English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

PROGRAM: Lepo je živet': 5-nivojski model preprečevanja zasvojenosti in omamnih motenj naravnih potreb v osnovnih šolah

Vsakdanje izkušnje v šolah, javnosti in v družinah, prav tako pa tudi znanstvene raziskave kažejo, da se mladi omamljajo. Ta pojav se čedalje bolj stopnjuje in dogaja v čedalje zgodnejših letih razvoja. Daleč najpogostejše je omamljanje mladih z alkoholom, nedovoljene droge se mnogokrat nacepijo na že utirjeno pitje alkohola.

Lepo je živet'!

Pereče stanje glede tega kaže za Slovenijo in ostale evropske države redna evropska raziskava ESPAD, ki se na tri leta vrši med dijaki 1. letnika srednjih šol, Inštitut pa je v preteklih letih opravil poglobljeno kvalitativno raziskavo o pitju mladih, ki je odkrila tri glavne dejavnike tveganja za usmerjanje v omamljanje in zasvojenosti med mladimi (rezultati so objavljeni v znanstveni monografiji Pitje mladih, avtorjev Jožeta Ramovš in Ksenije Ramovš)

Tuje evalvacijske raziskave preventivnega delovanja proti omamljanju mladih so po letu 1995 pokazale, da je dobršen del dobronamernih preventivnih programov proti omamljanju v zadnjih desetletjih, ko se je širila uporaba ilegalnih drog med mladimi, dejansko dosegel obratni učinek – povečanje omamljanja, večina preostalega dela preventivnih programov pa ni imela niti pozitivnih niti negativnih rezultatov. Na teh kritičnih spoznanjih se zadnja leta kristalizirajo nove ugotovitve o celoti dejavnikov tveganja za pitje in omamljanje mladih ter o tem, kako, kdaj in kje preventivno kljubovati dejavnikom tveganja z ustrezno vrsto in količino varovalnih dejavnikov.

Na teh družbenih, znanstvenih in političnih izhodiščih je Inštitut Antona Trstenjaka leta 2006 na pobudo MOL in številnih ravnateljev OŠ začel izvajati program Preventiva pitja mladih v 3 osnovnih šolah v Ljubljani. Izvajanje navedenega preventivnega programa na področju zlorabe alkohola v treh ljubljanskih osnovnih šolah je prvi dve leti potekalo in se razvijalo zelo uspešno. Na tej osnovi smo kandidirali in pridobili projekt »Lepo je živet«, da bi spoznanja in izkušnje nadgradili v sistematično oblikovanje modela, ki bo zrel za kurikularno izvajanje učinkovite in enostavne preventive na področju vzgoje za zdravo in trezno življenje brez omamljanja z alkoholom, ilegalnimi drogami, motnjami hranjenja, igralništvom.

Preventivno delo, ki smo ga izvajali zadnja 3 leta na treh ljubljanskih OŠ nadaljujemo, ter ga na teh šolah vsebinsko, organizacijsko in metodično širimo v smislu oblikovanja modela po tem razpisu. Vključili pa smo še dve novi šoli iz dveh slovenskih podeželskih pokrajin.

Strokovno skupino za oblikovanje modela in za spremljanje njegovega preizkušanja v praksi, po metodi akcijskega raziskovanja, sestavljajo: ravnatelji OŠ, svetovalni delavci OŠ, razredniki 5. razredov, kjer poteka intenzivno preizkušanje modela, preventivni adiktološki strokovnjaki in adiktološki raziskovalci iz Inštituta in drugih organizacij; občasno pa sodelujejo v tej strokovni skupini tudi starši otrok izbranih 5. razredov OŠ in prostovoljci.

Pri projektu »Lepo je živet« kjer ima Inštitut vlogo vodilnega partnerja, so vključene še sledeče šole: OŠ Miško Kranjc, OŠ Kolezija, OŠ Poljane, OŠ Komenda Moste in OŠ Brinje Grosuplje. V projekt so vključeni tudi zunanji sodelavci, in sicer Društvo socialni forum za zasvojenosti in omame ter prostovoljski sodelavci.

Projekt »Lepo je živet« v 85 % financira Evropski socialni sklad, v ostalih 15 % pa Ministrstvom za šolstvo in šport.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje