English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Oskrbni primanjkljaj

Avtor: Simona Hvalič Touzery

angleško: caring deficit

Rastoče pomanjkanje oskrbe v zahodnih državah so strokovnjaki poimenovali oskrbni primanjkljaj. Oskrbni primanjkljaj pomeni upadanje zmogljivosti skupnosti, da bi zagotovili oskrbo ljudem, potrebnim oskrbe. Pomanjkanje oskrbe je, še drugače povedano, domnevna  situacija, v kateri so celotni viri, ki so na voljo za pokrivanje potreb po oskrbi, manjši od tistih, ki bi bili potrebni.

Napovedi primanjkljaja na področju oskrbe in s tem povezanih težav temeljijo na demografskih ocenah: visok delež starejših in podaljšana pričakovana življenjska doba zahtevata visok delež oskrbe; v nasprotju s tem pa nizek delež starejših v primerjavi s tistimi, ki so v delovni dobi, »stroške oskrbe« zmanjšuje. Ker potrebe po oskrbovalcih in stroški oskrbe prekašajo razpoložljive vire, bodo najverjetneje uvedene nove oblike organizirane oskrbe. Reševanje pomanjkanja možnosti oskrbe starih ljudi se v bogatejših državah začasno rešuje z uvozom relativno poceni delovne sile. Tako pa pomanjkanje oskrbovalcev v bogatih državah povzroča pomanjkanje oskrbovalcev v deželah, od koder ti prihajajo.

V prihodnosti obstaja resna grožnja, da bo prišlo do oskrbnega primanjkljaja zaradi napovedanega pomanjkanja neformalnih oskrbovalcev (vse manjšega števila sorodnikov, ki so zmožni oskrbovati starejšo osebo), zaradi težav pri zagotavljanju finančne sposobnosti obstoječih zdravstvenih in oskrbovalnih služb (zaradi upadanja deleža zaposlenega dela prebivalstva na upokojenega) in zaradi predvidevanj pomanjkanja delovne sile v prihodnosti.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje