English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

 

Hrpelje - KozinaObčina obsega 39 naselij, ki pokrivajo 195 km2 s 4 400 prebivalcev. Osnovna naloga te občine je zagotoviti ugodne pogoje za splošno korist svojih prebivalcev z ustvarjanjem pogojev, s katerimi bodo imeli vsi enako možnost dostopa do javne blaginje, kakovostnega življenja in polnega sodelovanja v življenju občine. Občina se prizadeva za trajnostni razvoj, ki bo v skladu z načeli demokracije, enakosti spolov, solidarnosti, pravne države in temeljnih človekovih pravic podpirala stalno izboljševanje življenjskih razmer in blaginje za sedanjega in prihodnje generacije. Zato je treba spodbujati dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in izobraževanje, zdravstveno varstvo, socialno in teritorialno kohezijo ter varstvo okolja v mirnem in varnem svetu, ki spoštuje kulturne razlike. Ključni cilji strategije so varstvo okolja, socialna enakost in kohezija, gospodarska blaginja in izpolnjevanje mednarodnih dolžnosti. Naša občina je razpršena, redko poseljena inz  neugodno starostno strukturo glede na slovensko povprečje, kar pomeni, da številni starejši ljudje živijo v oddaljenih vasicah.

Dnevni center, ki je začel delovati leta 2017 s projektom STAR (Interreg V-A SI-HR, www.projekt-star.eu), omogoča starejšim socialnim stikom in večjo kakovost vsakdanjega življenja. Projekt STAR obravnava skupne izzive staranja čezmejnega prebivalstva; neenaka dostopnost kakovostnih socialnih storitev; nizka raven učinkovitosti in neizkoriščeni potencial za čezmejno sodelovanje institucij socialnega varstva. Projekt postavlja inovativen integrirani sistem deinstitucionalizirane dolgotrajne oskrbe na različnih ravneh v skladu s sodobnimi smernicami. Dnevni center je usmerjen v uporabnike in se osredotoča na njihove potrebe in želje. Sistem, ki ga ta projekt vzpostavlja, vključuje vse interesne skupine na tem področju, kot so socialni skrbniki, vključeni v dolgotrajno oskrbo, lokalno upravo in na koncu starejše ljudi, ki bodo imeli možnost, da ostanejo v domačem okolju čim dlje, kot tudi za vključevanje v družabne dogodke in s tem tudi za izboljšanje njihove kakovosti življenja.


Naš glavni cilj je zgraditi dom za starejše, ohraniti koristi, ki smo jih pridobili s projektom STAR, in spodbujati druženje med generacijami.


 Spletna stran občine:  http://www.hrpelje-kozina.si/

 

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje