English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Izpuščanje

Avtor: Jože Ramovš

Pri gerontološko medgeneracijski opredelitvi strokovnega pojma izpuščanje sta izmed šestih pomenov v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomembna dva, ki ju izražata slovarska primera: izpustiti iz rok in izpustiti iz ječe; pojem izpuščanje se nanaša tako na enkratno izpustitev kot na pojavljajoče se ali trajno izpuščanje.

angleško: letting go of
nemško: das Auslassen
francosko: laissant partir

V gerontologiji sodi pojem izpuščanje v sklop pojmov umiranje, žalovanje, minljivost in spremljanje umirajočih in žalujočih, sorodni strokovni pojem v vzgojeslovju je tanatagogika. Gre za učenje razvojne veščine, kako zdravo doživljati in se odzivati na izgube vrednega v življenju, zlasti na svoje staranje in umiranje bližnjih. V reviji Hospic, ki je glasilo tega sodobnega gibanja za humano sprejemanje smrti, izgub ter spremljanja umirajočih in žalujočih, je v številki, ki je posvečena izpuščanju, s. Emanuela iz hiše Hospica zapisala: Vse naše življenje je sestavljeno iz sprejemanja in izpuščanja (2013, št. 3).

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje