English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Minljivost

Avtor: Jože Ramovš

angleško: transience (of life)
nemško: die Vergänglichkeit
francosko: (caractère / nature) éphémère

 

Glagol miniti ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika več pomenov, od katerih je za opredelitev strokovnega pojma minljivost v gerontologiji in medgeneracijskem sožitju ključen prenehanje obstajanja; širina tega pa je pomembna v obe smeri, ki ju izražata npr. navedena primera: minljiva bolečina in minljiva lepota, še najbolje pa primer: Pot ji je minila v pričakovanju srečanja. Pojem minljivost sodi v gerontologiji v sklop pojmov umiranje, žalovanje, izpuščanje in spremljanje umirajočih in žalujočih. Njegov posebni pomen izraža dejstvo, da je človekovo življenje omejeno s spočetjem v začetku njegovega razvoja in s smrtjo, ko se njegov razvoj konča. Viktor Frankl je razčlenil motivacijski pomen zavesti o minljivosti, ki človeka nagiba, da iz trenutka v trenutek razvija svoje zmožnosti in smiselno uporablja možnosti, ki se mu porajajo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje