English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Družinski oskrbovalec starega človeka

Avtor: Simona Hvalič Touzery

angleško: family caregiver-FC (ZDA) / family carer (VB), italijansko: Caregivers Familiari di Anziani, francosko: les aidants familiaux de personnes âgées

Družinski oskrbovalci so osebe, ki so ali krvno ali s poroko povezane z osebo katero oskrbujejo in ji pomagajo. Družinski oskrbovalci starega človeka nosijo znatno odgovornost pri zagotavljanju pomoči in nege staremu človeku (imenovane tudi družinska oskrba). Ločimo med primarnimi in sekundarnimi družinskimi oskrbovalci. Primarni družinski oskrbovalci so tisti, ki nosijo glavno odgovornost za oskrbo osebe, sekundarni pa so tisti, ki pomagajo primarnemu oskrbovalcu.

Še nekaj let nazaj v Sloveniji nismo imeli ustreznega izraza za ljudi, ki so bili v sorodstveni zvezi z oskrbovano osebo in so oskrbovali stare ljudi. Danes se je uveljavil pojem družinski oskrbovalci, ki je sestavljen iz dveh besed, ki že sami po sebi povesta veliko o naravi dela in o odnosu med staro osebo in oskrbovalcem. Gre za osebe, ki nudijo več kot le nego, zato je bila bolj kot beseda »negovalec« ustrezna beseda »oskrbovalec«. Ta beseda se je že uveljavila tudi pri socialnih oskrbovalcih, t. j. osebah, ki so pridobile poklicno kvalifikacijo z javno veljavno listino, ki jim dovoljuje opravljanje "pomoči družini na domu". Storitve, ki jih opravljajo, so podobne tistim, ki jih opravljajo oskrbovalci iz družinskega kroga: gospodinjska pomoč, osebna nega, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ipd. Družinski oskrbovalci nudijo širšo paleto storitev kot socialni oskrbovalci. Drugi delizraza, »družinski«, označuje, da oskrbo opravljajo družinski člani.

Družinski oskrbovalci svojim starejšim družinskim članom ali sorodnikom zagotavljajo paleto storitev, ki jih skupno imenujemo družinska oskrba: gospodinjsko pomoč, osebno nego, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, pomoč pri denarnih zadevah, nakupovanje, prevoz itd. Delo nudijo brezplačno, v nekaterih državah pa zanj prejemajo določeno denarno nadomestilo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje