English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novica: Izjava o varstvu osebnih podatkov

Objavljeno v splošne novice, dne 13.12.2018

Objavljamo Izjavo o varstvu osebnih podatkov Inštituta Antona Trstenjaka v celoti

1.Namen obdelave

 

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene: obveščanja, vodenja evidenc prisotnosti, raziskovalnega dela. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani.

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do vašega preklica vašega ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi in jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Ta izjava je sestavni del privolitve, ki ste nam jo podali v zvezi z upravljanjem in obdelovanjem vaših osebnih podatkov.

 

Na področju varstva osebnih podatkov imate sledeče pravice.

2. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov:  Resljeva 11, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@inst-antonatrstenjaka.si.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vse zbrane osebne podatke, izbrisal ter jih takoj prenehal obdelovati.

3. Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov


Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.


4. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


5. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.


6. Pravica do ugovora
Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo. Zahtevo pošljete po pošti na naslov: Resljeva 11, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@inst-antonatretenjaka.si.

 

7. Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

8. Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

9. Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Podatki zavoda

 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje

Resljeva 11,

1000 Ljubljana

 info@inst-antonatretenjaka.si

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje