English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

PROGRAM STARANJE BREZ NASILJA

Objavljeno v oddelku splošne novice, datum dogodka:

Nasilje nad starejšimi je bodisi telesno, besedno, psihično, ekonomsko nasilje ali zanemarjanje potreb starejših v onemoglosti, predstavlja pereč zdravstveni, socialni in splošen družbeni problem. Podatki iz slovenske reprezentativne raziskave: Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in ve, kažejo, da je nasilja v Sloveniji deležnih skoraj 60.000 starejših ljudi, od katerih je več žensk. Nasilje nad starejšimi se odvija v domovih za starejše občane in drugih ustanovah, na ulici, največ pa ga je v domačem okolju.

Nasilje preprečuje zlasti pomoč svojcem in drugim oskrbovalcem, ki skrbijo za stare ljudi v domačem okolju. Svojci in drugi oskrbovalci namreč velikokrat nehote (zaradi preutrujenosti, preobremenjenosti, socialnih stisk, neznanja itd.) povzročijo največ nasilja v domačem okolju, lahko pa ga tudi najučinkoviteje preprečijo. Zaradi tega stroka vidi rešitev v usposabljanju in razbremenitvi svojcev in drugih oskrbovalcev. Ker je nasilje in posledice nasilja pri starih ljudeh zelo težko odkrivati in odpravljati, je pomembno razvijati ciljne programe z varovalnimi dejavniki za preprečevanje le-tega.

 

PREVENTIVEN PROGRAM STARANJE BREZ NASILJA

 

Program je namenjen je zmanjševanju nasilja nad krhkimi starejšimi ljudmi predvsem v njihovem domačem okolju, kjer so mu najbolj izpostavljeni. Namen programa je povečati občutljivost za nasilje, informirati javnost o nasilju nad starejšimi, razvijati zagovorništvo na tem področju in zagotavljati individualno svetovalnico za ljudi s področja. Namenjen je starejšim prebivalcem lokalne skupnosti in prebivalcem, ki imajo v družini starejšega človeka, saj so po raziskavah sodeč najbolj ogroženi za nasilje tisti, ki so odvisni od domače oskrbe, imajo majhno socialno mrežo in večje tveganje za revščino.

 

SVETOVANJE


Starejšim nudimo podporo in pogovor z zaupno osebo, informacije o oblikah pomoči in stik z drugimi organizacijami ter inštitucijami. Starejšim so na voljo strokovnjaki pravne, psihološke in socialne stroke, ki uspešno delajo v praksi s področja večanja varnosti starejših.

Če ste starejši in si želite varnega staranja brez nasilja ali ste že doživeli nasilje, nam prosim pišite, nas obiščite ali pokličite.

 

Delavnica


DELAVNICE ZA VEČANJE VARNOSTI STAREJŠIH


V različnih slovenskih občinah izvajamo preventivne delavnice Staranje brez nasilja s sledečimi vsebinami: doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so odnosi  težavni, skrb za varnost izven doma, zagovorništvo in pravni vidiki varnosti starejših, trening praktičnih veščin za povečanje varnosti starejših. Program sofinancira MDDSZ, udeležba v programu pa je za uporabnike brezplačna.

 

Prvo srečanje delavnice Staranje brez nasilja bo v Ljubljani potekalo v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka 8. decembra 2015, od 9. do 12. ure. Prijave sprejemamo na Inštitutu.


Veseli bomo vaše udeležbe!

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje