English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Stopnja tveganja revščine, prag revščine

Avtor: Ksenija Saražin Klemnčič

angleško: the risk of poverty rate, poverty threshold
nemško: die Armutsgrenze, der Armutsrisiko (Grad der Armmutsgefährung)
francosko: le risque de pauvreté, le seuil de pauvreté
špansko: la tasa de riesgo de pobreza, el umbral de pobreza
italijansko: il tasso di rischio di povertà, la soglia della povertà

 

Ogroženost zaradi revščine se meri s stopnjo tveganja revščine, ki je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom pod pragom revščine. 

Ekvivalentni razpoložljivi dohodek je skupni dohodek gospodinjstva po davčnih in drugih odbitkih, ki je na voljo za porabo ali varčevanje, deljen s številom članov gospodinjstva, tehtan glede na njihovo starost s tako imenovano modificirano ekvivalenčno lestvico, ki velja v okviru držav članic OECD. Prag revščine pa znaša 60 % mediane, tj. srednje vrednosti ekvivalentnega razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev v državi. V Sloveniji je na primer leta 2011 mesečni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo znašal 600 evrov (Kazalniki …, 2012).

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje