English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Grosuplje

Občina Grosuplje je sodobna, hitro razvijajoča se občina. Število prebivalstva je naraslo na skoraj dvajset tisoč ljudi, od tega jih sedem tisoč živi v samem mestu. Tudi prebivalstvo v tem mestu se stara (starejših od 60 let je že 20, 33 % občanov). V skladu s svojo zavezo dano v okviru Strategije razvoja socialnega varstva v Občini Grosuplje 2011-2015 želi občina sistematično postaviti temelje za varno starost občanov.

V Občini razvijajo dejavnosti in programe, ki zagotavljajo dolgoročno oskrbo starejših (nega na domu, pomoč družini na domu, pomoč svojcem starejših in onemoglih, tečaji za družinske oskrbovalce, dnevno varstvo starejših, dnevni centri za starejše, ipd.).Razvijajo tudi okolje za aktivno in zdravo staranje (preventivni zdravstveni programi, rekreativni programi, projekt Starejši za starejše, ipd). Utrjujejo medgeneracijske odnose (povezava starejše in mlajše populacije, oblikovanje skupin učencev, ki pod vodstvom koordinatorjev obiskujejo starejše, organiziranje skupnih aktivnosti, skupnega učenja, skupnih prireditev, ipd.)

V usklajeno delovanje so povezali vse institucije, ki v lokalnem okolju delujejo na področju starejših in ustanovili seniorski odbor, ki občini pomaga pri uresničitvi zastavljenih nalog. Tako usklajeno in kontinuirano zagotavljajo oblike pomoči starejšim, ki jim omogočajo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju, ki so ga navajeni, obenem pa pomenijo dopolnitev institucionalnim oblikam pomoči starejšim.

Njihov cilj je zagotoviti občanom varno in udobno starost po meri, ki jo sami oblikujejo.© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje