English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Dogodki

Pretekli dogodki

 

V okviru  projekta Na kmetijo! smo  skupaj s skupino starejših oseb obiskali Ekološko kmetijo Korenika v Šalovcih v Prekmurju.

Gostitelji so nam  predstavili razvoj te kmetije, ki je organizirana kot socialno podjetje, ki zaposluje težje zaposljive in druge ranljive skupine, zgodovino razvoja teh dejavnosti, nam razkazali objekte, zeliščni vrt ter domače živali.

 
Po kosilu smo se z udeleženci pogovorili o vtisih in njihovih pogledih na bivanje starejših na  kmetiji; izpolnili so vprašalnik in sodelovali v poizvedni skupini.

V torek 9.6. 2020 je v Žireh potekalo usposabljanje prostovoljcev. Skupine so izmenjale izkušnje o prilagojenem delovanju med epidemijo, obdelane pa so bile vsebine primerne za skupine PO PROGRAMU ZA PREPREČEVANJE PADCEV, za DRUŽABNIŠTVO ter za druženje ob konkretni pomoči, kot sta PREVAŽANJE in DROBNA HIŠNA POPRAVILA pri prilagajanju stanovanj za starost.

V petek, 6. marca 2020 smo na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje gostili župane in županje nekaterih manjših slovenskih občin, ki so podpisali pogodbo o ustanovitvi Konzorcija 17, katerega glavni cilj je vzpostavitev mreže malih domov za starejše in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.

 

V petek, 28.2.2020 smo v okviru projekta Na kmetijo! obiskali gospodinjsko skupnost za starejše v Davči, v kateri trenutno biva sedem žensk in en moški. Po uvodni predstavitvi načina življenja v skupnosti, hišnem redu in ˝zgodovini˝ skupnosti, o kateri nam je pripovedoval njen ustanovitelj Peter Prezelj, smo izvedli fokusno (poizvedno) skupino, v okviru katere smo z udeleženkami razpravljali o dnevnem in celodnevnem bivanju na kmetiji, ter o možnostih in pogojih za razvoj socialnega varstva starejših na kmetijah kot obliki dopolnilne dejavnosti v Sloveniji.

 

 

Konec oktobra smo na Inštitutu Antona Trstenjaka uspešno zaključili usposabljanje za družinske in druge neformalne oskrbovalce v Ljubljani.  V istem obdobju lani, smo pričeli z usposabljanjem v dveh slovenskih krajih: v Ribnici in v Medvodah. V vseh omenjenih krajih je bil tečaj dobro obiskan. Udeležili so se ga svojci in drugi neformalni oskrbovalci, ki doma oskrbujejo starejšega ali invalidnega družinskega člana.

12. decembra smo v okviru programa Staranje brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, organizirali Posvet o varnem staranju. Dogodek, ki ga je otvorila in povezovala Alenka Ogrin, se je pričel s predstavitvijo programa Staranje brez nasilja. Program je predstavila koordinatorka Ana Gorenc Vujovič. V nadaljevanju je mag. Otto Gerdina, raziskovalec na Fakulteti za družbene vede,  predstavil izsledke raziskave o partnerskem nasilju med starimi, ki so bili predstavljeni tudi v knjigi Starost ni za mevže. Rezultati raziskave so pokazali, da ˝konfliktov po upokojitvi ni manj, ker ne bi bilo priložnosti zanje, temveč zato, ker jih ljudje drugače dojemajo˝. V drugem delu posveta se je predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, dr. Jože Ramovš z akademikom dr. Kajetanom Gantarjem pogovarjal o njegovem pogledu na starost in staranje. Akademik dr. Kajetan Gantar je z nami delil zgodbe iz začetkov svoje bogate akademske kariere ter nam predstavil antično zgodbo o tem, kako so Sofokleja sinovi obdolžili, da je dementen. Dogodek se je zaključil z neformalnim druženjem vseh prisotnih.

21. in 22. novembra je v Parizu potekalo srečanje projektnih partnerjev Erasmus+ projekta ˝Ekonomija delitve za starejše˝ (SHES - Sharing economy for seniors), katerega sta se udeležili tudi naši strokovni sodelavki in raziskovalki Alenka Ogrin in Ajda Svetelšek, ki koordinirata projektne aktivnosti v Sloveniji.

Cilj projekta je starejšim ljudem približati ekonomijo delitve – to je medsebojna delitev različnih dobrin (npr. raznih elektronskih naprav, strojev, gospodinjskih aparatov, pa vse do sadik, poljščin in ostalih pridelkov). V projektu se bodo osredotočili predvsem na t.i. ˝baby boom˝ generacijo (50+) ter skušali tako v teoriji kot tudi v praksi raziskati, kako bi ekonomija delitve lahko izboljšala njihova življenja, ter jih hkrati naučiti napredne in učinkovite uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, kot so pametni telefoni, računalniki in druge pametne naprave. 

V septembru 2019 se je odvilo letno srečanje raziskovalne skupine Eurocarers – evropske zveze, ki dela za neformalne oskrbovalce. Raziskovalna skupina Eurocarers povezuje raziskovalce področja neformalne oskrbe iz celotne Evropske Unije. Iz Slovenije poleg raziskovalcev Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v skupini sodelujejo tudi raziskovalci neformalne oskrbe iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih je fokus raziskovalne skupine Eurocarers predvsem v položaju neformalnih oskrbovalcev v družbi, njihovem socialno ekonomskem statusu, psihosocialnih vidikih zdravja ter nekaterih drugih dejavnikih kakovostnega oskrbovanja. Letošnjega srečanja v Anconi v Italiji se je udeležilo 26 raziskovalcev. Za več informacij o delu raziskovalne skupine se lahko obrnete na nas, vsebinski povzetek raziskovanja neformalne oskrbe na širšem mednarodnem področju pa bomo predstavili na naslednjem Usposabljanju za voditelje skupin svojcev.

O tečaju

Tudi vi brezplačno najmanj pet ur tedensko ali pa celo stalno oskrbujete in negujete starejšega soseda, prijatelja, svojca – ata, mamo, moža, ženo, taščo, tasta, babico itd.? Ali pa se bo to zgodilo v kratkem?

Domači, ki skrbite za starejše svojce sami ali s tujo pomočjo, opravljate NENADOMESTLJIVO a tudi NAPORNO in ZAHTEVNO delo.

Zato smo na Inštitutu Antona Trstenjaka razvili tečaj za družinske in druge neformalne oskrbovalce®, na katerem skupaj s krajevnimi strokovnjaki nudimo INFORMACIJE in VEŠČINE, ki jih družinski oskrbovalci po navadi najbolj potrebujete pri oskrbi starejšega družinskega člana. Med drugim obdelamo vsebine kot so komunikacija, nega, skrb zase (zaščita pred izgorelostjo), morebitni odhod svojca v dom, umiranje in žalovanje ipd. Pomemben element tečaja je IZMENJAVA IZKUŠENJ med udeleženci, saj je dokazano, da odrasli ljudje najlažje učimo iz pozitivnih izkušenj.

 

Potek tečaja

Tečaj sestavlja 10 zaporednih srečanj, ki potekajo tedensko po dve uri in pol v skupini od 15 do 25 udeležencev.

V Ljubljani se bo nov tečaj začel v začetku aprila.

Tečaj je za udeležence BREZPLAČEN, število mest je omejeno.

Obvezna je prijava. Pokličite na: 01 433 93 01 ali pišite na mail: info@inst-antonatrstenjaka.si

V okviru porjekta Krekovo središče bomo izvedli usposabljanje prostovoljcev širiteljev - tokrat v Mengšu.

Za kakšno prostovoljstvo gre?

Na IAT razvijamo nematerialno prostovoljstvo na področju medosebnega odnosa, pri katerem smo vsi učitelji in vsi učenci - drug drugega bogatimo. Prostovoljec se odloči, da bo uro na teden posvetil druženju s starejšimi ljudmi - po navadi v manjši skupini, ki jo praviloma vodita dva prostovoljca skupaj (lahko pa jo vodi nekdo tudi sam). Skupina je prostor za osebni pogovor, za prijetno druženje in prijateljstva, preprečevanje osamljenosti, pa tudi za skrb za zdravje. Skupina namreč dela tudi po enem od širiteljkih programov kot so: preprečevanje padcev v starosti (tam izvemo in poskrbimo, da preprečujemo padce, ki so pri starih ljudjeh tako pogosti, včasih žal tudi usodni), bralni dnevnik, varno staranje ipd.

Je ta novica v tebi zbudila željo po takšnem prostovoljskem udejstvovanju? Poskusi!

Za dodatne informacije in prijavo pokliči na tel. 01 433 93 01 ali piši na elektronski naslov info@inst-antonatrstenjaka.si.

Začeli bomo v sredini marca, število mest je omejeno.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2).

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje