerinc, datum: 26.6.2012

Karlovšek M. Z. (ur.) (2010). Starejši vozniki. Zbirka prispevkov, prikazanih na simpoziju 22. septembra 2010 v AMZS - Centru varne vožnje na Vranskem. Ljubljana: Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved - FORTOX, 224. str

Projekt Starejši voznik predstavlja nadaljevanje projekta Zdravila in prometna varnost in še bolj natančno predstavi značilnosti starejših voznikov in njihovo vplivanje na vključevanje v promet. Simpozij se je odvijal v AMZS - Centru varne vožnje na Vranskem. Strokovnjaki so v predavanjih, ki so jih pripravili, predstavili posamezne bolezni oziroma sklope bolezni. Govorili so o problematiki demence, očesnih boleznih, boleznih srca in ožilja, epilepsiji in sladkorni bolezni. Prav vsaka od naštetih ima določen vpliv na človeka in posledično zmanjšuje zmožnosti za obvladovanje vozil. Pomembno je, da se ljudje zavedajo svojih zmožnosti in opazijo spremembe, ki se jim zgodijo. Pogosto se namreč dogaja, da si starejši ljudje težko priznajo, da nekaterih opravil ne zmorejo več. Mednje prištevamo tudi upravljanje motornih vozil.

Bolezni, ki prizadenejo starejše ljudi, pogosto odvzamejo samostojnost in občutek koristnosti. Starejši vozniki velikokrat nudijo pomoč svojim otrokom, saj prevažajo vnuke, hodijo ponje v vrtce, šole, jih spremljajo na njihovih popoldanskih aktivnostih. Tako ostajajo pomembni v družini in v družbi. Ravno nezmožnost za vožnjo pa starejše voznike naredi nezmožne za opravljanje dejavnosti, ki jim dajejo občutek potrebnosti in pomembnosti. V starejših letih je potrebno vozniški izpit pogosteje obnavljati in tudi to za starejše predstavlja stres. Bojijo se, da jim izpita ne bodo podaljšali.

Starejši vozniki povzročijo manj prometnih nesreč kot mlajši vozniki. Se pa te nesreče končajo bolj tragično. Starejši vozniki namreč nimajo tako hitrih refleksov in pogosteje v prometu spregledajo rdeč semafor, drug avto, kolesarja, pešca. Prav tako kot pri ostalih aktivnosti je tudi pri vožnji zelo pomembno, da ljudje ohranjajo svoje sposobnosti, hkrati pa dosledno upoštevajo svoje zmožnosti.

Zbornik, ki je izdan ob simpoziju, vsebuje poleg nekaterih predstavljenih prispevkov na simpoziju še vrsto prispevkov, prav vsi pa so namenjeni boljšemu razumevanju značilnosti starejših voznikov in hkrati opozarjajo na pametno uporabo zdravil. Prispevki v zborniku so napisani strokovno, kljub temu pa so razumljivi širši javnosti, predvsem starejšim ljudem, katerim so najbolj namenjeni. Pomanjkljivost zbornika je pisava, ki je premajhna, kar posledično pomeni, da marsikateri starejši težko prebira vsebino. Vsekakor pa gre za dobrodošel prispevek, saj je problematika varnosti v cestnem prometu pomembna za celotno prebivalstvo. Cestnoprometni predpisi se spreminjajo, in vozniki, ki so redkeje na cesti, se v današnjih cestnih ureditvah velikokrat zelo težko znajdejo. Velik problem starejšim predstavljajo krožna križišča, saj je to ena od novosti, ki včasih še mlajšim voznikom dela težave. V ta namen bi bilo za vse voznike ob podaljšanju izpita potrebno pripraviti teoretično usposabljanje in praktičen preizkus usposobljenosti, kjer bi se vozniki seznanili z novostmi za lažje vključevanje v cestni promet.

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje